WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Валютно-фінансовий механізм зовнішньої діяльності - Курсова робота

Валютно-фінансовий механізм зовнішньої діяльності - Курсова робота


КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
НА ТЕМУ:
"Валютно-фінансовий механізм зовнішньої діяльності"
Тема. "Валютно-фінансовий механізм зовнішньої діяльності"
План
Анотація
Вступ
1. Огляд літератури за темою курсового проекту.
1.1. Огляд монографічної літератури.
1.2. Огляд періодичної літератури.
2. Нормативно аналітична частина.
2.1. Законодавча база.
2.2. Інструктивний матеріал.
3. Розробка зовнішньоекономічної угоди обґрунтування умов її укладання.
4. Аналіз динаміки валютного курсу української гривні до валюти.
5. Механізм захисту зміни валютного курсу.
5.1. Суть валютних ризиків та способи їх страхування.
5.2. Валютне застереження та хеджування.
Висновки
Список використаної літератури.
Зміст
стор.
Анотація…………………………………………………………………….
Вступ…………………………………………………………………………
1. Огляд літератури за темою курсового проекту……………………..
1.1. Огляд монографічної літератури……………………………...
1.2. Огляд періодичної літератури………………………………...
2. Нормативно аналітична частина…………………………………….
2.1. Законодавча база…………………………………………………
2.2. Інструктивний матеріал………………………………………….
3. Розробка зовнішньоекономічної угоди обґрунтування умов її укладання……………………………………………………………………
4. Аналіз динаміки валютного курсу української гривні до валюти…..
5. Механізм захисту зміни валютного курсу…………………………….
5.1. Суть валютних ризиків та способи їх страхування…………………...
5.2. Валютне застереження та хеджування………………………………...
Висновки……………………………………………………………………..
Список використаної літератури………………………………………..
АНОТАЦІЯ
Дана кваліфікаційна робота виконана на тему "Валютно-фінансовий механізм зовнішньої діяльності"
Робота присвячена вивченню теоритично-практичних принципів ведення фінансово-валютних операцій, ефективності залучення іноземних інвестицій, питанням регулювання валютно-фінансових відносин, платіжного балансу, становлення та функціонування валютного ринку, впливовості валютно-розрахункових операцій.
Розглядається механізм та методичні підвалини трансформування зарубіжного досвіду в економіку України на великій кількості прикладів проведення фінансових операцій, особливо таких, які не знайшли достатнього розвитку в Україні (фінансові, ф'ючерсні, хеджування, свопи, форварди). Для фінансистів, банкірів, підприємців, ділових людей, які займаються міжнародним бізнесом, а також студентів та викладачів.
Конкретним об'єктом дослідження в даній роботі є розробка зовнішньоекономічної угоди між організацією і зарубіжним партнером.
Ця робота побудована за такою структурою: спочатку проведений огляд літератури за темою, потім проводиться огляд нормативно-правових актів, що регламентують валютно-фінансові аспекти ЗЕД.
В даній роботі також проведений аналіз динаміки валютного курсу української гривні до французького франку.
Ще одним питанням, що висвітлене в даній роботі, є захист змін валютного курсу.
В кінці роботи зроблено висновки.
ANNOTATION
A theme of given qualifying work is "Finance-currency operations in the economy".
This work is concerned with studying theoretical and practical principles dairy finance-curcenus operation. The effectiveness of offroctiny foreign investments, questions, the currency-settlement operations on foreign debts.
Methodological foundations, mechanisms and the transformation of a foreign experience info Ukraine ( financial, futures, hedging, swaps, forwards), etc.
This work for financiers, bankus, entrepreneur, businessmen who are concerned with international business as well as for students and instructors.
By the concrete object of research in the given work is organization work and to make a agreement of economy feetwen Ukrainian organization and other porters.
This work of built after such structure. At first a review of literature after theme is conducted.
A review of normative-legal arts, that regulate activity of given enterprise in economy.
A dynamic of rate exchange of Ukrainian gryvnya to French frank is also conducted in the given work.
By another questions, that lighted upin given work, rate of exchange.
There are conclusions at the end of this work/
ВСТУП
В умовах переходу до ринкової економіки відбулися і відбуваються глибокі економічні зміни, зумовлені процесами розбудови економіки. За роки, що минули від початку радикального реформування адміністративно-командної економіки, значною мірою трансформувалися умови функціонування всіх складових ланок економіки, в тому числі і в першу чергу - сфера фінансових відносин у суспільстві. Це пов'язано з появою значної кількості підприємств, заснованих на недержавних формах власності, докорінною зміною системи ціноутворення, бюджетної системи, системи оподаткування, кредитування, розрахунків, певним розвитком ринкової інфраструктури у сфері фінансово-кредитних відносин (створення комерційних банків, фондових бірж, страхових компаній, інвестиційних фондів та інше) запровадженням на підприємствах усіх форм власності податкового обліку (паралельно з бухгалтерським обліком).
На сьогодні одним з найважливіших завдань, що сприяють ринковому реформуванню економіки України є становлення ефективної системи обліку валютно-фінансових операцій у ЗЕД. Зміст, завдання та організація умови укладання зовнішньоекономічних угод, які з точки зору фахівців повинні визначатися відповідно до державних регламентів та нормативних документів, що регулюють відображення у системі зовнішньоекономічних операцій, експортних, імпортних, бартерних, лізингових операцій з давальницькою сировиною тощо.
1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ.
1.1. Огляд монографічної літератури.
Становлення і розвиток-в Україні ринкової інфраструктури суттєво змінює економічне, інформаційне і - правове середовище функціонування підприємств, валютно-фінансових операцій ЗЕД та характеризує фінансову діяльність підприємств, організацій та управління, які займаються фінансовою діяльністю.
Підручник "Фінанси Підприємств" розкриває сутність фінансів підприємств, зміст і організацію їх фінансової діяльності; формування і розподіл прибутку, оподаткування підприємств, організацію грошових розрахунків і кредитування, організацію оборотних коштів і фінансове забезпечення. Зокрема ця проблема розкрита Павловською О.В. у розділі "Оцінка фінансового стану підприємства".[с. 282]
Фінансове забезпечення відтворення основних засобів висвітлюються у монографіях Буряка Л.Д. [253] "Фінанси підприємств".
Питання підприємництва сьогодні дуже актуальні, так як підприємець може існувати тільки ринковій економіці. Сьогодні він займає центральне місце у бізнесі і повинен передбачити, які товари і послуги потрібні покупцям. Ці питання розкриваються в монографіях Покропивного С.Ф. "Підприємництво, стратегія, організація, ефективність".
Сутність капітальних вкладень розкриває в своїхмонографіях Буряк Л.Д. [с. 27-28]
На підприємстві часто виникає потреба в аналізі господарсько-фінансової діяльності, що розглядає Андрасов А.М. у монографії "Финансовая отчетность банка: практическое руководство по организации

 
 

Цікаве

Загрузка...