WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „Парфуми для тебе” - Реферат

Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „Парфуми для тебе” - Реферат

м.Валєтта.
3.2. Продавець здійснює поставку Товарів протягом 3 (трьох ) місяців з дня підписання Контракту.
Дострокова поставка допускається.
Часткове відвантаження не допускається.
3.3. а) У випадку, якщо строки поставки не виконуються, Продавець виплачує Покупцю узгоджені і раніше оцінені збитки в розмірі 0,5% вартості непоставлених Товарів за кожний тиждень, що почався, протягом перших чотирьох тижнів затримки, і 1%за кожний наступний після цього тиждень, що почався, за умови, шдрозмір погоджених і раніше оцінених збитків не повинен перевищувати 8% від вартості кожної одиниці Товарів, для якої були порушені строки поставки.
б) У випадку затримки поставки більше, як на три місяці, Покупець має право перервати дію цього Контракту стосовно непоставлених Товарів без будь-якої компенсації за збитки, які Продавець може понести в зв'язку з таким розірванням.
в) Обсяг погоджених і раніше оцінених збитків не підлягає перегляду арбітражем.
г) За будь-яких обставин Продавець не несе відповідальності за побічні збитки.
3.4. У тому випадку, якщо при поставці Товарів вони виявляться пошкодженими або виявиться кількісна недопоставка, Покупець зобов'язаний повідомити про це Продавця письмово протягом 30 (тридцяти) днів з дати поставки, в іншому випадку Продавець не несе відповідальності перед Покупцем за такі збитки.
3.5. Незважаючи на усі інші положення цього Контракту, Продавець не несе відповідальності за невиконання строків поставки або за непоставки, що відбулися внаслідок відсутності транспортних засобів.
4. ОПЛАТА
4.1.Оплата повинна бути здійснена протягом (30 днів) інкасо.
Оплата за Товари, що постачаються, має здійснюватись наступним чином: сума, що дорівнює 100% вартості Товарів, має бути виплачена протягом 30 (тридцяти) днів після отримання банком АКБ."Аваль" в місті Валєтта наступних документів:
- оригінал та дві копії докладеного рахунку-фактури;
- два оригінали документів, що підтверджують поставку згідно з п.3. цього контракту;
- пакувальний лист в трьох екземплярах.
- Оплата повинна провадитись в повному обсязі на рахунок Продавця в наступну адресу: АКБ "Аваль" м.Коломия вул. Грушевського 35, з зазначенням номера рахунку-фактури Продавця, як підстави для оплати.
- 4.2. Продавець має право зводити баланс між будь-якою сумою, що належить Покупцю, та будь-якою сумою, що належить Продавцю від Покупця.
5.УПАКОВКА ТА МАРКУВАННЯ
5.1.Товари Продавця повинні мати стандартну експортну комерційну упаковку, придатну для транспортування судном або вантажівкою.
5.2. Усі ящики повинні з двох протилежних боків мати наступне маркування фарбою, що не змивається:
Адреса кінцевого отримувача: м. Валєтта вул. Луї Парадайс 15
Контракт № 9___________________________=_________________.
Продавець ТзОВ "Парфуми для тебе"
Вага брутто 1100 кг.
Вага нетто 1000 кг.
Розміри ящика 50*50*50 см (довжина, ширина, висота).
6. ФОРС-МАЖОР
Жодна відповідальність не може бути наслідком невиконання будь-яких положень цього Контракту, якщо це невиконання явилося наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю Сторони, яка не виконує, подібних стихійним лихам, екстремальним породним умовам, пожежам, війнам, страйкам, військовим діям, втручанню з боку владних структур, ембарго (названі далі "форс-мажор"), на період, що починається з моменту об'явлення Стороною, яка не виконує, про форс-мажор і закінчується, коли форс-мажор закінчиться або закінчився б, якби Сторона, що не виконує, вжила заходів, які вона в дійсності могла б вжити для виходу з форс-мажору Форс-мажор автоматично продовжує строк виконання зобов'язань за цим Контрактом. Якщо форс-мажор продовжується більше 6 (шести) місяців, то будь-яка зі Сторін може перервати дію цього Контракту стосовно непоставлених на даний момент Товарів.
7. КОНТРАКТ В ЦІЛОМУ
Цей Контракт, що включає Додаток № 1, складений при повному розумінні Сторонами предмету Контракту і замінює будь-яку іншу угоду по цьому предмету, що укладена в усній або письмовій формі раніше. Будь-які усніобговорення стосовно Товарів цим виключаються.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Максимальна відповідальність Продавця перед Покупцем, що походить із або пов'язана з продажем або використанням будь-яких Товарів, що доставлені Покупцю згідно цього Контракту, незалежно від того, чи є ця відповідальність наслідком претензії по виконанню умов Контракту, гарантії, делікту, включаючи недбалість і подібні упущення, не повинна ні за яких обставин, виключаючи випадки, коли результатом недбалої роботи і подібних упущень зі сторони Продавця явилась смерть або тілесні пошкодження, перевищувати фактичну суму, виплачену Покупцем Продавцю за дану одиницю Товару, доставленого відповідно до цього Контракту. Покупець висловлює свою згоду з тим, що ні за яких обставин Продавець не може бути відповідальним за втрату прибутку або за будь-які побічні, випадкові або непрямі збитки, незалежно від причини їх виникнення.
9. АРБІТРАЖ ТА КЕРІВНИЙ ЗАКОН
9.1. Усі спори, що виникають внаслідок або у зв'язку з цим Контрактом, повинні вирішуватись шляхом переговорів між Сторонами.
9.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди протягом 90 (дев'яноста) днів з дня перших переговорів, то ця розбіжність повинна бути урегульована арбітражем. Рішення арбітражу є кінцевим і обов'язковим для обох Сторін, але може бути замінено дружньою" угодою між Сторонами.
9.3. Арбітражний суд повинен проводитись відповідно до Правил Арбітражу "ЮНСИТРАЛ", що діють на момент підписання цього Контракту, виключаючи ті випадки, коли вищевказані Правила знаходяться в суперечності з положеннями про арбітраж цього Контракту. В подібних випадках вирішальними є положення цього Контракту.
9.4. Арбітраж має складатися з трьох суддів. Кожна зі сторін має призначити по одному арбітру. Арбітри, що вибрані таким чином, спільно обирають третього арбітра, який буде виконувати обов'язки голови арбітражного суду.
9.5. Арбітраж, включаючи винесення рішення, повинен проходити в Стокгольмі, Швеція і арбітри при вирішенні спорів, представлених на їхній розгляд, повинні керуватись положеннями Шведського матеріального права.
9.6. Усі документи, пов'язані з передачею спорів на розгляд арбітражу і з рішеннями, що приймаються по них, повинні складатись англійською мовою, рівно як судовий розгляд повинен проходити на англійській мові.
9.7. Цей Контракт повинен регулюватись і тлумачитись за допомогою положень Шведського права.
10. ІНШІ УМОВИ
10.1. При тлумаченні цього Контракту має силу документ Інкотермс 1990 року і Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 року.
10.2. Цей Контракт набирає чинності після його підписання.
10.3. Цей Контракт складено в 2-х екземплярах, по одному для кожної Сторони, українською та англійською мовами, причому обидва тексти аутентичні і мають однакову юридичну силу.
11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Продавець : Покупець:
ТзОВ "Парфуми для тебе" ТзОВ "Фея"
м. Коломия, вул. Грушевського35 м. Валєтта
786012 вул. Луї Парадайс 15
тел.8(03433)2-35-12 75126
факс.8 (03433)3-45-90
р/р 26005739056732
За продавця
(Лесюк Ірина Степанівна)
За Продавця
За Покупця
М.П.
м.п.

 
 

Цікаве

Загрузка...