WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Глобалізація світогосподарських зв’язків - Дипломна робота

Глобалізація світогосподарських зв’язків - Дипломна робота

розподілу ресурсів з усуненням впливу на цей процес вузьковідомчих або індивідуальних інтересів, що гальмують суспільний процес;
ў забезпечення найсприятливіших умов для виявлення кожним громадянином його суспільно корисної активності і наступної реалізації ним своїх здібностей в умовах відкритої економіки;
ў забезпечення інтеграції державних і особистих інтересів як через економічні, так і соціальні важелі.
Спроба створення такої програми була розпочата на початку 1999 року, коли Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 14 січня 1999 року розглянув проект Програми "Україна-2010", що стала практично першим в історії незалежної України прогнозом майбутнього розвитку молодої держави. Проект Програми передбачає, що до 2010 року в Україні має бути досягнуте стійке зростання економіки та її стабільний розвиток.
Отже, адекватна реакція повинна полягати в тому, щоб і Україна і все світове співтовариство змогло адаптуватися до нових умов і скористатися шансами, які надає глобалізація. Тому необхідна нова стратегія, яка гарантувала б прибутки від розширення світового ринку для всіх країн.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Будкин В. Модель участия Украины в мирохозяйственных связях. // Экономика и жизнь. - 1992. - №12. - с. 12.
2. Буренин А.Н. Рынки производных финансовых инструментов. М., 1996. 259 с.
3. Білорус О. Г., Лук'яненко Д.Г. та ін. Глобальні трансформації та стратегії розвитку. Монографія. - К., 1998. - 416 с.
4. Евстигнеев В. Финансовая глобализация - явление и методологический инструмент. // Мировая экономика и международные отношения . - 2001. - №3. - с. 74-76.
5. Иноземцев В. Глобализация: иллюзии и реальность. // Свободная мысль - XXІ. - 2000. - №1. - с.26-36.
6. Иноземцев В. Глобализация: наивная мечта 20 века. // Финансист. - 2000. - №5. - с.41-43.
7. Иноземцев В. "Глобализация" национальных хозяйств и современный экономический кризис. // Проблемы теории и практики управления. - 1999. - №3. - с.18-23.
8. Оболенский В. Глобализация мировой экономики и Россия. // Мировая экономика и международные отношения . - 2001. - №3. - с. 23-34.
9. Письмак В. Тенденції глобалізації. // Економіст. - 2001. - №1.
10. Рыбаков В. "Розовая Европа" в час глобализации. // Мировая экономика и международные отношения . - 2001. - №3. - с. 77-83.
11. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє. - К.: Основи, 1993.
12. Губський Б. В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. - К.: "Наукова думка", 1998. - 390 с.
13. Долгов С.И. Глобализация экономики: новое слово или новое явление? - М.: "Изд-во "Экономика", 1998. - 215 с.
14. Долгов С.И. Единая валюта в странах Европейского союза - евро: проблемы и перспективы // Деньги и кредит. 1998. №7
15. Доповідь про розвиток людини. 1996 р. Нью-Йорк, Оксфорд; Оксфордюніверсіті прес, 1996.
16. Бжезинский Зб. Преждевременное партнерство // Политические исследования, 1994. - №1.
17. Киреев А. Международная экономика. В 2-х ч. - М., Международные отношения, 1998.-418 с.
18. Круглый стол МЭ и МО. Актуальные вопросы глобализации. // Мировая экономика и международные отношения.- 1999. - №4. - с.37-52.
19. Круглый стол МЭ и МО. Актуальные вопросы глобализации. // Мировая экономика и международные отношения. - 1999 - № 5. - с.41-57.
20. Лукінов І. Економічні трансформації (наприкінці XX століття). - К.: АТ "Книга", 1997.
21. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Под ред. Л. Н. Красавиной. М., 2000.
22. Международные экономические отношения./ Под ред. В.Е. Рыбалкина. М., 1998.
23. Міжнародні економічні відносини: Сучасні міжнародні економічні відносини: Підручник для студентів економ. вузів і факультетів / А. С. Філіпенко, С. Я. Боринець, В. А. Вергун та ін. - К.: Либідь, 1992. - 255 с.
24. Нухович Э.С., Смитиенко Б.М., Эскиндаров М.А. Мировая экономика на рубеже 20-21 вв. М., 1997.
25. Новые шансы для бизнеса в условиях кризиса // Комп&ньон, 1999, - №7, 25 февраля.
26. Косолапов Н. Глобализация: сущность и международно-политические аспекты. // Мировая экономика и международные отношения . - 2001. - №3. - с. 69-73.
27. Симония Н.. Глобализация и неравномерность мирового развития. // Мировая экономика и международные отношения . - 2001. - №3. - с. 35-44.
28. Пахомов Ю. М., Лук'яненко Д.Г., Губський Б.В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. - К.: Україна, 1997. - 237 с.
29. Рогач О. Транснаціональні корпорації та економічне зростання. - К.: ВПЦ "Київський Університет", 1997. - 144с.
30. Рогач О., Шнирков О. Транснаціоналізація світового господарства та перехідні економіки: навчальний посібник. - К.: ВЦ "Київський Університет", 1999. - 302с.
31. Рут Ф., Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції.- К.: "Основи", 1998.
32. Світова економіка: Підручник / А. С. Філіпенко, О. І. Рогач, О. І. Шнирков та ін. - К.: Либідь, 2000. - 582 с.
33. Скаленко О. Глобальні резерви поступу / Передмова О. Білоруса. - К.: Основи, 2000. - 394 с.
34. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Антология экономической классики, т.1. - М.: Эконов, 1993.
35. Cоколенко С.І. Глобалізація і економіка України. - К.: Логос, 1999. - 568с.
36. Ступницький О. І. Транснаціоналізація науково-технічної політики в умовах посилення міжнародної економічної взаємозалежності: Монографія. - К.: ВПЦ "Київський Університет", 2001. - 243 с.
37. Маслов С. Негативні наслідки глобалізації економіки. // Економіка. Фінанси. Право.- 2000. - №8.- с.13-18.
38. Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. - М.: 1995.
39. Україна - 2010. Поглиблення ринкових реформ та стратегія економічного розвитку України до 2010 (матеріали наукової конференції). - К., 1999.
40. Урядовий кур'єр, 1998, 28 лютого.
41. Філіпенко А.С. Економічний розвиток сучасної цивілізації. К.: "Знання", 2000. - 174 с.
42. Канамори Х. Структурная перестройка в промышленности: опыт Японии. // Проблемы Дальнего Востока, 1994. - №1.
43. B. Bremmer, L. Armstrong, K. Kerwin. Toyota's Crusade. Business Week, 1997, 7 April.
44. D. Feeny, R. Plant Land Rover Vehicles: The CB40 Project. Templeton College, Oxford University, 1999, 7 February.
45. Daniel Green. Pharmaceuticals - uniting against a sea of troubles. FT Survey, 1998, 16 March.
46. Globalization of Industry - Overview and Sector Reports. OECD, 1996.
47. J. Friedman. Being in the World: Globalization and Localization. London, Sage, 1993.
48. M. Carnoy, M. Castells, S. Cohen, F. Cardoso. The New Global Economy in the Information Age. Basingstoke, Penn State Press, 1993.
49. R. Keohane, S. Hoffman. The New European Community: Decision Making and Institutional Change. Boulder, CO, Westview Press, 1991/
50. The Economist, 1991, 24 August.
51. The Economist, 1998, 11 April.
52. The Economist, №12, 2000.
53. UNCTAD. Business Guide to the Uruguay Round. ITC/UNCTAD/WTO, Geneva,1998.
54. Антиглобализация в собственном соку. Ю.Мосенко. /

 
 

Цікаве

Загрузка...