WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Стратегічні напрями забезпечення національної безпеки - Контрольна робота

Стратегічні напрями забезпечення національної безпеки - Контрольна робота

самоврядування, вдосконалення системи регіональних владних структур та адміністративно-територіального устрою в контексті проблем національної безпеки. Визнання національної безпеки як важливого і невід'ємного атрибута соціального розвитку українського суспільства потребує докорінної зміни його принципів, їх бачення в контексті сталого розвитку.
Принцип безумовного примату безпеки. Нині безпека людини, суспільства, держави та довкілля є одним із найважливіших критеріїв соціального розвитку держави. Концепція прогресу сьогодні поступається місцем концепції безпеки. У Стратегії НБ першочерговими є питання безпеки безперервного еволюційного розвитку суспільства.
Принцип балансу інтересів людини, суспільства та держави в усіх сферах життєдіяльності має стати основним принципом Стратегії НБ.
Принцип системного підходу. Це прояв синтезуючого начала у методології загальної теоріїбезпеки, тенденції представляти знання у вигляді несуперечливої єдиної схеми. Він має віддзеркалювати природне бажання поєднати в Стратегії НБ невідомі та відомі факти.
Принцип ненульового (прийнятного) ризику. Оскільки будь-яка стратегія не може гарантувати абсолютної безпеки, то, очевидно, що в ній необхідно намагатися досягти такого рівня ризику в усіх сферах життєдіяльності, який можна розглядати як прийнятний. Це можна науково обгрунтувати, враховуючи реальну політичну, економічну, соціально-економічну та екологічну ситуацію в країні.
Стратегія НБ має грунтуватися на результатах міждисциплінарних наукових досліджень та можливості комплексного розв'язання проблем захисту людини, суспільства та держави.
Модель Стратегії НБ України
Як не дивно, але термін "стратегія" є семантичним новоутворенням і, на відміну від терміну "тактика", що зберіг своє змістовне значення ще з давніх часів, взагалі не використовувався у своєму нинішньому значенні до того, як Клаузевіц не поставив відповідне запитання.
У стародавніх Афінах Strategus був військовим командиром і членом військової ради. У цього слова прості корені: (армія) та (вісті). Термін strategia вперше використали римські історики, - він вказував на території, що перебували під управлінням стратегусів. Він відображав це вузьке географічне значення доти, доки граф Жубер, талановитий французький мислитель, не запровадив термін la strategique у тому розумінні, яке збереглося і дотепер .
Стратегію, у сучасному розумінні, раніше не можна було розглядати не через небажання її бачити, а через її відсутність. Стратегія не може з'явитися доти, доки система людських взаємовідносин не досягне деякого критичного рівня складності, яке нині можна спостерігати і в Україні.
У тлумачному словнику англійської мови Encartа для поняття "стратегія" відводиться три визначення: 1) військове - відповідає наведеному вище; 2) загальне - як планування дій у будь-якій сфері: "ретельно опрацьований план дій для досягнення мети" або "мистецтво розвитку", або "розробка плану"; 3) для біологічної природи.
Очевидно, що понятійно та історично стратегія має військове походження, що суттєво позначається на розробці підходів щодо забезпечення національної безпеки . Зважаючи на це, пропонується структура опрацювання Стратегії НБ, що включає таку послідовність основних елементів аналітичної моделі процесу розробки стратегії національної безпеки.
Національні цінності
Стратегія національної безпеки України формується на основі оцінок національних цінностей у контексті міжнародної обстановки. Національні цінності - це сукупність матеріальних і духовних цінностей держави, яким властиві чітко окреслені світоглядні, соціокультурні, соціально-економічні, географічні та демографічні ознаки. Вони формують правову, філософську та етичну основу для забезпечення подальшого існування держави, дають змогу усвідомити мету нації. Так, у Посланні Президента України до Верховної Ради пріоритетними цінностями визначено:
" державність;
" добробут населення;
" національна безпека;
" європейський вибір, відданість загальнолюдським цінностям;
" права та свободи людини.
Вони є універсальними ціннісними орієнтирами і можуть становити основу Стратегії НБ, спрямовану на побудову правової демократичної держави, громадянського суспільства і соціально орієнтованої ринкової економіки.
Суть національної безпеки України має полягати не так у захисті держави та її політичних інститутів, як значною мірою у захисті людини і суспільства. Первинним має стати проблема соціально-економічної безпеки в широкому розумінні цього слова, безпеки особистості, соціуму загалом і окремих груп населення.
Національні інтереси
Національні інтереси - життєво важливі матеріальні, інтелектуальні та духовні цінності українського народу як носія суверенітету і єдиного джерела влади в Україні, визначальні потреби суспільства і держави, реалізація яких гарантує державний суверенітет України та її прогресивний розвиток. За своєю сутністю вони є природною потребою суспільства такого стану, який забезпечує його нормальне існування та розвиток. Суспільство, відповідно до усвідомлення власних потреб, створює механізми забезпечення своїх інтересів, насамперед, державу та систему влади. Національні інтереси визначають участь країни у подіях світового рівня, тільки через призму яких можуть і повинні визначатися національні цілі, формуватися державна політика, створюватися система забезпечення національної безпеки.
Стратегія НБ має враховувати три найважливіші складові національних інтересів: інтереси особистості, інтереси суспільства та держави.
Інтереси особистості: гарантування конституційних прав і свобод; забезпечення особистої безпеки; підвищення якості та рівня життя, фізичного, духовного та інтелектуального розвитку людини і громадянина.
Інтереси суспільства: зміцнення демократії, створення правової, соціальної держави, досягнення і підтримка суспільної злагоди, духовне оновлення України.
Інтереси держави: непорушність конституційного ладу, суверенітет та територіальна цілісність України, політична, економічна і соціальна стабільність, безумовне забезпечення законності та підтримання правопорядку, розвиток рівноправного і взаємовигідного міжнародного співробітництва.
Стратегія НБ потребує визначення ієрархії пріоритетів національних інтересів держави. Без їх чіткого визначення може виникнути невідповідність між задекларованими цілями та засобами їх реалізації.
На основі комбінації двох підходів, розроблених Нюхтерляйном і

 
 

Цікаве

Загрузка...