WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Валютно-фінансовий механізм зовнішньої діяльності - Курсова робота

Валютно-фінансовий механізм зовнішньої діяльності - Курсова робота

діяльності підприємств не визначається стабільністю. Так, за період 1991 р. неодноразово змінювалася система оподаткування прибутків підприємств, податок на доход та податок на прибуток змінювали один одного тричі. Деякі законодавчі акти зазнали багато змін та доповнень. З'явившись у новій редакції, закони України "Про оподаткування прибутку підприємств", "Про бюджетну систему України", "Про державну податкову службу", "Про податок на додану вартість" також не цілком досконалі, про що свідчать нові доповнення та зміни, не врегульовані питання, існуючі протиріччя між законодавчими актами. Особливо слід відзначити, що на недосконалість змісту фінансово-правових актів впливає нерозвиненість фінансового права, досягнення якого повинні враховуватись у законодавчих актах.
На жаль, доводиться констатувати, що сфера фінансових відносин у суспільстві, а тим більше на перехідній стадії його розвитку, є зоною підвищеної криміногенності. Протиправні дії посадових осіб, які являють собою адміністративні правопорушення (КнАП) і злочини у цій сфері, знаходять відповідні відображення у Кодексі України про адміністративні правопорушення і у Кримінальному кодексі (КК) України. У першому передбачена адміністративна відповідальність, наприклад, за незаконні операції з валютою і платіжними документами (ст. 162), приховування від обліку валютних і інших доходів, непродуктивних витрат, збитків, ведення бухгалтерського обліку з порушеннями встановленого порядку, внесення не-правдивих даних до бухгалтерської або статистичної звітності (ст. 164 ) і за деякі інші порушення законодавства з фінансових питань.
У КК України передбачена кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків (ст. 1482), за шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 1483), за порушення порядку випуску цінних паперів (ст. 148 ), зговір про фіксування цін (ст. 155 ), приховування банкротства (ст. 1562), фіктивне банкрутство (ст. 156'3) тощо.
Боротьба з адміністративними правопорушеннями і кримінальними злочинами у сфері фінансової діяльності підприємств - важлива функція органів внутрішніх справ. В роботі вони тісно взаємодіють із державними фінансовими, податковими, митними органами, з фінансовими службами підприємств, міністерств і відомств.
Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ст. 68. Відповідно до законодавчих та нормативних актів України бухгалтерських операції з іноземною валютою ведеться об'єктами господарської діяльності усіх форм власності у національній грошовій одиниці гривнях. Бухгалтерський облік грошових коштів у валюті ведеться в журналах-ордерах № 1 "Каса у валюті" та №2 "Валютні рахунки". Облік операцій з готівкою здійснюються на рахунках 30 "каса" за субрахунками 302 "Каса в іноземній валюті". У 1993 році уряд прийняв декрет "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", в якому визначено Національним банком головним валютним органом держави. В Україні існує Закон "Про зовнішньоекономічну діяльність". Законодавчі акти та нормативні документи КМУ і НБУ щодо проведення міжнародних розрахунків. Крім того КМУ щороку встановлює перелік товарів, імпорт яки підлягає квотуванню та ліцензуванню. Питанням регулювання займається Міжвідомча комісія імпорту. Правовою основою обліку імпортних операцій виступають норми бухгалтерського, митного валютного та податкового права.
Особи, які порушують митні правила несуть відповідальність у відповідності з Митним кодексом України.
2. НОРМАТИВНО АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА.
2.1. Законодавча база.
Нормативне регулювання ЗЕД в Україні здійснюється на підставі застосування певних правових норм. закріплених в міжнародних та національних нормативних документах, тому вивчення цих документів займає важливе місце серед питань організації, порядку проведення та обліку зовнішньоекономічних операцій. Ці основоположні нормативно-правові документи є методологічною основою організації зовнішньоекономічної діяльності та її обліку.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про операції в іноземних валютах та відображення показників статей фінансової звітності господарських одиниць за межами України у грошовій одиниці України визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів"
Структура П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів"
Загальні положення Визначається сфера дії та основні поняття
Операції в іноземній валюті пп. 5-9 Ця частина застосовується підприємствами при здійсненні обліку операцій, виражених в іноземній валюті (купівля-продаж, кредити тощо)
Фінансова звітність в іноземних валютах пп. 10 -14 Ця частина застосовується підприємствами при переведенні фінансових звітів закордонних господарських одиниць, які включаються до фінансових звітів підприємства, шляхом консолідації, пропорційної консолідації або методом участі в капіталі
Розкриття інформації про вплив змін валютних курсів у примітках до фінансової звітності пп. 15 -16 Наводяться положення, які підлягають відображенню у примітках
Рис.1.1 Структура П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів"
Норми П(С)БО 21 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних установ).
В останні роки у зв'язку з відміною державної монополії на зовнішньоекономічну діяльність в Україні майже щомісячно приймаються законодавчі та відомчі нормативні акти з регулювання зовнішньоекономічних відносин, покращення контролю за повнотою розрахунків за експортно-імпортними операціями.
За порушення чинного законодавства України в сфері зовнішньоекономічній діяльності всі суб'єкти, як іноземні, так і суб'єкти зовнішні, економічної діяльності України, несуть майнову, адміністративну та кримінальну відповідальність.
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні здійснюються державою (рис. 1.2.), недержавними органами управління економікою (товарні, фондові, валютні біржі, торгово-промислові палати України) та самими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності з метою:
> створення найбільш сприятливих умов для залучення економіки України в систему світового поділу праці;
> захисту економічних інтересів України та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
> заохочення конкуренції та ліквідації монополізму у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
> стимулювання прогресивних структурних змін в економіці;
> забезпечення збалансованості економіки та рівноваги внутрішнього ринку (див. рис. 1.2).
Органи, які здійснюють валютнийконтроль, мають право вимагати та отримувати від резидентів та нерезидентів повну інформацію про здійснення ними валютних операцій, стан банківських рахунків в іноземної валюті.
Однією з форм контролю за проведенням зовнішньоекономічної діяльності є видача довідки про відсутність (наявність) обмежень передбачених Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", у суб'єкта господарської діяльності і у його іноземного контрагента на здійснення зовнішньоекономічної діяльності і про відповідність зовнішньоекономічного договору (контракту) законодавству України
З мстою підвищення ефективності валютного

 
 

Цікаве

Загрузка...