WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Стратегічні напрями забезпечення національної безпеки - Контрольна робота

Стратегічні напрями забезпечення національної безпеки - Контрольна робота

України, є:
" відсутність державної стратегії розвитку країни та суспільства на середню та довготривалу перспективу;
" значна недосконалість та суперечливість чинного законодавства у сфері національної безпеки;
" часта трансформація урядових коаліцій, що призводить до періодичних загострень внутрішньополітичної ситуації в країні;
" заполітизованість зацікавлених суспільних груп;
" територіально-демографічна ситуація в Україні, а саме - відмінності в поглядах на напрям державної політики на сході й заході та територіальна специфіка Криму;
" незадовільний стан Збройних Сил України та інших складових воєнної організації держави.
Тому для українського суспільства державна стратегія загалом і Стратегія НБ зокрема є важливою з огляду на :
" розуміння динаміки й спрямованості подій. До визначення стратегії наявна ситуація найчастіше трактується як хаос, криза або катастрофа, і лише стратегія вперше оцінює реальні перспективи ситуації та наявні в ній ресурси, які дають змогу досягти поставлених цілей;
" спадкоємність. Прем'єр-міністр та урядовці - особи не постійні, але якщо є державна стратегія, то є й гарантія, що глава уряду не здійснюватиме чергові нові менш вагомі проекти;
" утвердження суспільної довіри до влади завдяки дотриманню державною політикою заявленої стратегії;
" забезпечення консолідації політичних сил навколо державної стратегії;
" розстановка орієнтирів і пріоритетів для поточної діяльності, для середніх та короткотермінових проектів, які не повинні суперечити генеральній стратегії;
" визначення етапів просування до мети;
" підстави для аналізу і критики. Для суспільства принципово важливим є те, щоб критичний аналіз не зводився тільки до звинувачування влади в дрібних гріхах, а був виваженою професійною, діловою розмовою.
З огляду на вищезазначене, можна застосувати чотири основні види політики впровадження Стратегії НБ: кооптації, компромісу, герестетики й риторики.
Кооптація як спосіб впровадження Стратегії НБ можлива лише за умови, коли представники основних кіл політичної еліти, зміни в політиці поєднують зі своїми фундаментальними цінностями.
Щодо компромісу, то тут важлива модифікація політичних пропозицій, які роблять їх політично прийнятнішими. Можлива зміна стратегічного курсу державної політики національної безпеки з метою досягнення компромісу для ухвалення відповідної політики, тобто можливе уповільнення темпів впровадження цієї політики для реальної здійсненності.
Герестетика - такий спосіб впровадження Стратегії НБ, що має за мету отримання переваг через маніпуляцію обставинами, за якими її вибирають.
Риторика - найпоширеніший вид політики, в основу якої покладенозастосування переконливого мовлення. З одного боку, риторика дає правильну й своєчасну інформацію, що пояснює ймовірні наслідки запропонованої Статегії НБ. З другого - подає хибну та недостовірну інформацію, що приховує вірогідні наслідки запропонованої стратегії.
Правильний вибір політики впровадження Стратегії НБ дає змогу зосередити зусилля й ресурси на реалізації потенціалу економічного розвитку і тим самим забезпечити ефективний і безпечний розвиток усіх сфер життєдіяльності людини, суспільства і держави. Наведені в статті міркування щодо методології розробки Стратегії НБ не претендують на вичерпність. Головною властивістю цієї методології має бути логіка та послідовність. Відсутність такої логіки і відповідного алгоритму процесу розробки стратегії може призвести як до непослідовних, так і суперечливих дій у разі її практичної реалізації. За допомогою даного підходу можна окреслити основні напрями розробки Стратегії НБ, поетапно координувати роботу як аналітиків, так і політиків.
Розробка засад стратегії національної безпеки відповідно до національних інтересів, базових гаополітичних і зовнішньополітичних пріоритетів є сьогодні одним із найважливіших завдань України. Важливою передумовою ефективної імплементації такої стратегії є формування узгодженого комплексу національних інтересів і цілей, формування національного консенсусу стосовно цих інтересів і пріоритетів, а також координація зусиль виконавчої та законодавчої гілок влади щодо їхньої реалізації.
Список використаних джерел
1. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. - М.: Прогресс-Традиция, 2000. - 384 с.
2. Богданович В.Ю. Воєнна безпека України: методолгія дослідження та шляхи забезпечення. - К.: Дельта, 2002. - 322 с.
3. Бодрук О.С. Структури воєнної безпеки: національний та міжнародний аспекти. - К.: НІПМБ, 2001. - 300 с.
4. Боумэн К. Стратегия на практике. - СПб.: Питер, 2003. - 250 с.
5. Ведунг Е. Оцінювання державної політики і програм. - К.: ВСЕУВИТО.
6. Воєнна безпека України на межі тисячоліть. - К.: Стилос, 2002.
7. Возженников А.В. Национальная безопасность: теория, практика, стратегия. - М.: НПО "МОДУЛЬ", 2000. - 240 с.
8. Гикзи Т., Отингер Б., Басворд К. Стратегия управления по Клаузевицу. - М.: Альпина Паблишер, 2002. - 218 с.
9. Горбулін В. На захист національних інтересів // Політика і час. - 1995. - № 2. - С. 3-8.
10. Гудби Дж., Бувальда П., Тренин Д. Стратегия стабильного мира. Навстречу Евроатлантическому сообществу безопасности. - М.: Международные отношения, 2003. - 208 с.
11. Згуровський М. Системна методологія передбачення. - К.: Політехніка, 2001. - 45 с.
12. Кокошин А.А. Стратегическое управление: теория, исторический опыт, сравнительный анализ, задачи для России. - М.: МГИМО, 2003. - 528 с.
13. Клаузевиц К. О войне. - М.: Эксмо; - СПб.: Terra Fantastica, 2003. - 864 с.
14. Манилов В.Л. Исследование проблем национальной безопасности: вопросы методологии // Военная мысль. - 1995. - № 5. - С. 9-19.
15. Манилов В.Л. Национальная безопасность: ценности, интересы и цели // Военная мысль. - 1995. - № 6. - С. 28-40.
16. Парахонський Б.О. Національні інтереси України (духовно-інтелектуальний аспект). - К.: НІСД, 1993. - 43 с.
17. Ситник Г. Державне управління національною безпекою України: Моногр. - К.: НАДУ, 2004. - 408 с.
18. Тертичка В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні. - К.: Основи, 2002. - 750 с.
19. Хасси Д. Стратегия и планирование. - СПб.: Питер, 2001. - 384 с.
20. Черкасов В. В. Проблемы риска в управленческой деятельности. - М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2002. - 320 с.
21. Экономическая и национальная безопасность. - М.: Экзамен, 2004. - 768 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...