WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Валютно-фінансовий механізм зовнішньої діяльності - Курсова робота

Валютно-фінансовий механізм зовнішньої діяльності - Курсова робота

напрямки процесу реформування фінансових операцій, розробити зовнішньоекономічну угоду на світових ринків.
Бо саме валютна політика спрямована на забезпечення стабільності курсу гривні, сприяння через курс валюти для залучення іноземних інвестицій в економіку, регулювання зовнішньоекономічних стосунків з іншими країнами, забезпечення збалансування зовнішніх платежів і накопичення централізованих валютних резервів. Становлення системи повноцінних ринкових відносин в Україні суттєво змінює роль держави у регулюванні економічних процесів, цілі якого полягають у забезпеченні стабільності купівельної спроможності грошової одиниці та рівноваги у зовнішній торгівлі. Успішність досягнення таких цілей значною мірою залежить від гнучкої ефективності роботи фінансової системи країни, ключова ланка якої - центральний банк. Він є головним органом державного регулювання макроекономічних процесів за допомогою грошово-кредитних методів.
За сучасних умов діяльність центрального банку має вирішальний вплив на стабільність національної валюти, надійність банківських установ, дієвість платіжно-розрахункового механізму, активізацію ринкової кон'юнктури, вирівнювання платіжного балансу, що загалом визначає ефективність функціонування всієї економіки країни. Зазначені обставини обумовлюють актуальність вивчення питань, пов'язаних із визначенням статусу центрального банку в економіці та сфер його функціонування, оскільки місце центрального банку в ринковій економіці багато в чому визначає хід та напрямок економічного розвитку країни.
В умовах реформування економіки, що здійснюється в Україні на сучасному етапі, вивчення проблем, пов'язаних із розвитком інституту Національного банку і його грошово-кредитної політики, набуває особливого значення. Перш за все це пов'язано з тим. що в економічній системі колишнього Радянського Союзу практично не існувало поняття "валютно-фінансова" політика центрального банку". Монетарна політика швидше доповнювала бюджетну і її самостійне значення практично не враховувалось, що було наслідком загального планово-розподільчого характеру економіки.
Всеохоплююча фінансово-економічна криза, в якій Україна знаходилася останні роки, визначає актуальність і важливість вивчення діяльності Національного банку України як центрального банку нашої держави, проведення ним грошово-кредитного регулювання економіки з чітким визначенням як стратегічних, так і поточних завдань.
Тому в даній роботі проводився аналіз нормативних актів, які регулюють валютно-фінансові відносини в ЗЕД, аналіз зміни валютного курсу до французького франку і т.д.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" під 16.04.91 .959-ХІІ.
2. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 03.04.93 р. № 250 із змінами // Галицькі контракти. - 1997
3. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Затверджено наказом Мінфіну України від 24.05.95 р. № 88. Зареєстровано в Мінюсті України 05.06.95 р. за № 168/704 // Галицькі контракти. - 1997.
4. Положення з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті. Затвер-джено наказом Мінфіну України від 14.02.96 р. № 29. Зареєстровано Мінюстом України 20.02.96 р. № 82/1107 // Бухгалтерський облік і аудит. - 1996. - № 3.
5. Положення про порядок надання висновків щодо визначення операцій як таких, що належать до операцій з давальницькою сировиною. Наказ МЗЕЗторгу України під 12.02.96 р. № 79 Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 26 лютого 1996 р. за № 94/1119 // Галицькі контракти. - 1996. - № 23
6. Положение о порядке лицензирования импорта товаров в 1997 году. Утверджено приказом МВЗСторга Украины от 19.03.97 г. № 145. Зарегистрировано в Минюсте Украины 14.04.97г.№ 128/1 // Бизнес. - 1997.
7. Інструкція про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті за експортно-імпортними операціями на умовах відстрочки платежів чи поставок (Національний банк України від 16 червня 1994 року № 139, зі змінами затвердженими наказом НБУ від 22 лютого 1995 р. № 20) // Галицькі контракти. - 1996. - № 1. - :.41-49.
8. ІІавлюк І. М. Рекомендації з організації і ведення бухгалтерської о обліку. бартерних, експортно-імпортних і валютних операцій па підприємствах і й організаціях України. - Коломия, 1996.
9. Фоменко Е. Л. Особенности осушествления внешнеэкономической деятельности, ведения бухгалтерского учёта й налогообложение валютних операций в Украине. - Одесса: Альянс, 1994.
10. Голов С. Облік зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною // Бухгалтерський облік і аудит. - 1994.
11. Полов С. Облік і звітність в іноземних валютах // Бухгалтерський облік і аудит. - 1995. - № 12.
12. Гостева Г. Как зарегистрироваться на украинской таможне // Весник Аудитора Украины (Приложение к Бизнес-Ипформ). - 1995. июня. - № 11
13. Кириленко С. Бухгалтерський облік і аудит операцій по валютному рахунку підприємства // Бухгалтерський облік і аудит. -1996. - № II.
14. Костюченко В. Організація бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємства// Бухгалтерський облік і аудит. 1996. - № 2. № 3.
15. Кузьмінський І.О. Організація внутрішнього оперативного обліку та контролю за здійсненням зовнішньоторговельної діяльності (експорт) // Бухгалтерський облік і аудит. - 1996. - № 2.
16. Кузьмінський І.О. Організація внутрішнього оперативною обліку і контролю за здійсненням зовнішньоторговельної діяльності (імпорт) // Бухгалтерський облік і аудит. - 1996. - № 3.
17. Пушкарук В. Внешнеэкономическая деятельность предпринимателя Боюл. // Все о бухгалтсрском учете. - 1997.-№21 (152).
18. Рибченко О., Яценко 1. Операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах: законодавство, основні положення // Бухгалтерський облік і аудит. - 1996. - № 11.
19. Сакал А. Оформление товаров на експорт // Вестник Аудитора Украины (Приложение к Бизнес-Ипформ). - 1995. - № 8 (35). - 16-30 апреля.
20. Скарбничий І. Законодавчо-нормативні акти та зміни до них щодо зовнішньоекономічної діяльності, прийняті в Україні в 1995 р. // Бухгалтерський облік і аудит. - 1996. - № 2. .
21. Стебіпіцький А. Питання валютного регулювання і зовнішньоекономічної діяльності підприємств // Бухгалтерський облік і аудит. - 1995. - №
22. Ткаченко II., Лагода Т. Облік експортно-імпортних операцій // -- 1995.
23. Турецкий Д. М., Додукаїю О. В. Операции с иностранной валютой на территории Украины й особенности их учета // Все о бухгалтсрском учеnет. - 1996. -
24. Юров С. Бухгалгсрский учет валютних операций // Все о бухгалтсреком учете. - 1997
25. Синьксвич Г. Для відстрочення сплати мита тепер потрібна гарантія банку // Галицькі контракти. - 1995. -№45.
26. Михайлович А. Експортер та імпортер не мають права бути початківцями, але кожна справа мас своє джерело // Галицькі контракти. - 1996
27. Тєтієвський 3. Ваші відносини з іноземними партнерами - під пильним оком Національного банку //Галицькі контракти. - 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...