WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „Приладист” - Курсова робота

Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „Приладист” - Курсова робота

товариства;
7) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення його організаційної структури;
8) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;
9) вирішення питання про придбання товариством частки
учасника;
10) виключення учасника з товариства;
11) визначення умов оплати праці посадових осіб товариства;
12) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує зазначену в статуті товариства;
13) прийняття рішення про припинення діяльності товариства.
Статутом товариства до компетенції зборів учасників можуть бути віднесені й інші питання.
З питань, зазначених у пунктах 1, 2 і 10, у вищому органі необхідна одностайність. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів (учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їхніх часток у статутному фонді). Збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю скликаються не рідше як два рази на рік, якщо інше не передбачено установчими документами. Такі збори вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), які володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів, а з питань, що потребують одностайності, - всі учасники. У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган: колегіальний (дирекція) або одноособовий (директор). Дирекцію очолює генеральний директор. Членами виконавчого органу можуть бути також і особи, які не є учасниками товариства.
Дирекція (директор) вирішує всі питання діяльності товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції зборів учасників, її повноваженнями цьому визначено ст. 62 Закону України "Про господарські товариства" та установчими документами товариства.
Контроль за діяльністю виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю здійснює ревізійна комісія, що утворюється зборами учасників товариства з їх числа у кількості не менше трьох осіб. Її діяльність регламентовано ст. 63 Закону України "Про господарські товариства" -
Розділ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТзОВ "ПРИЛАДИСТ"
Оцінку ефективності ТзОВ "Приладист" здійснюємо на основі бухгалтерських звітів за 2000 - 2003 рр. Основні показники експортно-імпортних операцій ТзОВ "Приладист" наведено в табл. 1.
Таблиця 1.
Показники експортно-імпортної діяльності ТзОВ "Приладист" протягом 2000 - 2003рр.

п/п Показники експортно-імпортної діяльності підприємства Звітний період
IV квартал 2000р. IV квартал 2003р.
1 Контрактна вартість імпортної сировини, тис.грн. 15769,41 13585,66
2 Акцизні збори, тис.грн. 33,79146 33,96418
3 Мито і митні збори, тис.грн. 73,21573 79,25018
4 Транспортні витрати, тис.грн. 1070,067 1245,353
5 Вантажно-розвантажувальні витрати, тис.грн. 563,1933 566,0692
6 Складські витрати, тис.грн. 281,596 113,2144
7 Експедиторські витрати, тис.грн. 270,333 181,1427
8 Страхові витрати, тис.грн. 67,58292 45,286
9 Інші витрати на ЗЕД, тис.грн. 56,31866 113,2144
10 Виробнича собівартість продукції, тис.грн. 50687,4 45285,54
11 Позавиробничі витрати, тис.грн. 5631,933 5660,693
12 Ціна імпорту, тис.грн. 11,26427 11,88714
13 Кількість імпорту, тис.грн. 2478,05 2264,277
14 Коефіцієнт кредитного впливу, тис.грн. 1,151859 1,157796
15 Експортна виручка за умов надання комерційного кредиту, тис.грн. 57567,7 60176
Оцінку ефективності ТзОВ "Приладист" здійснюємо в такій послідовності:
1. Визначимо накладні витрати в аналізованому і базовому році.
СН = СТ + СЗР + ССКЛ + СЕКСПЕД + ССТР + СІН (1),
де
СТ - транспортні витрати за базисом постачання, тис.грн.
СЗР - вантажно-розвантажувальні витрати, тис.грн.
ССКЛ - складські витрати, тис.грн.
СЕКСПЕД - експедиторські витрати, тис.грн.
ССТР - страхові витрати, тис.грн.
СІН - інші витрати на ЗЕД, тис.грн.
СН 2003 = 1245,353+566,0692+113,2144+181,1427+45,286+113,2144=2264,279 (тис.грн.)
СН 2000 = 1070,067+563,1933+281,596+270,333+67,58292+56,31866=2309,09 (тис.грн.)
2. Витрати на імпорт в аналізованому та базовому році.
СЗТ ІМП = СК + СН + СА + СМ (2),
де
СК - контрактна вартість імпортної сировини, тис.грн.
СН - накладні витрати, тис.грн.
СА - акцизні збори, тис.грн.
СМ - мито і митні збори, тис.грн.
СЗТ ІМП 2003 = 13585,66+2264,279+33,96418+79,25018=15963,15 (тис.грн.)
СЗТ ІМП 2000 = 15769,41+2309,09+33,79146+73,21573=18185,51 (тис.грн.)
3. Виручка від експорту за готівку в аналізованому та базовому році.
ВРЕКС К
ВРЕКС Г = (3),
ККВ
де
ВРЕКС К - виручка від експорту за умов надання комерційного кредиту, тис.грн.
ККВ - коефіцієнт кредитного впливу, част.од.
60176
ВРЕКС Г 2003 = = 51974,6 (тис.грн.)
1,157796
57567,7
ВРЕКС Г 2000 = = 49978,06 (тис.грн.)
1,151859
4. Виручка від імпорту в аналізованому та базовому році.
ВРІМП = ЦІМП х NІМП (4),
де
ЦІМП - середня ціна імпорту, тис.грн.
NІМП - кількість імпорту, т.
ВРІМП 2003 = 11,88714*2264,277=26915,77 (тис.грн.)
ВРІМП 2000 = 11,26427*2478,05=27913,43 (тис.грн.)
5. Витрати на експорт в аналізованому та базовому році.
СЗТ ЕКС = СВИР + СПВ (5),
де
СВИР - виробнича собівартість, тис.грн.
СПВ - позавиробничі витрати, тис.грн.
СЗТ ЕКС 2003 = 45285,54+5660,693=50946,23 (тис.грн.)
СЗТ ЕКС 2000 = 50687,4+5631,933=56319,33 (тис.грн.)
6. Прибуток від імпорту в аналізованому та базовому році.
ПІМП = ВРІМП - СЗТ ІМП (6),
де,
ВРІМП - виручка від імпорту, тис.грн.
СЗТ ІМП - витрати на імпорт, тис.грн.
ПІМП 2003 = 26915,77-15963,15=10952,62 (тис.грн.)
ПІМП 2000 = 27913,43-18185,51=9727,918 (тис.грн.)
7.Прибуток від експорту в аналізованому та базовому році.
ПЕКС = ВРЕКС Г - СЗТ ЕКС (7),
де
ВРЕКС Г - виручка від експорту за готівку, тис.грн.
СЗТ ЕКС - витрати на експорт, тис.грн.
ПЕКС 2003 = 51974,6-50946,23=1028,375 (тис.грн.)
ПЕКС 2000 = 49978,06-56319,33=-6341,27 (тис.грн.)
8.Експортно-імпортні витрати в аналізованому та базовому році.
ВЕКС-ІМП = СЗТ ЕКС + СЗТ ІМП (8),
де
СЗТ ЕКС - витрати на експорт, тис.грн.
СЗТ ІМП - витрати на імпорт, тис.грн.
ВЕКС-ІМП 2003 = 50946,23+15963,15=66909,38 (тис.грн.)
ВЕКС-ІМП 2000 = 56319,33+18185,51=74504,84 (тис.грн.)
9.Прибуток від експортно-імпортних операцій в аналізованому та базовому році.
ПЕКС-ІМП = ПЕКС + ПІМП (9),
де
ПЕКС - прибуток від експорту, тис.грн.
ПІМП - прибуток від імпорту, тис.грн.
ПЕКС-ІМП 2003 = 1028,375+10952,62=11980,99 (тис.грн.)
ПЕКС-ІМП 2000 = -6341,27+9727,918=3386,651 (тис.грн.)
10. Ефективність ЗЕД в аналізованому та базовому році.
ПЕКС-ІМП
ЕЗЕД = х 100 (10),
ВЕКС-ІМП
де
ПЕКС-ІМП - прибуток від експортно-імпортних

 
 

Цікаве

Загрузка...