WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Валютно-фінансовий механізм зовнішньої діяльності - Курсова робота

Валютно-фінансовий механізм зовнішньої діяльності - Курсова робота

корзиною валют, що зарання вибираються за згодою сторін.
Мультивалютні застереження мають низку переваг:
валютний кошик як метод вимірювання середньозваженого курсу валюти платежу знижує ймовірність різкої зміни суми платежу.
- вона у найбільшій мірі відображає (враховує) інтереси обох контрагентів угоди з точки зору валютного ризику, бо включає валюти, що мають різний ступінь стабільності.
БМР застосовує для оцінки свого балансу умовний золотий швейцарський франк після відміни золотого стандарту у Швейцарії. Валютою ЄПС (Європейський платіжний союз) служив епуніт, наділений золотим змістом долара. З 1970р. використовується СДР.
В ЄВС застосовується Європейська валютна одиниця - ЄКЮ, що замінила в березні 1979 p. ЕРО (Європейська розрахункова одиниця).
При застосуванні багатовалютного застереження для захисту від валютних ризиків застосовується принцип порівняння курсу валюти на момент платежу і курсу ціни по відношенню до валютної корзини на день підписання контракту.
Валютні кошики бувають:
- симетричні; - асиметричні; - стандартні; - регулюючі.
Застереження формулюється приблизно так:
Ціна контракту встановлена виходячи з того, що вартість валютного кошика на день підписання угоди складає стільки-то одиниць валюти ціни. У випадку якщо на день платежу вартість валютного кошика зміниться, то черговий платіж буде змінено у такій самій пропорції".
Багатовалютне застереження служить в основному засобом захисту від валютного і частково від інфляційного ризику у тій мірі, в якій ріст товарних цінностей відображається на динаміці курсів валют.
Включення захисних застережень, у зовнішньоторговий контракт чи кредитну угоду вимагає часто складного узгодження між контрагентами і взаємних уступок по других і умовах контракту, у тому числі зниження ціни. Товарно-цінове застереження - умова, яка включається o у міжнародні економічні угоди, з метою страхування експортерів і кредиторів від інфляційного ризику. До таких застережень відносяться;
1) застереження про динамічну (змінну) ціну, яка підвищується в залежності від ціноутворюючих факторів;
2) індексація, основана на включенні в угоду особливого індексного застереження про перерахунок суми платежу пропорційно зміні індексу цін за період з дати підписання до моменту виконання зобов'язань.
Застосовуються також компенсаційні угоди для страхування валютних ризиків при кредитуванні:
- сума кредиту пов'язується з ціною в певній валюті товару, що поставляється в рахунок погашення кредиту, з метою уникнення змін цієї суми внаслідок коливань цін і курсів валют.
Комбіноване валютне-товарне застереження використовується для регулювання суми платежу в залежності від змін як товарних цін, так і валютних курсів.
Міжнародні монополії - ТНК і ТНБ - для страхування валютного ризику інвестують частину активів (до 10%) в золото в умовах підвищення його ціни з метою гарантії від можливих (збитків) втрат, пов'язаних з нестабільністю курсів валют, що е компонентами їх ліквідних активів.
До нових методів покриття валютного і кредитного ризику можна віднести:
1) валютні опціони (вперше в 1973р. на Чикагській біржі);
2) міжбанківські операції "своп";
3) форвардні валютні операції;
4) валютні ф'ючерси (з 1973р. на Нью-Йоркському валютному ринку, з 1972р. на Чикагському валютному ринку).
Валютний опціон - угода між покупцем і продавцем валют, яка дає право покупцю опціону купувати чи продавати за визначеним курсом певну суму валюти протягом (певного) визначеного часу за винагороду.
Отже, валютні опціони застосовуються, якщо покупець опціону прагне застрахувати себе від ризику зміни курсу валюти у певному напрямку.
Цей ризик може бути:
1) потенційним і виникає у випадку присудження фірмі контракту на поставку товарів;
2) пов'язаним з хеджируванням вкладень капіталу в іноземній валюті за більш привабливими ставками;
3) при торговій угоді, коли експортер прагне застрахувати ризик втрат від несприятливої зміни валютного курсу і одночасно зберегти перспективу виграшу у випадку сприятливої для нього динаміки курсу валюти, в якій ; заключено угоду.
Міжбанківські угоди "своп" включають оборудку, а . пізніше - контругоду на певний термін.
Для визначення різних методів страхування валютного ризику шляхом купівлі-продажу іноземної валюти в банківській, біржовій і комерційній практиці використовується термін "хеджування" (англ. hedge- обмежити).
У вузькому розумінні хеджування означає, що хеджери здійснюють страхування валютного ризику шляхом створення зустрічних вимог і зобов'язань в іноземній валюті.
Традиційним і найбільш розповсюдженим видом хеджування є термінові (форвардні) угоди з іноземною валютою.
Аналогічно іноземний інвестор страхує ризик, пов'язаний з можливим зниженням курсу валюти в якій надана інвестиція, шляхом продажу її на певний термін з метою страхування своїх активів від втрат.
На ринку валютних ф'ючерсів хеждор - покупець ф'ючерсного контракту отримує гарантію, що у випадку підвищення курсу інвалюти на ринку "спот" (готівкової оборудки) він може купити її за більш вигідним курсом, зафіксованим при заключенні ф'ючерсної угоди.
Для страхування валютних ризиків використовується низка нових фінансових інструментів:
- фінансові ф'ючерси і фінансові опціони ( з цінними паперами);
- угода про майбутні процентні ставки;
- випускцінних паперів з додатковими страховими умовами.
Основними методами захисту від валютних ризиків є:
- гарантії (уряду чи першокласного банку) і спеціальна система страхування міжнародних кредитів (в основному експорту).
Страхування міжнародних кредитів - це різновид майнового страхування, направленого на зменшення чи уникнення кредитного ризику.
Суть такого страхування полягає в тому, що страхувальник зобов'язується за певну платню відшкодувати (збитки) втрати страхівника - кредитора експорту і експортерів, пов'язані з комерційними, політичними, форс-мажорними ризиками.
Комерційний ризик - пов'язаний з неплатоспроможністю позичальника.
Політичні ризики пов'язані з дайми держави (конфіскація, націоналізація) чи війни, в результаті яких порушується умови кредитної угоди.
Форс-мажорні ризики пов'язані із стихійними лихами повенями, землетрусами та ін.
Страхування оформляється договором між страхівником і страхувальником з видачею страхового полісу. Повна сума страхового об'єкту (за ринковою ціною) називається страховою вартістю. Страхова сума, в якій проводиться страхування, визначає максимальну відповідальність страхової компанії, Платежі, що вносяться страхувальником у страховий фонд називаються страховою премією. Ставка премії визначається у процентах до страхової суми чи до непогашеної суми кредиту і диференціюється (від 0,25 до 10% річних) в залежності від страхової суми, регіону де знаходиться імпортер чи позичальник, ступенем ризику, терміну і графіку погашення кредиту, виду товару і послуг.
Страхування повертає втрати у вигляді страхового відшкодування. Умова договору страхування експортного кредиту - термін очікування платежу, бо

 
 

Цікаве

Загрузка...