WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Сутність лізингу, світова практика застосування. Лізинг в Україні - Курсова робота

Сутність лізингу, світова практика застосування. Лізинг в Україні - Курсова робота

здатний пожвавити економічну кон'юнктуру, дати інвестиційний поштовх зростанню, що починається, розширити платоспроможний попит, створити зацікавленість у господарюючих суб'єктів в підйомі ділової активності.
Лізингові угоди сприяють активізації інвестицій приватного капіталу у сферу виробництва, поліпшенню фінансового стану товаровиробників, а також підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Такі умови дають змогу позитивно розвиватися народногосподарчому комплексу України.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. В.Е. Новицький. Міжнародна економічна діяльність України. Підручник. - Київ, 2003.
2. Е.Ф. Авдокушин. "Международные экономические отношения: учебное пособие. - Москва: Юрист, 2001.
3. Закон України "Про лізинг". Сервер ВР України.www.rada.kiev.иа.
4. Зовнішньоекономічна діяльність. -Донецьк: КП "Регіон", 1998. - 292 с.
5. Киселев. А.П. Теория и практика современного бизнеса.-К.: Издательство ЛИБРА, 1995. - с.142-144.
6. Миргородский. Вопросы правового регулирования лизинга в Украине//Бизнес.-Документы, комментарии, консультации. Часть 1.-1998.-№ 12(271). - с.34-35.
7. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран. Москва: Издательство "Флинта", Московский психолого-социальный институт, 2000.
8. С.В. Фомішин. Международные экономические отношения на рубеже тысячелетий: Учебное пособие - Херсон: Олди-плюс, 2002.-560с.
9. Савельєв Є.В. Міжнародна економіка. Тернопіль "Економічна думка", 2002.
10. Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів: Підручник для магістрантів з міжнародної економіки і державної служби. - Тернопіль: Екон. думка, 2001. - 504 с.
11. Центр навчальної літератури. Видавництво "АртЕк". - Київ, 2002.
12. Экономическая энциклопедия / Науч.-ред. Совет изд-ва "Экономика"; Ин-т экон. РАН. - М.: ОАО "Издательство экономика", 1999. - 1055 с.
13. Кожемяков А."Лизинг в Центральной и Восточной Европе", // Финансовый бизнес, - М, № 7, 1996.
14. Козлов Д. "Лизинг: новые горизонты предпринимательства", // Экономика и жизнь, №29, июнь, 1997.
15. Масленченков Ю. "Краткая характеристика законодательной базы лизинга и основных его субъектов", //Финансист- М, №9, 1998.
?
ДОДАТКИ
Додаток №1
Узагальнена організація лізингового процесу при 3-х сторонній лізинговій операції.
Л Л С
і і т
з з р
и 2 и а
н н х
Б 4 г 6 г о
а о о в
н о 7 о 9 а
к 12 т т
р 8 р
и и к
м 10 м о
у у м
в 11 в п
а а а
ч ч н
і
я
3 5 6 5
Постачальник
1. Отримання заявки від лізингоотримувача 2. Підготовка висновку про платоспроможність лізингоотримувача і ефективність проекту 3. Напрям постачальнику закза-наряду 4. Отримання позики 5. Укладення договору купівлі-продажу 6. Підписання акту приймання устаткування в експлуатацію 7. Висновок лізингової угоди 8. Укладення договору про технічне обслуговування переданого в лізинг майна 9. Укладення договору страхування 10. Виплата лізингових платежів 11. Повернення об'єкту лізингу 12. Повернення позики і виплата відсотків. Укладення договору страхування 10. Виплата лізингових платежів 11. Повернення об'єкту лізингу 12. Повернення позики і виплата відсотків.
Додаток №2
Елементи, що містяться практично в будь-якому лізинговому контракті:
1. Об'єкт.
2. Терміни поставки.
3. Термін оренди.
4. Право власності орендодавця.
5. Ризики, відповідальність, технічна гарантія.
6. Використовування устаткування.
7. Відхід, ремонт і модифікація.
8. Збитки, нещасні випадки.
9. Страхування.
10. Орендні платежі, комісії.
11. Пені за прострочення платежів.
12. Можливість покупки.
13. Умови розірвання договору.
14. Повернення устаткування.
15. Податки, мита.
16. Поява нових обставин.
17. Додаткові права сторін.
18. Залагоджування суперечок і арбітраж.
19. Затримуючі умови (контракт набуває чинність лише після отримання гарантій і т.д.).
20. Зобов'язання надати необхідну інформацію (наприклад баланс).
21. Підписи сторін і тих, хто згодом буде правонаступником.
22. Місця знаходження сторін.
23. Додатки (описи матеріалів і т.д.)
24. Гарантія залишкової вартості.
25. Гарантія банків.
Додаток №3
Порівняльний аналіз покупки і лізингу
№ Рік
0 1 2 3 4 5
Графік амортизаційних відрахувань
(базисна вартість 100000 долл.)
1. Щорічна амортизація 20000 32000 19000 15000 14000
2. Залишкова вартість по балансу 80000 48000 29000 14000 00000
Графік платежів по позиці
3. Платіж по позиці 25357 25357 25357 25357 25357
4. Несплачена частина 85000 72393 57895 41222 22049 00000
5. Основний платіж 12067 14498 16673 19173 22049
6. Відсоток 12750 10859 8684 6183 3307
Післяоподаткована вартість покупки
а). Рух засобів
7. Післяоподаткована вартість техобслуговування 3000 3000 3000 3000 3000
8. Амортизаційний податковий щит 8000 12800 7600 6000 5600
9. Ліквідаційна вартість 9000
10. Всього -5000 -9800 -4600 -3000 -11600
б). Рух позикових засобів
11. + Платежі по позиці 25357 25357 25357 25357 25357
12. + Перший внесок 15000
13. - Процентний податковий щит 5100 4344 3474 2473 1323
14. Всього 15000 20257 21013 21883 22884 24034
в). Рух чистої готівки 15000 15257 11213 17283 14883 12434
г). Коефіцієнт дисконтування 1000 0,9174 0,8417 0,7722 0,7084 0,6444
д). Чиста поточна вартість.
Загальна вартість покупки 15000
73947 13997 9438 13346 14085 8081
Післяоподаткована вартість лізингу
а). Рух засобів по лізингу
15. + Післяоподаткова-на вартість лізингу 15600 15600 15600 15600 15600
16. +Можливість ку-
півлі в кінці контракту -------- --------- -------- --------- --------
17. Всього 15600 15600 15600 15600 15600
б). Коефіцієнт дисконтування 1000 0.9174 0,8417 0,7722 0,7084 0,6499
в). Чиста поточна вартість 14312 13130 12046 11051 10138
г). Загальна поточна вартість лізингу 60667

 
 

Цікаве

Загрузка...