WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Валютно-фінансовий механізм зовнішньої діяльності - Курсова робота

Валютно-фінансовий механізм зовнішньої діяльності - Курсова робота

купівлі-продажу валюти на термін є виключення ризику зміни курсу в калькуляції. Тому термінова угода з іноземною валютою є передусім операцією страхування на випадок можливих витрат від коливання курсів.
Розрахунки за зовнішньоекономічними операціями слід розглядати як систему організації, регулювання та здійснення платежів в іноземній та національній валюті за грошовими вимогами і зобов'язаннями, що виникають під час здійснення господарюючими суб'єктами України економічної діяльності з іноземними партнерами.
Усі угоди, контракти (за винятком бартерних) під час здійснення експортно-імпортних операцій передбачають переказ грошових коштів. Умови та форми здійснення розрахунків українського підприємства з іноземним попередньо визначаються окремими відповідними статтями зовнішньоекономічного контракту або угоди.
Абсолютно всі умови повинні бути викладені чітко і однозначно, інакше будь-які неточності можуть у наступному викликати збитки, суперечки і навіть розрив контракту.
Розрахунки за зовнішньоекономічними операціями бувають з платежем відразу або в кредит. Розрахунок з платежем відразу - це сплата повної суми коштів експортеру за товар (роботи, послуги) до моменту переходу права власності на нього або в момент їх переходу у власність імпортера.
Розрахунок у кредит або розрахунок з розстроченням платежу має два різновиди, які відображають, хто з учасників зовнішньоекономічної операції її кредитує:
"комерційний кредит" надасться експортером імпортеру;
"авансування" надасться імпортером експортеру.
Міжнародна практика показує, що, як правило, експортер надає кредит, так званий "експортний кредит".
Для здійснення розрахунку імпортери часто беруть банківський кредит. Але розрахунки за рахунок коштів банківського кредиту не розглядаються як розстрочка платежу, бо імпортер розраховується наявними в нього коштами, хоч і за рахунок кредиту, отриманого в банку.
Іноземна валюта - валюта інша, ніж валюта звітності. Валюта звітності - грошова одиниця України.
Кожна країна світу має національну грошову одиницю, якій присвоєно цифровий та літерний код.
Національні банки відповідних країн розробляють і затверджують Класифікатори іноземних валют, що регулюють режим застосування кожної валюти і поділяють її на ступені конвертованості. Іноземна валюта - валюта інша ніж валюта звітності.
Відповідно до Класифікатора іноземних валют України всі вони поділені на три групи:
1) вільноконвертовані валюти держав, які без обмежень обмінюються на інші види валют і широко використовуються для здійснення платежів на міжнародних ринках. Курси цих валют встановлюються Національним банком України;
2) вільноконвертовані валюти держав, які не використовуються широко для здійснення платежів при міжнародних операціях і не продаються на головних валютних ринках світу. Курси ряду валют цієї групи встановлюються Національним банком України;
3) неконвертовані валюти. Курси встановлюються Національним банком України тільки по окремих валютах .
Вільноконвертована валюта (ВКВ) - національна валюта, яка вільно і необмежене обмінюється на інші іноземні валюти.
До вільноконвертованих валют відносяться долари США, канадські долари, національні валюти країн ЄС, Швейцарії, Швеції та Японії. Вільноконвертовані валюти, як правило, використовуються при визначенні валюти ціни. В світовій торгівлі роль основної валюти виконує долар СІІІА, за допомогою якого здійснюється більша частина міжнародних розрахунків, фіксуються світові ціни на більшість товарів, сировину, паливо, значну частину готових виробів, а також тарифів за різні види послуг.
Дозволені також безготівкові розрахунки в іноземній вільноконвертованій валюті між юридичними особами-резидентами за умови, що резидент- одержувач коштів - має перереєстровану ліцензію на здійснення роздрібної або оптової торгівлі і надання послуг, або при наявності індивідуальної ліцензії НБУ на розрахунки з резидентами України в іноземній валюті.
У вільноконвертованій валюті здійснюються розрахунки з нерезидентами по експортно-імпортних операціях.
Валюта з обмеженою конвертованістю - національна валюта, що функціонує в межах країни і служить засобом платежу за товари, послуги та по інших розрахунках, якщо це обумовлено договором.
5. МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ЗМІНИ ВАЛЮТНОГО КУРСУ.
5.1. Суть валютних ризиків та способи їх страхування.
Особливе місце серед комерційних ризиків займають - валютні ризики небезпека валютних втрат у результаті зміни курсу валюти ціни (позики) по відношенню до валюти платежу в період між підписанням зовнішньоторгової чи кредитної угоди і здійсненням платежу по ньому.
В основі валютного ризику лежить зміна реальної вартості грошового зобов'язання у вказаний період.
Експортер несе трати при зниженні курсу валюти ціни відношенню (о валюти платежу бо він отримає меншу реальну вартість у порівнянні з контрактною аналогічним буде валютний і ризик для кредитора який ризикує не отримати еквівалент вартості що буча передана у тимчасове користування позичальнику.
Для імпорту і боржника валютні ризики по позиці виникають якщо підвищується курс валют, ціни (позики) по відношенню В обох вигадках еквівалент у національній валют боржника буде менше суми на які контрагенти розраховують при підписанні угоди.
Під валютні ризики підпадають обидві сторони угоди, (торгової і кредитної), а також державні і приватні власники іноземної валюти.
Валютні ризики банків виникають при відкритій валютній позиції. Учасники міжнародних кредитно-фінансових операцій підпадають не тільки під валютний, але і кредитний, процентний і трансфертний ризики .
Кредитний ризик - ризик несплати позичальником основного боргу і процентів по кредиту, які належать кредитору. Цей ризик несе кредитор при неплатоспроможності позичальника.
Процентний ризик - небезпека втрат пов'язаних із зміною річної процентної ставки упорівнянні із ставкою, передбаченою кредитною угодою u період між її підписанням і здійсненням платежу. Позичальник несе ризик зниження і ринкової процентної ставки, а кредитор - ризик її підвищення. Трансфертний ризик - ризик неможливості переказу коштів у країну кредитора (експортера) у зв'язку з валютними обмеженнями в країні позичальника та іншими причинами. учасники ринку здійснюють міжнародні угоди на базі комбінації різних валют, процентних ставок, термінів і шукають мобільні o^а ефективні способи покриття валютних, валютно-кредитних фінансових відносин підпадають під різноманітні ризики
Комерційні ризики пов'язані із
І) зміною ціни товару після укладення контракту
2) відмовою імпортера від прийому товару особливо при інкасовій формі розрахунків
3) помилками в документах чи оплаті товарів
4) зловживанням чи крадіжками валютних коштів виплатою за правдивими дійсними банкнотами чеками і т.д.
5) неплатоспроможність покупця чи позичальника
6) нестійкістю валютних курсів
7) інфляцією
8) коливаннями процентних ставок
Окрім розглянутих власних резервів, які утворюють безумовну ліквідність і якими центральні банки користуються без обмежень існують позичкові резерви (умовна ліквідність) До їх числа

 
 

Цікаве

Загрузка...