WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Україна і Європейський Союз - Реферат

Україна і Європейський Союз - Реферат


Лекція з курсу: міжнародних відносин
На тему: Україна і Європейський Союз
Мета заняття:
Дидактична: ознайомити студентів з створенням Європейського Союзу, визначити яку роль відіграє ЄС для України та перспективи вступу нашої держави до цієї структури.
Розвиваюча: розвивати у студентів логічне мислення і вміння правильно аналізувати історичні події, зовнішню політику України, договірно-правові та політичні засади співробітництва України та ЄС.
Обладнання та дидактичний матеріал: журнали, збірники, монографії.
Тип заняття: лекція
Хід заняття:
1. Вступна частина (до 10 хв.)
" " привітання зі студентами;
" " налагодження зв'язку із пройденим навчальним матеріалом і новою інформацією, визначення її місця і ролі у системі навчального курсу, прогноз подальшого її розгляду;
" " повідомлення теми лекції, створення у студентів позитивної установки на її вивчення;
" " визначення основних питань лекції, повідомлення рекомендованої літератури;
Основна частина (70-75 хв.)
" " висвітлення кожного питання окремо;
" " показ логічного переходу від одного питання до іншого,
здійснення підсумку після кожного етапу;
" " опис шляху обгрунтування понять, термінів, теорій, концепцій тощо, виокремлення критеріальних ознак, складових, основних елементів;
" " показ логіки пояснення, інтерпретації явищ;
Заключна частина (5-10 хв.)
" " здійснення логічних висновків про основні поняття, положення, що розглядаються;
" " повідомлення про досягнення запланованої теми, завдань лекції, оцінка спільної взаємодії зі студентами;
" "коротке повідомлення питань, проблем, що будуть розглядатися у наступній лекції у взаємозв"язку з висвітленими, створення позитивних очікувань;
" " подяка студентам за увагу.
План заняття:
1.Україна на шляху європейської інтеграції
2.Формування договірно-правових і політичних засад співробітництва України та ЄС
3. Розвиток торгівельних відносин та інвестиційної діяльності між Україною та Європейським Союзом
Список використаної літератури:
1. Губерський Л. Україна та ЄС: формування нової стратегії взаємовідносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - Київ : Інститут міжнародних відносин, 1999.- Вип. 13
2. Дзобко А. Україна та ЄС: сучасний стан та перспективи взаємовідносин
// Актуальні проблеми міжнародних відносин. - Київ : Інститут міжнародних відносин, 2000.- Вип. 23
3. Литанис Я. Основные проблемы правового регулирования осуществления инвестиций между Украиной и ЭС в контексте соглашения о партнерстве и сотрудничестве: прямое инвестирование // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - Київ : Інститут міжнародних відносин, 2000.- Вип. 18
4. Копійка В., Шинкаренко Т. Європейський Союз : заснування та етапи становлення . Київ: Видавничий дім, 2001.- 447с.
5. Україна і світ. Навчальний посібник. 2-ге видання. Львів: Військовий інститут, 2000.- 170с.
6. Європейський вибір України. Навчальний посібник. Львів : Військовий інститут, 2000.-216с.
7. Нариси з історії дипломатії України під ред. В.А. Смолія. К., Видавничий дім "Альтернативи", 2001.- 736с.
Хід заняття:
Питання 1.
Україна на шляху європейської інтеграції
Найактивнішу роль у пропаганді ідеї об'єднаної Європи після І світової війни відіграв Панєвропейський союз, заснований 1923 р. у Відні, що передбачав збереження за Європою провідної ролі на противагу як зростаючому впливу більшовицької Росії, так і економічному домінуванню США.
У квітні 1948р. для ефективного розподілу американської допомоги (12 березня 1947р. - "Доктрина Трумена"- допомога Греції, Туреччині; 5 червня 1947 -план Маршала ( держсекретаря)- допомога 16 європ. кр.) 16 західноєвропейських країн утворили Європейську організацію економічного співробітництва( ЄОЕС)
1948р. - Брюссельський договір про утворення Західного союзу.
Березень 1951р. - утв. Європейського об'єднання вугілля і сталі Франції, ФРН, Італії, Бельгії, Нідерландів, Люксембургу.
Жовтень 1954р. у Парижі підписані угоди про розширення Брюссельського пакту і утворення Західноєвропейського союзу(ЗЄС).
Березень 1957р. в Римі підписані договори про утворення 2 нових міжнародних державно-монополістичних об'єднань - Європейського економічного співтовариства ("Спільного ринку") та Європейського співтовариства з атомної енергії (Євроатому).
1960 - утв. Європейської асоціації вільної торгівлі (внутрішня торгівля продукцією промисловості).
Європейський союз - економічне і політичне обєднання 15 європейських країн, утворене 1 січня 1993р. на основі Європейських співтовариств. Угоди про утворення ЄС були підписані на засіданні Європейської Ради в Маастрихті (Голландія) 7 лютого 1992р.
1 травня 2004р. 10 країн втупили в ЄС : Польща, Угорщина, Чехія, Славаччина, Словенія, Литва ,Латвія, Естонія, Кіпр,Мальта.
В 90-ті роки викристалізувалася зовнішньополітична орієнтація України в напрямку інтеграції до європейської спільноти. Європейський вибір від-криває нові перспективи для співробітництва України з розвиненими країнами континенту, економічного розвитку, соціального й інтелектуального прогресу, зміцнення позицій держави в міжнародній системі координат. Для України європейська інтеграція - це шлях модернізації економіки, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, можливість виходу на єдиний внутрішній ринок ЄС. У політичному аспекті європейська інтеграція детермінує модернізацію правового поля української держави, демократизацію її політичної й інституціональної систем. Співробітництво з ЄС сприятиме наближенню соціальних умов України до високих європейських стандартів, підвищенню рівня життя й добробуту населення. У культурно-цивілізаційному аспекті євроінтеграція - це шлях до активізації взаємообміну між українською й західноєвропейською гуманістичною культурами, одночасне становлення України як інтегрованої частини глобального суспільства, так і національної держави. Нарешті, членство в ЄС гарантує зміцнення національної безпеки України, захист її від агресії і територіальних претензій.
Водночас, у процесі зближення України з ЄС неминуче діятимуть і негативні фактори євроінтеграції. Серед них: неспроможність нести фінансовий тягар внесків до ЄС; зростання конкуренції боку фірм країн-членів ЄС у процесі лібералізації і збільшення відкритості національної економіки, що супроводжуватиметься ліквідацією неконкурентоспроможних підприємств із негативними соціальними наслідками. Однак, потенційні переваги європейської інтеграції суттєво перевищують можливі втрати і ризики, що було переконливо доведено досвідом усіх європейських країн, які обрали цей шлях. "Повернення до Європи" було проголошено ключовим напрямком політики України від початків унезалежнення. Уже у Постанові Верховної Ради УРСР від 25 грудня 1990 р. "Про реалізацію Декларації про державнийсуверенітет України у сфері зовнішніх зносин" Уряду було доручено "спрямувати зусилля на забезпечення безпосередньої участі Української РСР у

 
 

Цікаве

Загрузка...