WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „Приладист” - Курсова робота

Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „Приладист” - Курсова робота

ролей учасників, послідовність викладання питань, що цікавлять. Підготували довідкові та інші матеріали, які будуть потрібні під час переговорів, розробили шляхи розв'язання розбіжностей та претензій, підготували можливі відповіді на питання партнера.
При проведенні переговорів представники фірм розглянули предмет майбутнього контракту, а також затвердили базу договірних цін. Затвердили, що контракт буде написаний, як на українській так і на руській мові. Представники обох фірм ретельно вивчали кожну статтю попереднього контракту. Переважно у всіх питаннях знайшли згоду, але в деякихвиникли суперечки, які були розв'язані шляхом порозуміння. Особливо була загострена увага на статті "Строки та умови поставки". Сторонами було узгоджено штрафні санкції за невиконання контрактних обов'язків. Також були внесені зміни до попереднього контракту, стосовно статті "Маркування".
Було проведено взаємне вивчення об'єктивних аргументів сторін та знайдені на цій основі взаємоприйняті компромісні рішення. В результаті переговорів сторони склали спільний проект контракту в якому була врахована фактична домовленість, якої вони досягли під час переговорів. Також було вирішено, що контракт роздруковується у двох оригіналах на українській та англійській мовах. З оригіналу контракту роблять по три примірники ксерокопій. Контракт підписують у договорі відповідальні особи.
Контроль за виконанням умов контракту покласти на начальника зовнішньоекономічного відділу підприємства Лемчина П.Р. Укладений сторонами контракт ( Додаток А).
ВИСНОВОК
ТзОВ "Приладист" являється суб'єктом ЗЕД. Підприємство імпортує матеріали з закордону і реалізує частину продукції на зовнішній ринок.
Оцінка ефективності ЗЕД ТзОВ "Приладист" показала, що в аналізованому році ефективність ЗЕД фірми в порівнянні з базовим роком зросла.
Ефективність ЗЕД зросла за рахунок того, що прибуток від експортно-імпортних операцій зріс в порівнянні з базовим періодом на 8594,344 грн. а витрати експортно-імпортні знизились на 7595,46 грн., що в порівнянні з базовим роком склало 89%.
Прибуток від експортно-імпортних операцій зріс за рахунок того, що прибуток від експорту зріс в порівнянні з базовим періодом на 7369,642 грн. та прибутку від імпорту, який теж збільшився на 1224,702 грн.
Зменшення експортно-імпортних витрат відбулося за рахунок зменшення витрат на експорт, які становлять менше на 5373,1 грн. та 90 % в порівнянні з базовим роком та зменшення витрат на імпорт 2222,36 грн., що в порівнянні з базовим роком склало 87%.
Прибуток від експорту в аналізованому році збільшився на 7369,642 грн. Прибуток від експорту зріс за рахунок того, що виручка від експорту за готівку збільшилась на 1996,543 грн. і 3%, а також витрат на експорт, які зменшились на 5373,1 грн., що в порівнянні з базовим роком склало 90%.
Прибуток від імпорту зріс лише на 1224,702 грн. та 12%. Це зумовлено тим, що виручка від імпорту знизилась на 2222,36 грн. та 4%. І зниженням витрат на імпорт на 13% в порівнянні з базовим роком.
Витрати на експорт зменшились на 5373,1 грн., що в порівнянні з базовим роком складає 90%. Витрати зменшились за рахунок зменшення на 5401,86 грн. та 89% виробничої собі вартості і підвищенням позавиробничих витрат на 28,76044 грн. в порівнянні з базовим роком.
Витрати на імпорт теж зменшились на 2222,36 грн., що становить в порівнянні з базовим роком 87%.
В поточному році, ТзОВ "Приладист" уклав угоду з угорською фірмою "DBS" на поставку своєї продукції.
Встановлення контакту з контрагентом здійснювалось з допомогою твердої оферти. Для розрахунків між сторонами було використано акредитивну форму розрахунку.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посіб. За заг.ред. А.І. Кредісова. - К.,1997 - 448с.
2 Кириченко О., Кавас І., Ятченко А. Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності .К. Фінансист, 2000 - 634с.
3.Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства:" Навч.посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 172с.
4. Герчикова И.Н. Международное комерческое дело. - Учеб. для узов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2001. - 671 с.
5. Бутинець Ф.Ф. та ін. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності .
Підручник. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 544с.
6. Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 448с.
7.Руденко Л.В. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній
діяльності підприємства: Підручник. - К.: Лібра, 2002. - 304с.
8.Н.Савлук М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч.посіб. - К.: КНЕУ, 2002. - 392с.
9.Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 Вісник Верховної Ради України. - 1991. - №29.
10.Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001р., №201.
11.Закон України "Про власність".
12.Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність".
13.Закон України "Про цінні папери і фондову біржу".
14.Закон України "Про господарські товариства".
Додаток А
КОНТРАКТ № 45
м. Мукачево "27" червня 2004р.
Фірма ТзОВ "Приладист" названа у подальшому "Продавець", в особі директора Павлючка Степана Степановича з однієї сторони, і фірма "DBS" названа у подальшому "Покупець", в особі Ференца Сабо, з другої сторони, уклали цей Контракт про подане нижче..
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ
Продавець продає, а Покупець купує деревообробні верстати (в подальшому названі "Товари"),що перераховані в Додатку № І до цього Контракту, який складає його невід'ємну частину, на суму 50000 EURO на умовах, вказаних в Контракті.
2. ЦІНИ ТА КІЛЬКІСТЬ
Покупець купує Товари в кількості та за цінами, які вказані в Додатку №
. 3. ПОСТАВКИ
3.1. Продавець поставляє Товари на умовах "Франко-перевізник" (FCA), місто Чоп, що підтверджує "Повідомлення транспортного агента" (FAR).
3.2. Продавець здійснює поставку Товарів протягом 3 (трьох) місяців після отримання у м. Мукачево акредитиву, що повністю відповідає умовам, викладеним у Додатку № 2 до цього Контракту, який складає його невід'ємну частину.
Дострокова поставка допускається.
3.3. а) У випадку, якщо строки поставки не виконуються. Продавець виплачує Покупцю узгоджені і раніше оцінені збитки в розмірі 0,5% вартості непоставлених Товарів за кожний тиждень, що почався, протягом перших чотирьох тижнів затримки, І.1% за кожний наступний після цього тиждень, що почався, за умови, що розмір погоджених і раніше оцінених збитків не повинен перевищувати 8% від вартості кожної одиниці Товарів, для якої були порушені строки поставки.
б) У випадку затримки поставки більше, як на три місяці.

 
 

Цікаве

Загрузка...