WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Валютно-фінансовий механізм зовнішньої діяльності - Курсова робота

Валютно-фінансовий механізм зовнішньої діяльності - Курсова робота

бухгалтерского учета й составлению отчетности"; в журналі "Фінанси України" автором Поліщук Н.В. "Методи аналізу діяльності підприємств", [с. 40]
Болючим питанням, одним із важливих, є податки. Питання оподаткування висвітлюється в монографії "Податки і податковий контроль в Україні" автором Загводським В.П. [с. 39-31]
Автор Стоян В.І. розглядає проблему зниження податків у статті "Удосконалення податкової системи" [с. 42]
Максимізація прибутку є головною метою фінансового менеджменту на підприємстві. Ціна та обсяг реалізації - один з найважливіших параметрів, що визначають прибутковість підприємства, тому їх оптимізація є першочерговим завданням фінансового менеджменту. Досить цікавим, на думку авторів, є функція попиту в даному разі - це залежність обсягу реалізації продукції, або попиту, від ціни одиниці продукції. Для заміру попиту здійснюється його оцінка прирізних цінах (експериментальним шляхом на основі контрольного продукту або накопичень, в ході якої застосовується реакція споживачів на зміни цін). Монограма "Максимізація прибутку підприємств" надрукована в журналі "Фінанси підприємств" автори Растяпін А.В., Бубенко С.П.
У навчально-методичному посібнику Київського національного економічного університету "Облік та аналіз ЗЕД" розглядаються сутність ЗЕД, теоритичні та практичні основи й аналіз зовнішньоекономічних операцій, що пов'язані з діяльності українських суб'єктів господарювання у сфері відносин з іноземними контрагентами. Першим етапом вивчення у підручнику є облік валютно-фінансових операцій у ЗЕД, іноземна валюта та інші активи, виражені в іноземні валюті - особливості обліку на рахунках бухгалтерського обліку. Облік операцій придбання та продажу іноземної валюти. Організація та відображення в обліку міжнародних розрахунків, згідно з умовами контракту. Банківський переказ, документарний акредитив та інкасо - це гарантійні операції.
Курсові різниці та їх відображення обліку звітності. Страхування фінансових ризиків, факторинг та багато іншого .
У підручнику бухгалтерський облік в зарубіжних країнах автори Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. розглянули роль та вплив законодавчого регулювання обліку в різних країнах, наукові інтереси проблем теорії бухгалтерського обліку. Та аналізу зарубіжних країн відповідно до національних вимог та міжнародних стандартів обліку.
У навчальному посібнику "Національний банк і грошово-кредитна політика" значну увагу приділено визначенню статусу Національного банку, цілям грошово-кредитної політики та інструментам її реалізації, взаємодії НБУ з банківською системою (через механізм рефінансування комерційних банків і через регулювання та нагляд за їх діяльністю) валютному регулю-ванню, обслуговуючим функціям Національного банку (організації міжбанківських розрахунків, виконанню функції фінансового агента уряду)
Особлива увага приділена впливу монетарного регулювання на макроекономіку держави, передавальному механізму грошово-кредитної політики.
Навчальний посібник написаний відповідно до програми курсу "Національний банк і грошово-кредитна політика", що викладається у вищих економічних закладах освіти за фінансово-банківськими спеціальностями
При підготовці навчального посібника були використані законодавчі акти та нормативні документи Національного банку України станом на 1 березня 2002 р.
1.2. Огляд періодичної літератури.
В праці "Обґрунтування умов фінансування інноваційних рішень" виникає необхідність у чіткому визначенні існуючих можливостей мобілізації достатнього обсягу капіталу за допомогою обґрунтування максимально-допустимої його вартості, а також у забезпеченні формування оптимальної його структури. Показник, модифікована внутрішня норма прибутковості (МІКК), що являє собою ставку прибутку, за якої дисконтована вартість інвестиційних витрат за проектом дорівнює кінцеві вартості надходжень від реалізації - автор Кравченко С.І. "Журнал фінанси".[с. 124-130]
В статті "Деякі аспекти управління дебіторською заборгованістю та їх вплив на джерела формування оборотних активів" журнал "Фінанси підприємств" [с. 95]
Карбовник А.М. пропонує з метою нейтралізації впливу інфляційних процесів на операції із залученням активів:
1) ставку % за операцію з борговими зобов'язаннями не фіксувати, а зробити плаваючою, тобто визначити для кожного періоду, за який здійснюється сплата проценту, за наперед обумовленою в угоді формулою;
2) формула має бути складена таким чином, щоб зменшити вплив інфляції як на суму % так і на основну суму боргу.
З переходом економіки України на ринкові засади постала проблема пошуку додаткових джерел фінансування, оскільки бюджетні інвестиції значно скоротилися, а подекуди й досягли нульової позначки. Щоб виправити становище, деякі фірми вдалися до безпосереднього залучення коштів кінцевих споживачів своєї продукції, як це робиться в усьому світі. Форма залучення коштів у вигляді іпотеки відома давно і сутність її зводиться до трьох етапів інвестиційного процесу. Вартість житла, яке клієнт бажає збудувати, розбивається на дві нерівні частини - базову і термінову.
Вивчаючи правові норми, які регулюють фінансову діяльність підприємств, треба виходити з того, що ця діяльність відбувається в умовах певного правового простору, створеного в держані, найконцентрованіший вираз якого відбитий у Конституції України. Вона - важливе джерело фінансового права. У Конституції України є статті, які регулюють бюджетні права органів державної влади і управління та їх права, пов'язані з забезпеченням фінансової політики держави. Конституційні засади фінансової політики держави у сфері оподаткування знаходять конкретний вираз у спеціальних актах податкового права, серед яких найбільш суттєве значення для підприємств мають закони України "Про бюджетну систему України", "Про оподаткування прибутку підприємств", "Про податок на додану вартість", "Про плату за землю". "Про податок з власників транспортних засобів", декрети Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір", "Про місцеві податки та збори". "Про стягування не внесених в установлений термін податків та податкових платежів" та ін.
Оскільки фінансова діяльність підприємств у значній мірі віддзеркалює стан їх майнових відносин з партнерами, природно, що вона базується також на правових нормах, які регулюють майнові відносини взагалі. Маються на увазі перш за все норми цивільного права, зафіксовані у Цивільному кодексі України, які прямо стосуються використання фінансових ресурсів підприємств. Крім Цивільного кодексу України, джерелом законодавчого забезпечення фінансової діяльності підприємств є низка законів України і інших законодавчих актів, які регулюють цивільно-правові відносини. Серед них слід вказати на закони України "Про власність", "Прогосподарські товариства", "Про підприємництво", "Про цінні папери і фондову біржу", "Про банки і банківську діяльність", "Про приватизацію майна державних підприємств", "Про приватизацію невеликих підприємств ("малу приватизацію")". "Про застав}", "Про оренду державного манна", "Про оплату праці".
Під впливом різноманітних причин у перехідний період створення ринкової економіки в Україні законодавча база фінансової

 
 

Цікаве

Загрузка...