WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Платіжний баланс, його структура і методологія складання. Платіжний баланс України - Контрольна робота

Платіжний баланс, його структура і методологія складання. Платіжний баланс України - Контрольна робота


К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А
по дисципліні " Міжнародна економіка "
Зміст.
Тема роботи : Платіжний баланс, його структура і
методологія складання. Платіжний баланс України.
1. Сутність платіжного балансу та методологія його складання - 3
2. Структура платіжного балансу - 6
3. Рівновага платіжного балансу - 7
4. Державна політика коригування платіжного балансу України - 10
Список літератури.
1. Сутність платіжного балансу і методологія його складання.
Сукупність зовнішньоекономічних зв'язків окремої країни можна об'єднати в декілька груп, кожна з яких характеризує особливості її участі в міжнародному поділі праці. До першої групи входить множина торговельних операцій, пов'язана з експортом та імпортом товарів. Ця група зв'язків називається товарною торгівлею, або товарним експортом та імпортом. До другої групи належать послуги в галузі банківської справи, страхування, транспорту тощо, тобто операції, об'єктом яких є нефізичний (нематеріальний) продукт. Сьогодні торгівля послугами - один із найбільш динамічних секторів світового ринку, розвитку якого значною мірою сприяло успішне завершення Уругвайського раунду переговорів в межах ГАТТ. Третя група зовнішньоекономічних зв'язків охоплює фінансові та інвестиційні операції, тобто купівлю-продаж акцій, облігацій, інших фінансових активів, а також матеріальних елементів капіталу - машин, обладнання, землі тощо.
Названі операції, що здійснюються громадянами, фірмами та державними установами окремої країни за певний період часу (як правило, один рік), відображаються цілою системою рахунків, яка називається платіжним балансом. Платіжний баланс має велике значення для аналізу міжнародних економічних позицій держави, оскільки він характеризує реальні та фінансові потоки між даною країною та світовою економікою загалом.
У цілому зовнішньоекономічні зв'язки окремої країни можна роз-глядати як сукупність товарно-фінансових потоків, які можна умовно поділити на дві групи.
До першої групи належать реальні (нефінансові) потоки. Цей термін використовується для позначення операцій, які мають місце в процесі виробництва або придбання товарів та послуг. Іншими словами, ха-рактеризуючи торговельні операції, можна говорити про товарні потоки, потоки послуг тощо. Другу групу становлять фінансові потоки, до яких відносять зміни обсягів міжнародних фінансових активів та зобов'язань країни. При цьому слід пам'ятати, що значна кількість фінансових операцій не супроводжується відповідними реальними потоками, як це має місце, наприклад, при обміні фінансовими інструментами.
У платіжному балансі відображаються всі операції між резидентами даної країни та нерезидентами. Термін резидент стосується тих економічних суб'єктів, які мають тісніші зв'язки з територією даної країни. Всі інші суб'єкти господарської діяльності називаються нерезидентами. Поняття "резидент" і "нерезидент" зовсім не пов'язані з терміном "національність", а точніше з громадянством: резидент України може бути громадянином СІЛА чи Канади.
Загалом при визначенні статусу економічної одиниці в термінах "резидент - нерезидент" користуються рядом загальновизнаних правил. Так, фізичні особи, що постійно проживають на території країни, вважаються резидентами незалежно від їх громадянства. Робітники-мігранти також вважаються резидентами тієї країни, в якій вони працюють, якщо вони перебували на її території не менше одного року. Але в категорію резидентів не входять фізичні особи, які є офіційними представниками своїх держав. Аналогічно і державна установа, яка здійснює свою діяльність за кордоном (наприклад, дипломатичне представництво), є резидентом своєї країни. Всі підприємства та компанії, які функціонують на території країни, вважаються її резидентами навіть тоді, коли вони частково або повністю належать іноземцям. Тому операції між американською компанією, штаб-квартира якої розташована в Нью-Йорку, та її філіями в Європі мають статус міжнародних (зовнішньоекономічних) і відображаються у відповідних графах платіжного балансу.
Важливе значення при розрахунку платіжного балансу має визначення часу здійснення тієї чи іншої операції. Операція мусить бути відображена на рахунках платіжного балансу тоді, коли внаслідок її виникає зобов'язання однієї з сторін (це, як правило, момент юридичної зміни власника активу). Це означає, що у міру виникнення таких зобов'язань їхні величини додаються, а в балансі підбивається остаточний підсумок. Але в окремих випадках (наприклад, в Угорщині) платіжний баланс може розраховуватися на готівковій основі. При цьому надходження та виграти обліковуються за фактом реального руху грошей. Але в практиці розрахунку та аналізу платіжного балансу дана різниця не має суттєвого значення.
Кожна операція в бухгалтерському обліку відображається подвійним записом. Аналогічне правило діє і при складанні платіжного балансу. Як і будь-який бухгалтерський рахунок, платіжний баланс має дві частини - дебет та кредит. До дебету належать операції, внаслідок яких у країни з'являються платіжні зобов'язання щодо інших держав. Так, імпорт товарів та послуг, грошові перекази за межі країни, закордонні капіталовкладення резидентів записуються в дебетовій частині балансу. Ці операції відображаються зі знаком "мінус". До кредиту відносяться операції, в результаті яких з'являються платіжні зобов'язання інших держав стосовно даної країни. У цьому випадку мова йде про експорт товарів та послуг, грошові перекази на користь резидентів даної країни та іноземні інвестиції в її економіку. Вони обліковуються зі знаком "плюс".Для того щоб краще зрозуміти, як розраховується платіжний баланс, та охарактеризувати його основні складові, скористаймося умовною схемою платіжного балансу, в якій відображені його розрахунок та основні категорії операцій:
Дебет (-) Кредит (+)
Категорія І: рахунок товарів та послуг
1. Імпорт товарів 1. Експорт товарів
2. Імпорт послуг 2. Експорт послуг
Категорія II: рахунок односторонніх трансферів
1. Односторонні трансферти за 1. Односторонні трансферти з-за кордон кордону
Категорія III: рахунок довгострокових операцій з капіталом
1.Збільшення довгострокових 1. Зменшення довгострокових
закордонних активів, які закордонних активів, які
належать приватним особам які належать приватним особам
та уряду даної країни. та урядуданої країни.
2. Зменшення довгострокових 2.

 
 

Цікаве

Загрузка...