WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Глобалізація світогосподарських зв’язків - Дипломна робота

Глобалізація світогосподарських зв’язків - Дипломна робота

Голов-ними показниками глобалізації галузі промисловості є співвідношення обсягів зустрічної торгівлі усередині галузі з обсягом світового вироб-ництва, співвідношення зустрічних інвестицій з усім інвестованим у цю галузь капіталом, а також пропорції прибутків, що отримали конкуруючі компанії галузі у всіх головних регіонах світу [41, c.95-96].
Глобалізація галузі характеризується також концентрацією капі-талу, що зростає, через аквізицію та злиття компаній [35, c. 335]. Злиття, які найбільш серйозно вплинули на фармацевтичний ринок, можна дати у такому хронологічному порядку:
1989 - Smithkline Beckman + Beecham = Smithkline Beecham (UK);
1994 - American Home Products + American Cyanamid = American Home Products (USA);
1994 - Glaxo + Welcome = Glaxo Welcome (UK);
1994 - Roche + Syntex = Roche (Fr);
1996 - Ciba + Sandor = Novartis (Swiss);
1996 - Pharmacia (Sweden) + Upjohn (USA) = Pharmacia&Upjohn.
Злиття, яке можна вважати одним з найбільш успішних у галузі, безперечно, є утворення Novartis. У Novartis йде постійне оновлення продукції. Те ж характерне й для інших лідерів світової фармацевтики. Наприклад, Eli Lilly (Великобританія) у 1998 р. завоювала ринок новими продуктами - антидепресантом Ргоzас та засобом проти шизофренії Zурrеха. Компанія Merck (Великобританія) є світовим лідером по виробництву ліків від серцево-судинних захворювань, найбільшої групи лікувальних препаратів. Однак у 1998 р. з'явився новий лідер серед фармацевтичних товарів - Viagra, засіб проти імпотенції у чоловіків, виріб компанії Pfizer. Вважається, що це буде найбільш популярний по продажах медикамент століття [45].
В табл.2.6. представлено 20 найбільших за обсягом капіталізації ринків фармацевтичних компаній, які активно змагаються за поділ одного з найбільших глобальних ринків медикаментів.
Таблиця 2.6.
"Big Pharma" - найбільша за рівнем капіталізації компанії за станом на 10.03.99
Капіталізація ринку, Капіталізація ринку,
Компанія млрд дол. США. Компанія млрд дол. США.
Merck 198,0 Zeneca * 38,6
Pfizer 179,9 Astra * 32,3
Bristol-Myers Squibb 126,7 Monsanto 27,8
Novartis 122,9 Pharmacia & Upjohn 27,5
Roche 116,6 Bayer 24,7
Glaxo Wellcome 114,6 Hoechst*** 24,6
Eli Lilly 105,0 Sanofi** 20,8
Schering-Plough 82,9 BASF 19,9
American Home Products 82,0 Rhone-Poulenc *** 16,8
Smithkline Beecham 80,7 Synthelabo 10,8
_____________________________________________________________ Примітка: *, **, *** : планують злиття
Джерело: Goldman Sachs, 15 March 1999
Наведене вище лише підтверджує, що глобалізація галузі вимагає від компаній, які прагнуть до успіху, постійної уваги до пошуку новинок, розробки найефективнішої продукції та реструктуризації підприємств з метою зростання їхньої рентабельності.
Глобалізація на рівні окремої країни характеризується ступенем взаємозв'язку її економіки зі світовою економікою в цілому. Незважаючи на зростання глобалізації світової економіки, не всі країни в однаковій мірі інтегровані до неї. Існує декілька головних показників, що визначають ступінь інтегрованості економік різних держав у глобальну економіку, серед яких:
ў співвідношення зовнішньоторгового обороту і ВВП;
ў прямі іноземні інвестиції, які спрямовуються в країну і з країни, та портфельні інвестиції;
ў потік платежів роялті в країну та з країни, що пов'язані з переданням технологій.
Глобалізація на світовому рівні визначається економічним взаємо-зв'язком між країнами, який зростає та відбивається на зустрічних по-токах товарів, послуг, капіталу та ноу-хау, що постійно збільшуються. Чітким підтвердженням цьому є такі тенденції:
ў за період з 1989 по 1996 рр. середньорічне зростання зустрічної торгівлі товарами та послугами дорівнювало 6,2% - майже у 2 рази швидше, ніж середньорічний темп зростання (3,2%) всесвітнього ВВП за аналогічний період часу;
ў з 1989 до 1994 рр. ПІІ зросли з 4,8 до 9,6% по відношенню до всесвітнього ВВП за такий же період часу;
ў у 1970 р. співвідношення обсягів зустрічної торгівлі облігаціями та акціями до ВВП було нижче 5% у США, Німеччині, Японії. У 1996 р., тобто через більш як чверть століття, відповідні показники для цих країн дорівнювали 152, 197 та 83% відповідно.
Центр ООН з транснаціонального співробітництва (UNCTC) у своїх дослідженнях глобальних потоків ПІІповідомляє про формування кластерів ПІІ, у яких ключовими є члени глобальної тріади ЄС-США-Японія. Навколо них формуються регіональні кластери ПІІ, до яких входять 37 країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою. За підрахунками UNCTC понад 40% усіх ПІІ світу розміщуються у межах цих кластерів[49]. На рис.2.1 показано потоки ПІІ в системі "тріада - кластери".
Наведене вище пояснення важливості процесу глобалізації на різних рівнях наочно демонструє той факт, що найбільшим досягненням ділового життя кінця XX та початку XXI ст. було піднесення та розвиток глобальної торгівлі. Оцінюючи це, журнал "Економіст" пише: "Глобальні фірми можуть перекидати у будь-яку точку земної кулі величезні обсяги товарів з великою швидкістю"[50]. Враховуючи результати Уруг-вайського раунду, а також переваги, які принесли домовленості на зразок ГАТТ/СОТ, НАФТА, АПЕК, МЕРКОСУР та інші, нині кожна країна намагається збільшити обсяги свого експорту в зв'язку зі значним зниженням рівня торгових бар'єрів як у межах регіональних утворень, так і у світі в цілому.
Рис. 2.1 Кластери ПІІ
Джерело: за матеріалами The Economist.
Виникає питання, чи торкнулася глобалізація України та тих про-цесів, що у ній відбуваються? На жаль, рівень реструктуризації економіки України поки що дуже невисокий, і уповільнені темпи реформ не дозволяють їй цілеспрямовано й ефективно брати участь у процесах глобалізації, хоча побічно ці процеси зачіпають життя кожного в Україні, незалежно від його бажання.
При всій безперечній ролі ТНК в міжнародних потоках товарів, капіталу, технології не треба перебільшувати міру їх глобальності. Типова, середня з цих корпорацій виготовляє у власній країні понад 2/3 всієї продукції і використовує тут же 2/3 свого персоналу, хоч для найбільших ТНК цей "індекс міжнародності" (або "транснаціональності") часто значно вище.
Варто

 
 

Цікаве

Загрузка...