WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Характеристика ЗЕД ВАТ “Стиль” - Курсова робота

Характеристика ЗЕД ВАТ “Стиль” - Курсова робота

згідно кількості та ваги, вказаних в коносаменті.
7. УПАКОВКА ТА МАРКУВАННЯ
7.1. Упаковка, в якій відвантажуються Товари, повинна відповідати встановленим стандартам або технічним умовам і забезпечувати, при належному поводженні з вантажем, схоронність Товарів під .час транспортування з урахуванням перевалок, а також убереження Товарів від атмосферного впливу.
7.2. Усі ящики повинні з двох протилежних боків мати наступне маркування фарбою, що не змивається:
Адреса кінцевого отримувача: Франція, м.Марсель вул.Сена, 128
Верх
Обережно
Не кантувати
Контракт №
Продавець
Наряд №
Транс №
Ящик №
Вага брутто
Вага нетто
Розміри ящика
На ящиках, висота яких перевищує один метр, з трьох сторін ящика знаком "0+" повинен бути позначений центр ваги.
7.3. Будь-яка додаткова або нестандартна упаковка має оплачуватися Покупцем.
8.ГАРАНТІЯ
8.1. Продавець дає гарантію, що всі Товари не мають дефектів, пов'язаних з матеріалом, із якого вони виготовлені, або з процесом його виробництва, на період 12 (дванадцяти) місяців з дати його першого використання на території користувача.
8.2. Товари, чи їх частина, до роботи яких Покупець пред'являє претензію відповідно до п.7 Контракту, повинні знаходитись у Покупця до перевірки і підтвердження обґрунтованості претензії представником Продавця або іншою вповноваженою Продавцем особою.
9. СТРАХУВАННЯ
Продавець зобов'язується застрахувати Товари на ім'я покупця і підтвердити це відповідним документом.
10 ФОРС-МАЖОР
Жодна відповідальність не може бути наслідком невиконання будь-яких положень цього Контракту, якщо це невиконання явилося наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю Сторони, яка не виконує, подібних стихійним лихам, екстремальним погодним умовам, пожежам, війнам, страйкам, військовим діям, втручанню з боку владних структур, ембарго (названі далі "форс-мажор"), на період, що починається з моменту об'явлення Стороною, яка не виконує, про форс-мажор і закінчується, коли форс-мажор закінчиться або закінчився б, якби Сторона, що не виконує, вжила заходів, які вона в дійсності могла б вжити для виходу з форс-мажору. Форс-мажор автоматично продовжує строк виконання зобов'язань за цим Контрактом. Якщо форс-мажор продовжується більше 6 (шести) місяців, то будь-яка зі Сторін може перервати дію цього Контракту стосовно непоставлених на даний момент Товарів.
11. АРБІТРАЖ ТА КЕРІВНИЙ ЗАКОН
11.1. Усі спори, що виникають внаслідок або у зв'язку з цим Контрактом, повинні вирішуватись шляхом переговорів між Сторонами.
11.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди протягом 90 (дев'яноста) днів з дня перших переговорів, то ця розбіжність повинна бути урегульована арбітражем. Рішення арбітражу є кінцевим і обов'язковим для обох Сторін, але може бути замінено дружньою угодою між Сторонами.
11.3. Арбітражний суд повинен проводитись відповідно до Правил Арбітражу "ЮНСИТРАЛ", що діють на момент підписання цього Контракту, виключаючи ті випадки, коли вищевказані Правила знаходяться в суперечності з положеннями про арбітраж цього Контракту. В подібних випадках вирішальними є положення цього Контракту.
11.4. Арбітраж ліги складатися з трьох суддів. Кожна зі сторін має призначити по одному арбітру. Арбітри, що вибрані таким чином, спільно обирають третього арбітра, який буде виконувати обов'язки голови арбітражного суду.
11.5. Арбітраж, включаючи винесення рішення, повинен проходити в Стокгольмі, Швеція і арбітри при вирішенні спорів, представлених на їхній розгляд, повинні керуватись положеннями Шведського матеріального права.
1.1.6. Усі документи, пов'язані з передачею спорів на розгляд арбітражу і з рішеннями, що приймаються по них, повинні складатись англійською мовою, рівно як судовий розгляд повинен проходити на англійській мові.
11.7.Цей Контракт повинен регулюватись "і тлумачитись за допомогою положень Шведського права.
12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Максимальна відповідальність Продавця перед Покупцем, що походить із або пов'язана з продажем або використанням будь-яких Товарів, що доставлені Покупцю згідно цього Контракту, незалежно від того, чи є ця відповідальність наслідком претензії по виконанню умов Контракту гарантії, делікту, включаючи недбалість і подібні упущення, не повинна ні
за яких обставин, виключаючи випадки, коли результатом недбалої роботи і подібних упущень зі сторони Продавця явилась смерть або тілесні пошкодження, перевищувати фактичну суму, виплачену Покупцем Продавцю за дану одиницю Товару, доставленого відповідно до цього Контракту. Покупець висловлює свою згоду з тим, що ні за яких обставин Продавець не може бути відповідальним за втрату прибутку або за будь-які побічні, випадкові або непрямі збитки, незалежно від причини їх виникнення.
13. КОНТРАКТ В ЦІЛОМУ
Цей Контракт, що включає Додатки № 1, № 2, складений при повному розумінні Сторонами предмету Контракту і замінює будь-яку іншу угоду по цьому предмету, що укладена в усній або письмовій формі раніше. Будь-які усні обговорення стосовно Товарів цим виключаються.
14. ІНШІ УМОВИ
14.1. При тлумаченні цього Контракту має силу документ Інкотермс 1990 року і Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 року.
14.2. Цей Контракт набирає чинності після його підписання.
14.3. Цей Контракт складено в 2-х екземплярах, по одному для кожної Сторони, українською та англійською мовами, причому обидва тексти автентичні і мають однакову юридичну силу.
12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Продавець:
Україна
Івано-Франківська обл.
м.Коломия
вул.Л.Українки, 8
тел./факс: 42047
р/р 2600201488
МФО 312345
в АКБ "Аваль"
За Продавця
(Федорович Е.І.)
М.П. Покупець:
Франція
м.Марсель
вул.Сена, 128
тел./факс: 21346
р/р 26002456841245
МФО 245871
в банку "International"
За Покупця
(M.Dimas)
М.П.
ВИСНОВОК
ВАТ "Стиль" займається ЗЕД імпортуючи окрему сировину з-за кордону і імпортуючи частину готової продукції за кордон.
Оцінка ефективності ЗЕД нашого підприємства показала, що ефективність в минулому році порівняно з базовим зросла на 43,85044 %. Це спричинено збільшенням прибутку від експортно-імпортних операцій, зменшенням експортно-імпортних витрат, а також розширенням експорту на зарубіжні ринки та реалізацію їх великими партіями.
В поточному році фірма "Стиль" уклала угоду з французькою фірмою "Pari" на поставку 100 тис. штук натуральних шуб, що склало загальну вартість контракту 155 тис. євро.
Контакт між фірмами почався з одержання українською фірмою від французької запиту, на що наша компанія відіслала тверду оферту.
Сторони розробили попередній контракт, провели переговори для усунення розбіжностей і підписали угоду для товару, який ВАТ "Стиль" поставляє фірмі "Pari" на умовах поставки CIF.
Таким чином, була успішно проведена зовнішньоекономічна операція по експорту вітчизняних товарів фірмою "Стиль". Французький контрагент залишився задоволеним і виразив подяку за якісний товар. В майбутньому фірма "Стиль" і надалі буде співпрацювати з французькою фірмою і постачати їй товар в необхідній кількості та у визначений час.

 
 

Цікаве

Загрузка...