WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Стратегічні напрями забезпечення національної безпеки - Контрольна робота

Стратегічні напрями забезпечення національної безпеки - Контрольна робота

проблему вибору: або переглянути її в цілому, або піти на ризик. Процес стратегічної оцінки дає змогу проаналізувати державну політику в сфері національної безпеки й розробити відповідні заходи щодо її поліпшення.
Державна політика
Вона покликана своєчасно виявити назрілі проблеми розвитку суспільства, установити причини їх виникнення, складнощі, суперечливість та знайти шляхи розв'язання цих проблем .
У сфері національної безпеки державна політика спрямована на прийняття відповідних державно-політичних рішень, розробку відповідного інструментарію, створення механізмів їх реалізації для захисту національних інтересів. Тому політичне керівництво країни формулює принципи національної політики, що визначають процес створення Стратегії НБ. Зокрема, своє відображення ця політика знаходить у промовах, виступах, політичних заявах Президента України та його щорічних посланнях до Верховної Ради України. Завжди є цілі та способи їх досягнення, під час визначення яких прем'єр-міністр України, голова Верховної Ради України, міністр закордонних справ і міністр оборони є ключовими постатями. Стратегія НБ має формуватися в руслі цієї політики, оскільки вона є практичним інструментом її досягнення.
Національна стратегія
Визнано, що Стратегія НБ - це мистецтво і наука використання всіх елементів державної влади в мирний і воєнний час для забезпечення національних інтересів. Її формування передбачає процес стратегічного мислення, основу якого становлять цілі, способи та засоби.
Формулювання Стратегії національної безпеки з використанням процесу стратегічного мислення:
1. Національні завдання - цілі.
2. Національні стратегічні концепції - способи.
3. Національні ресурси - засоби.
Захист національних інтересів забезпечується за рахунок використанняелементів влади держави. Ці елементи складаються з природної та соціальної детермінант. До природних детермінант належить: географічне положення, територія, населення і природні ресурси. Соціальні детермінанти включають політичні, економічні, військові та інформаційні елементи, при яких вони легко адаптуються до цілей, визначених Стратегією НБ. Елементи влади - це основні засоби, що доступні на державному рівні. Ресурси, які необхідні для реалізації стратегії, є похідними від елементів влади.
Похідними компонентами елементів влади є інструменти влади - сукупність варіантів політики, які саме і забезпечують ті чи інші можливі способи використання засобів (ресурсів). Наприклад, демонстрація сили, загроза її застосування, блокада, комплексні навчання є військовими елементами влади. Для досягнення визначених цілей Стратегія НБ може передбачати використання всіх елементів влади в комбінації з іншими засобами. Очевидно, що вибір стратегічного курсу на забезпечення національної безпеки матиме вирішальний вплив на подальшу долю України як незалежної суверенної держави. Залежно від співвідношення владних повноважень можливі два основні підходи до розробки Стратегії НБ та прийняття рішень: активний і представницький .
У першому випадку законодавчими інститутами формулюються базові принципи, концептуальні засади і конституційні норми, виробляється стратегія державної політики у сфері національної безпеки. За виконавчими органами закріплюється практична реалізація стратегічних рішень і технологія оперативного управління.
У другому випадку за представницької моделі законодавчі, парламентські органи обмежуються формулюванням більш загальних орієнтирів і правил гри, а прийняття багатьох важливих оперативно-стратегічних рішень у сфері національної безпеки покладається на структури виконавчої влади. На цьому етапі розробники Стратегії НБ мають розв'язати два основних завдання:
розробити оптимальний план застосування різних елементів влади за рахунок вибору таких інструментів влади або засобів, які можна було б використати і які реально сприяли б досягненню визначених цілей;
забезпечити максимально можливий ступінь узгодженості та взаємодії всіх елементів влади або, як мінімум, не допустити суперечності між ними. Очевидно, що тут стратегічне планування має стати базовою складовою процесу стратегічного управління національною безпекою держави. Воно покликане визначити загальні стратегічні цілі та напрями стратегії національної безпеки, необхідні ресурси й етапи визначених завдань. На його основі розробляються плани, зорієнтовані на досягнення цих цілей, що враховують реальну ситуацію на кожному з етапів даної стратегії. Вони доповнюють, розвивають і корегують стратегічні програми національної безпеки, які враховують конкретні ситуації, що склалися в країні. Стратегічне планування є важливою і необхідною складовою стратегічного управління.
Воєнна доктрина
Воєнна доктрина України - це сукупність керівних принципів, воєнно-політичних, воєнно-стратегічних, воєнно-економічних і військово-технічних поглядів на забезпечення воєнної безпеки держави. Вона забезпечує підтримку політики держави, спрямованої на захист її національних інтересів, передбачає процес стратегічного мислення, яке базується на використанні принципу визначення цілей, способів і ресурсів.
Саме цей документ визначає характер воєнно-політичної обстановки навколо України, реальні та потенційні загрози національній безпеці у воєнній сфері, принципи, умови та складові забезпечення воєнної безпеки.
Воєнна доктрина визначає пріоритети забезпечення воєнної безпеки за різними варіантами обстановки, основні цілі, завдання, засоби, ресурси та способи їх реалізації. Як документ чітко визначеного воєнно-політичного характеру, Доктрина визначає засади застосування Збройних Сил України, інших військових формувань, напрями їх реформування для забезпечення необхідного рівня спроможності виконувати визначені завдання.
Діяльність військових структур держави, правоохоронних органів потребує необхідних матеріальних, фінансових, кадрових, інформаційних ресурсів. Тому в Доктрині визначаються принципи, напрями економічного забезпечення діяльності воєнної організації держави.
Принциповим є визначення різниці між "воєнною доктриною" і "воєнною стратегією". Перша стосується сфери воєнної безпеки і тому є складовою національної безпеки. Друга є військовим мистецтвом і стосується застосування Збройних Сил.
Оцінка ризиків
Ще Клаузевіц наголошував, що природа невизначеності істотно впливає на природу стратегії і уявлення про стратегію без невизначеності не мають змісту.
Виникнення невизначеності загалом пов'язано

 
 

Цікаве

Загрузка...