WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Платіжний баланс, його структура і методологія складання. Платіжний баланс України - Контрольна робота

Платіжний баланс, його структура і методологія складання. Платіжний баланс України - Контрольна робота

Збільшення довгострокових
національних активів, які національних активів, які
належать іноземним приватним належать іноземним приватним
особам та урядам. особам та урядам.
Категорія 4 : рахунок короткострокових операцій з приватним капіталом
1.Збільшення короткострокових 1. Зменшення короткострокових
закордонних активів, які закордонних активів, які
належать приватним особам які належать приватним особам
даної країни. даної країни.
2. Зменшення короткострокових 2. Збільшення короткострокових
національних активів, які національних активів, які
належать приватним належать приватним
особам- іноземцям. особам - іноземцям.
Категорія 5 : рахунок короткострокових операцій з державним капіталом
1.Збільшення короткострокових 1. Зменшення короткострокових
закордонних активів, які закордонних активів, які
належать уряду даної країни які належать уряду
даної країни ( інститутам даної країни ( інститутам
грошово-кредитної політики) грошово-кредитної політики)
2. Зменшення короткострокових 2. Збільшення короткострокових
національних активів, які національних активів, які
належать урядам інших країн належать урядам інших країн
( інститутам грошово-кредитної ( інститутам грошово-кредитної
політики) політики)
Хоча платіжний баланс являє собою форму обліку, в основі якого лежить принцип подвійного запису, але в дійсності уряди практично не користуються цим методом під час обліку кожної операції, пса відображається при його розрахунку. Причина цього криється у відсутності повної та достовірної інформації про всі без винятку міжнародні економічні контакти країни протягом року. Відповідні державні установи, як правило, роблять один запис за кожною позицією, користуючись при цьому різними джерелами інформації, які відрізняються одне від одного з точки зору її повноти та однорідності. Внаслідок цього дебет та кредит в агрегованому вигляді ніколи не збігаються. Ось чому з метою досягнення рівності між ними, як це має бути в системі подвійного запису, в платіжному балансі є спеціальна стаття "помилки та пропуски" (або "статистична похибка"). І це слід мати на увазі, аналізуючи наведену раніше схему.
2. СТРУКТУРА ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ
Кожна позиція платіжного балансу містить досить важливу характеристику тій чи іншої форми зв'язку національної економіки зі світовим господарством, та на практиці економічного аналізу користуються певними агрегованими показниками (різновидами платіжного балансу), а саме:
1. Операції з експорту та імпорту товарів (товарна торгівля) являють собою товарний торговельний баланс.
2. Операції з експорту товарів та послуг - це баланс торгівлі товарами та послугами (всі операції категорії ї). Він характеризує фінансові потоки, пов'язані з експортом-імпортом товарів та послуг. Зазначимо, що об'єктами товарної торгівлі є фізичні продукти, тоді як до сфери обміну послугами (або невидимої торгівлі) відносяться такі операції, як
а) транспортне забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків. Ця позиція охоплює рух коштів, пов'язаних з оплатою переміщення товарів та приватних осіб всіма видами транспорту;
б) туризм. За цією статтею обліковуються виграти туристів та інших осіб під час перебування на території іншої держави (оплата житла, продуктів харчування, екскурсійних та транспортних послуг на території країн перебування);
в) купівля-продаж патентів, ліцензій;
г) різні послуги, що надаються приватним особам (страхування;
банківські та посередницькі послуги, консультування, поштово-теле-фонний зв'язок тощо);
д) утримання дипломатичних та інших офіційних представництв за кордоном;
е) військові витрати за кордоном (утримання військових об'єктів та військовослужбовців в інших країнах);
є) переказ коштів, отриманих від інвестиційної діяльності вітчизняних інвесторів за кордоном та іноземних підприємців на території даної країни (дивіденди, проценти, тобто різні види доходу за надання послуг у вигляді факторів виробництва).
3. Операції категорій І та П становлять поточний платіжний баланс або баланс поточних операцій (Бпо). Слід зазначити, що до категорії П належать односторонні перекази грошей приватними особами (наприклад, заробітної плати робітників, що працюють за кордоном, своїм родичам на батьківщину), а також урядові гранти та дари Важливість цього різновиду платіжного балансу для економічного аналізу полягає в тому, що він значною мірою відображає джерела та напрями використання національного доходу. Так, експорт товарів та послуг є джерелом доходів відповідних виробників, які разом з пе-реказами, отриманими з-за кордону, є джерелом доходу резидентів у поточному періоді. З іншого боку, ці поточні доходи використовуються для придбання товарів і послуг за кордоном та переказу грошей в інші країни.
4. Операції категорій Ш та IV становлять баланс руху капіталів (Брк), оскільки вони спричинюють рух фінансових активів.
5. Операції категорій І, П та III належать до так званого балансу руху поточних коштів та довгострокового капіталу, який частіше називають базовим або основним балансом (у даному випадку йдеться про основні статті платіжного балансу). Базовий баланс відображає глибинні довгострокові тенденції, які визначають розвиток даної країни. Іншими словами, якщо поточний баланс характеризує вплив факторів типу національного доходу та його динаміки, структури споживання, міжнародної конкурентоспроможності країни, то рух довгострокового капіталу свідчить про оцінку інвесторами прибутковості вкладення коштів удома та за кордоном. Очевидно, що такі інвестиційні рішення базуються, в свою чергу, на оцінці довгострокових перспектив розвитку як окремих галузей, так і економіки країни загалом.
6. До категорії V належать так звані "офіційні резервні операції", тобто збільшення (зменшення) золотовалютних резервів, резервна позиція країни в МВФ, офіційні іноземні позики тощо. Ці операції становлять баланс офіційних резервів (Бор).
7. Операції категорій І - IV разом являють собою загальний платіжний баланс (ПБ).
Таким чином, у принципі можна говорити про сім видів платіжного балансу, тому, коли йдеться про платіжний баланс якоїсь країни, необхідно чітко визначитися, що саме мається на увазі.
Взаємозв'язок між окремими складовими частинамиплатіжного балансу можна записати у вигляді такої формули:
Бпо + Брк + Стат. похибка + Бор = 0 . (1)
Ця рівність відображає той

 
 

Цікаве

Загрузка...