WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Питання та відповіді до екзамену «Міжнародна інформація» - Реферат

Питання та відповіді до екзамену «Міжнародна інформація» - Реферат

національних служб телебачення
3) полегшити передачу програм за кордон згідно з загальними принципами вільного потоку інформації
4) зміцнення та розвиток суспільної структури регулювання між країнами-учасницями, повага до технічних правил Союзу Телекомунікацій
2-а нарада відбулася у Стокгольмі 23-24 листопада 1988р.
Назва - Інформаційна європейська політика у міжнародному контексті.
До політичних завдань відносилися:
1) вільне висловлення інформації, плюралізм в телебаченні, повага до прав людини
2) розвиток культурного та освітнього компоненту телебачення
3) посилення мір. Які спрямовані на стимулювання творчості та захисту інтересів авторів
4) розвиток освіти професіоналів та обмін між освітніми центра різних країн
5) збільшення співробітництва та фінансування угод між європейськими та неєвропейськими партнерами
6) подолання лінгвістичних перешкод шляхом дублювання та субтитрів
7) встановити нові форми експорту та об'єднану торгівлю а-в продукцією із різних країн
3-я нарада відбулася у Нікосії 9-10 жовтня 1991р.
Під назвою - Який шлях оберуть ЗМІ в 90-х рр. На ній було зазначено. Що нове економічне, політичне та технологічне середовище буде визначальним фактором для розвитку ЗМІ у 90-х рр
Прийнято рекомендацію по юридичному захисту телевізійних програм. Щодо захисту авторських прав, то необхідно привести у відповідність національні закони в області авторських п рав. Прискорити роботу над проектом Європейської Конвенції з авторських прав. В 2-й Резолюції було розглянуто питання про нові канали засобів масової комунікації в Європі:
1) збільшити доступ усіх європейських країн до нових комунікаційних технологій
2) поліпшити освіту. Яка буде доступна широкій аудиторії, по використанню нових комунікаційних технологій і служб.
Була прийнята Декларація з інформаційної політики в Європі.
4-а нарада відбулася у Празі у 1994 р.
Розвиток міцної системи мовлення під час швидкої зміни технологій, обов'язкова наявність хоча б однієї широкомасштабної служби, яка б включала у себе елементи інформації, освіти, культури та розваг, які доступні усім членам суспільства. Вимоги до програм:
1. вони повинні протистояти всім видам дискримінації
2. відображати різні філософські ідеї та релігійні вірування
3. робити внесок в найкраще розуміння національної та європейської спадщини
4. вміщувати значну кількість оригінальних робіт, здебільшого художніх фільмів
5. широкий вибір програм, які надаються некомерційним мовленням
Країни учасниці гарантують незалежність громадського мовлення від економічного втручання.
В Резолюції 2-й розглядались питання журналістської свободи та прав людини.
5-а нарада відбулася у Салоніках 11-12 грудня 1997 р.
Участь брали Андорра, Вірменія, Австрія, Азербайджан, Бельгія. Болгарія, Канада. Кіпр. Чехія. Данія. Естонія, Фінляндія. Франція, Грузія, Германія, Греція, США, Україна, Росія, Іспанія та деякі інші. Вході наради була прийнята політична декларація , в якій зазначається, що завдяки появі нових технологій розвивається нове Інформаційне суспільство, як результат електронізації та подолання технологічних бар'єрів між теле- та радіомовленням. В майбутньому інформаційне суспільство буде рушійною силою всіх змін у суспільстві та буде впливати на зв'язки між окремими особами, групами, країнами. Особливо важливим цей вплив буде у Європі, беручи до уваги культурну і лінгвістичну різноманітність цієї частини світу. Було розроблено план дій з пропаганди свободи слова і інформації на загальноєвропейському рівні в рамках Інформаційного суспільства:
1) розвиток Інформаційного суспільства
2) доступ до нових комунікацій та інформаційних служб
3) саморегулювання ЗМІ провайдерами та операторами нових комунікацій
4) Регулювання ЗМІ в рамках Ради Європи
Національна участь у програмах ЄС. Програми залучення учасників в електронну комерцію
Национальное участие в программах ес
Национальное участие в программах Сообщества рассматриваются как необходимая деятельность, требующая большой подготовки и организации. Сообщество создало сеть корреспондентов или информационных центров в различных странах. Таким образом оно обеспечивает передачу на национальных языках информации и документации, которая необходима не только для повышения уровня знании, но и для участия в инициативах Сообщества и применения информации на деле с наибольшим шансом на успех.
Политика Сообщества ясно показывает, что участие бизнесменов, исследователей и национальных институтов зависит не только от компетенции и знания ноу-хау в данных областях, науках, технологии, экономике и т.д. На него также четко влияют три фактора:
" Коммуникация и передача информации и документации, эта фаза является крайне затруднительной в процессе передачи информации. Фактически информация должна быть передана пользователю и получена в процессе его профессиональной деятельности, она должна иметь тен-денцию стать органическим интегрированным компонентом новой организации труда.
" Наличие национальной отраслевой политикив приоритетных областях Сообщества. Она имеет двойную функцию подготовки способов доступа к фондам ЕС на международной конкурсной основе и внесения стратегических и управленческих предложений в центры принятия решенийСообщества.
" Использование и распространение исследований и разработок для постоянных действий по передаче информации внутри социальной и экономической структуры.
Наличие этих факторов на национальном уровне проявляется в информационной деятельности. Последняя, как может показаться, увеличивает ресурсы. В действительности, необходимость активизировать информационные потоки, доведя их до реальных получателей и превращая их в немедленно используемые, требует общего пересмотра процесса передачи.
Так как информация не является естественным ресурсом и должна быть подготовлена для научного использования, окончательный успех инвестиций в большой степени зависит от способности нации распространять, согласовывать и координировать различные инициативы и затем анализировать их.
Как показывает опыт Сообщества, важно производить информацию. Но чтобы сделать ее эффективной, содержание информации должно иметь элементы, которые могут быть сведены к методам документадии:
" Объяснительный метод: способность передавать цели, методологию технологии, результаты и совместные работы аналитически и синтетически.
" Лингвистическая коммуникация: находится под сильным влиянием иобщей культуры, образования и профессионального обучения. В некоторых секторах, особенно в области компьютерной науки, нетрудно преодолеть этот разрыв. В других, однако, различия порождают инертность и это, соответственно, может затруднять коммуникацию.
" Интерпретация исследовательского опыта Сообщества в соответствии с системой показателей, которые позволяют сделать отчетливее заключение о развитии в различных секторах как с точки зрения технологических нововведений, так и влияния организации. Производство этого типа

 
 

Цікаве

Загрузка...