WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Характеристика ЗЕД ВАТ “Стиль” - Курсова робота

Характеристика ЗЕД ВАТ “Стиль” - Курсова робота

встановленого строку платежу товариство має право реалізувати ці акції в порядку, передбаченому статутом.
Акціонери несуть ризик відповідальності за зобов'язаннями товариства в межах належних їм акцій. До членських (управлінських) та інших прав та обов'язків акціонерів належать такі:
" входити у товариство і виходити з нього;
" брати участь у загальних зборах акціонерів;
" обирати і бути обраними до органів товариства: спостережної ради, правління, ревізійної комісії;
" брати участь в управлінні товариством у порядку, визначеному статутом товариства і законодавством;
" отримувати інформацію про діяльність товариства.
На вимогу акціонера товариство зобов'язане надавати йому річні баланси, звіти, протоколи зборів. Акціонери зобов'язані: додержуватися установчих документів товариства і виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління товариства, не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, нести інші обов'язки, передбачені законодавством та установчими документами.
Розділ ІІІ.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВАТ "Стиль"
Оцінку ефективності ВАТ "Стиль" здійснюємо на основі бухгалтерських звітів за 2000 - 2003 рр. Основні показники експортно-імпортних операцій ВАТ "Стиль" наведено в табл2.
Таблиця 2.
Показники експортно-імпортної діяльності
ВАТ "Вагонобудівний завод" протягом 2000 -2003рр.

п/п Показники експортно-імпортної діяльності підприємства Звітний період
IV квартал 2000р. IV квартал 2003р.
1 Контрактна вартість імпортної сировини, тис.грн. 16378,83 14131,79
2 Акцизні збори, тис.грн. 35,09736 35,32952
3 Мито і митні збори, тис.грн. 76,04522 82,43599
4 Транспортні витрати, тис.грн. 1111,42 1295,415
5 Вантажно-розвантажувальні
витрати, тис.грн. 584,9584 588,8248
6 Складські витрати, тис.грн. 292,4785 117,7655
7 Експедиторські витрати, тис.грн. 280,7803 188,4245
8 Страхові витрати, тис.грн. 70,19472 47,10647
9 Інші витрати на ЗЕД, тис.грн. 58,49514 117,7655
10 Виробнича собівартість
продукції, тис.грн. 38669,92 33649,69
11 Позавиробничі витрати, тис.грн. 5849,584 5888,25
12 Ціна імпорту, тис.грн. 11,69959 12,36499
13 Кількість імпорту, тис.грн. 2573,817 2355,299
14 Коефіцієнт кредитного впливу, тис.грн. 1,196374 1,204339
15 Експортна виручка за умов надання комерційного кредиту, тис.грн. 73768,78 76051,34
Оцінку ефективності ВАТ "Вагонобудівний завод" здійснюємо в такій послідовності:
1. Визначимо накладні витрати в аналізованому і базовому році.
СН = СТ + СЗР + ССКЛ + СЕКСПЕД + ССТР + СІН (1),
де:
СТ - транспортні витрати за базисом постачання, тис.грн.
СЗР - вантажно-розвантажувальні витрати, тис.грн.
ССКЛ - складські витрати, тис.грн.
СЕКСПЕД - експедиторські витрати, тис.грн.
ССТР - страхові витрати, тис.грн.
СІН - інші витрати на ЗЕД, тис.грн.
СН 2003 = 1295,415 + 588,8248 + 117,7655 + 188,4245 + 47,10647 + 117,7655=2355,3017 (тис.грн.)
СН 2000 = 1111,42 + 584,9584 + 292,4785 + 280,7803 +70,19472 + 58,4951 = 398,327 (тис.грн.)
2. Витрати на імпорт в аналізованому та базовому році.
СЗТ ІМП = СК + СН + СА + СМ (2),
де:
СК - контрактна вартість імпортної сировини, тис.грн.
СН - накладні витрати, тис.грн.
СА - акцизні збори, тис.грн.
СМ - мито і митні збори, тис.грн.
СЗТ ІМП 2003 = 14131,79 + 2355,3017 + 35,32952 + 82,43599 = 16604,855 (тис.грн.)
СЗТ ІМП 2000 =16378,83 + 2398,327 + 35,09736 + 76,04522 = 18888,299 (тис.грн.)
3. Виручка від експорту за готівку в аналізованому та базовому році.
ВРЕКС К
ВРЕКС Г = (3),
ККВ
де:
ВРЕКС К - виручка від експорту за умов надання комерційного кредиту, тис.грн.
ККВ - коефіцієнт кредитного впливу, част.од.
76051,34
ВРЕКС Г 2003 = = 63147,784 (тис.грн.)
1,204339
73768,78
ВРЕКС Г 2000 = = 61660,3 (тис.грн.)
1,196374
4. Виручка від імпорту в аналізованому та базовому році.
ВРІМП = ЦІМП х NІМП (4),
де:
ЦІМП - середня ціна імпорту, тис.грн.
NІМП - кількість імпорту, т.
ВРІМП 2003 = 12,36499 х 2355,299 = 29123,248 (тис.грн.)
ВРІМП 2000 = 11,69959 х 2573,817 = 30112,603 (тис.грн.)
5. Витрати на експорт в аналізованому та базовому році.
СЗТ ЕКС = СВИР + СПВ (5),
де:
СВИР - виробнича собівартість, тис.грн.
СПВ - позавиробничі витрати, тис.грн.
СЗТ ЕКС 2003 = 33649,69 + 5888,25 = 39537,94 (тис.грн.)
СЗТ ЕКС 2000 = 38669,92 + 5849,584 = 44519,504 (тис.грн.)
6. Прибуток від імпорту в аналізованому та базовому році.
ПІМП = ВРІМП - СЗТ ІМП (6),
де:
ВРІМП - виручка від імпорту, тис.грн.
СЗТ ІМП - витрати на імпорт, тис.грн.
ПІМП 2003 = 29123,248 - 16604,855 = 12518,393 (тис.грн.)
ПІМП 2000 = 30112,603 - 18888,299 = 11224,304 (тис.грн.)
7. Прибуток від експорту в аналізованому та базовому році.
ПЕКС = ВРЕКС Г - СЗТ ЕКС (7),
де
ВРЕКС Г - виручка від експорту за готівку, тис.грн.
СЗТ ЕКС - витрати на експорт, тис.грн.
ПЕКС 2003 = 63147,784 - 39537,94 = 23609,844 (тис.грн.)
ПЕКС 2000 = 61660,3 - 44519,504 = 17140,796 (тис.грн.)
8. Експортно-імпортні витрати в аналізованому та базовому році.
ВЕКС-ІМП = СЗТ ЕКС + СЗТ ІМП (8),
де
СЗТ ЕКС - витрати на експорт, тис.грн.
СЗТ ІМП - витрати на імпорт,тис.грн.
ВЕКС-ІМП 2003 = 39537,94 + 16604, 855 = 56142,795 (тис.грн.)
ВЕКС-ІМП 2000 = 44519,504 + 18888,299 63407,803 (тис.грн.)
9. Прибуток від експортно-імпортних операцій в аналізованому та базовому році.
ПЕКС-ІМП = ПЕКС + ПІМП (9),
де
ПЕКС - прибуток від експорту, тис.грн.
ПІМП - прибуток від імпорту, тис.грн.
ПЕКС-ІМП 2003 = 23609,844 + 12518,394 = 36128,238 (тис.грн.)
ПЕКС-ІМП 2000 = 17140,796 + 11224,304 = (тис.грн.)
10. Ефективність ЗЕД в аналізованому та базовому році.
ПЕКС-ІМП
ЕЗЕД = х 100 (10),
ВЕКС-ІМП
де
ПЕКС-ІМП - прибуток від експортно-імпортних операцій, тис.грн.
ВЕКС-ІМП - пкспортно-імпортні витрати, тис.грн.
36128,238
ЕЗЕД 2003 = х 100 = 64,35062 % (тис.грн.)
56142,795
28365,1
ЕЗЕД 2000 = х 100 = 44,73439% (тис.грн.)
63407,803
Отримані результати зводимо в табл.3
Таблиця 3.
Показники для аналізу ефективності ЗЕД ВАТ "Стиль".
Згідно проведених розрахунків ефективність ЗЕД фірми в аналізованому періоді склала 64,35062%, що на 43,85044% більше ніж у базовому періоді.
Ефективність ЗЕД зросла за рахунок того, що прибуток від експортно-імпортних операцій зріс в порівнянні з базовим періодом на 7763,138 грн. і 27%, а витрати експортно-імпортні знизились на 7265,008 грн., що в порівнянні з базовим роком склало 88,542406%.
Прибуток від експортно-імпортних операцій зріс за рахунок того, що прибуток від експорту зріс в порівнянні з базовим періодом на 6469,048 грн. і 37% та прибутку від імпорту, який теж збільшився на 1294,098 грн. та 11%.
Зменшення експортно-імпортних витрат відбулося за рахунок зменшення витрат на експорт, які становлять менше на 7265,008 грн. та 88 % в порівнянні з базовим роком та зменшення витрат на імпорт - 2283,444, що в порівнянні з базовим роком

 
 

Цікаве

Загрузка...