WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Питання та відповіді до екзамену «Міжнародна інформація» - Реферат

Питання та відповіді до екзамену «Міжнародна інформація» - Реферат

транснаціональних економічних структур, інформаційних та телекомунікаційних систем свідчить про перехід від індустріальної до інформаційної орієнтації розвитку економіки і суспільства. Глобальні інформаційні системи зв!язують світ в єдине ціле і роблять всі держави інформаційно взаємозалежними, заставляючи проявляти максимум уваги до якості інформаційної взаємодії в різноманітних сферах життєдіяльності суспільства.
Вирішення проблем інформаційної взаємодії має випереджати за часом кожний наступний час в налагодженні співробітництва в тій чи іншій сфері.
Формування інформаційного простору СНД дозволить повніше координувати реформи, створювати належні умови для функціонування ринків товарів, послуг, капіталів та робочої сили, забезпечувати рівні права на придбання майна в приватну власність, володіння, користування та розпорядження ним на території країн-учасниць СНД, проводити "согласованную" політику в різних сферах.
Задачі, що стоять перед країнами-учасницями СНД в контексті формування інформаційного простору не обмежуються проведенням внутрішньої інформаційної політики, розвитком національного інформаційного простору. Ці задачі зв!язані також з виявленням шляхів та засобів розширення таких можливостей, які дозволили б країнам-учасницям отримати максимум "вигод" з розвитку світової інформаційної інфраструктури.
У сфері формування інформаційного простору СНД існують особливості, загальні для всіх країн Співтовариства і специфічні для кожної з держав. Причина цих специфічних особливостей полягає в тому, що не всі елементи інформаційного простору, як і суспільні структури окремих країн знаходяться в один і той же час на одній і тій же стадії розвитку. Процес розвитку країн-учасниць СНД не є лінійним і швидкість входження кожної з країн в світовий інформаційний простір може бути різною.
Виходячи з вищевикладеного, Концепція передбачає:
" етапи формування та розвитку інформаційного простору СНД;
" розвиток нормативно-правової бази взаємодії в інформаційній сфері;
" підвищення активності інформаційної взаємодії в погоджених сферах;
" розвиток соціальних та культурних зв!язків;
" захист національних інтересів у сфері інформації та інформатизації.
Концепція являється основою співробітництва країн-членів СНД в сфері інформації та інформатизації і буде запроваджувати в погоджених сферах дії через національні програми інформатизації та цільові програми міждержавного співробітництва.
Мета та задачі формування та розвитку інформаційного простору СНД
Основною метою робіт з формування інформаційного простору країн-учасниць СНД є забезпечення взаємодії національних інформаційних просторів країн Співтовариства на взаємовигідній основі, враховуючи національні та загальні інтереси у справі розвитку співробітництва в погоджених сферах діяльності.
У складі загальних інтересів країн Співтовариства можуть бути названі:
1) збереження та розвиток контактів громадян;
2) розповсюдження інформації про життєдіяльність країн-членів СНД та органів Співтовариства;
3) розвиток освіти, науки, техніки та культури;
4) забезпечення доступу громадян, підприємств та організацій, органів державного управління до національних та міжнародних інформаційних ресурсів;
5) забезпечення інформаційної безпеки;
6) взаємодія у сфері надзвичайних ситуацій, стихійних лих та катастроф, своєчасне інформування з цих питань та інформаційне супроводження під час їх ліквідації;
7) утворення умов взаємовигідного використання інформаційних ресурсів країн-учасниць СНД.
Забезпечення інформаційної безпеки в інформаційному просторі СНД
Однією з найважливіших проблем формування інформаційного простору країн-членів СНД є забезпечення кожною з них власною інформаційною безпекою та захистом свого інформаційного суверенітету. Для своєчасного вирішення цих питань кожна країна-учасниця СНД здійснює своєчасний моніторинг "протиріч" в інформаційній політиці та загроз інформаційному суверенітету.
Автоматизована система інформаційного обміну між країнами-учасницями СНД (АСІО СНД)
АСІО СНД являється складовою частиною інформаційного простору країн Співтовариства і націлена на забезпечення інформаційних обмінів органів державної влади та управління держав Співтовариства між собою та органами Співтовариства.
Склад підсистем, що створюються в рамках АСІО СНД і автоматизовуваних ними функцій, визначається на основі прийнятих державами-членами СНД багатосторонніх договорів.
Інтеграція підсистем держав Співтовариства, що діють в рамках АСІО СНД, має максимально зберігати їх інформаційні та технічні основи ізабезпечувати накопичення досвіда та науково-технічного співробітництва.
Нормативно-правове забезпечення і функціонування АСІО СНД має базуватися на національних законодавчих актах країн-учасниць СНД, міждержавних договорах країн Співтовариства.
Етапи формування та розвитку інформаційного простору СНД
Формування та розвиток інформаційного простору СНД являється масштабною та складною задачею, що вимагає від країн-учасниць СНД координації зусиль в процесі вирішення широкого кола нормативно-правових, технічних та фінансових проблем на національному і міждержавному рівнях.
В загальному вигляді стратегія діяльності з формування інформаційного простору має включати в себе наступні два етапи.
Перший етап 1996-1997 рр.
На першому етапі буде запроваджена обробітка правових, технічних та організаційних питань інформаційної взаємодії країн-учасниць СНД та органів Співтовариства. Результати цієї роботи мають бути представлені в погодженому на міжнаціональному рівні Перспективному плані підготовки документів міроприємств з реалізації Концепції формування інформаційного простору СНД.
Буде погоджено механізм інформаційної підтримки співробітництва на мієнаціональному рівні і на рівні прямих зв!язків суб!єктів господарської діяльності країн-учасниць СНД.
Другий етап 1998-2000 рр.
На цьому етапі передбачається забезпечити широкий доступ громадян країн Співтовариства, органів державного управління та суб!єктів господарської діяльності до національних інформаційних ресурсів в погоджених сферах та світовим інформаційним фондам.
Буде поглиблена взаємодія інформаційних систем, що забезпечуватимуть постійний розвиток міждержавних інформаційних обмінів за погодженими сферами діяльності.
Будуть утворені правові, політичні, економічні та технічні умови длдя міждержавної кооперації у сфері інформації та інформатизації.
Будуть в основному погоджені механізми здійснення міждержавного інформаційного обміну.
Конкретний зміст спільних міждержавних міроприємств держав Співтовариства з формування інформаційного простору будуть визначатися національними інтересами і пріоритетами держав-учасниць СНД, рішенням Ради керівників країн та Ради керівників урядів Співтовариства і відображатися в міждержавних програмах і проектах, що погоджуютьсся на багатосторонній та двосторонній основі.
ТНК
Міжнародна інформація і обмін інформацією відтворюють зовнішньополітичні

 
 

Цікаве

Загрузка...