WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „Парфуми для тебе” - Реферат

Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „Парфуми для тебе” - Реферат

компетенції зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю належить:
1) визначення основних напрямів діяльності товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
2) внесення змін до статуту товариства;
3) обрання та відкликання членів виконавчого органу та ревізійної комісії;
4) затвердження річних результатів діяльності товариства, звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку;
5) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їхніх статутів та положень;
6) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб товариства;
7) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення його організаційної структури;
8) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;
9) вирішення питання про придбання товариством частки учасника;
10) виключення учасника з товариства;
11) визначення умов оплати праці посадових осіб товариства;
12) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує зазначену в статуті товариства;
13) прийняття рішення про припинення діяльності товариства. Статутом товариства до компетенції зборів учасників можуть бути віднесені й інші питання.
З питань, зазначених у пунктах 1, 2 і 10, у вищому органі необхідна одностайність. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів (учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їхніх часток у статутному фонді).
Збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю скликаються не рідше як два рази на рік, якщо інше не передбачено установчими документами. Такі збори вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), які володіють у сукупності більш як 60 %голосів, а з питань, що потребують одностайності, - всі учасники.
У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган: колегіальний (дирекція) або одноособовий (директор). Дирекцію очолює генеральний директор. Членами виконавчого органу можуть бути також і особи, які не є учасниками товариства.
Дирекція (директор) вирішує всі питання діяльності товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції зборів учасників, її новноваження при цьому визначено ст. 62 Закону України "Про господарські товариства" та установчими документами товариства.
Контроль за діяльністю виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю здійснює ревізійна комісія, що утворюється зборами учасників товариства з їх числа у кількості не менше трьох осіб. ЇЇ діяльність регламентовано ст. 63 Закону України "Про господарські товариства".
ТзОВ "Парфуми для тебе" при здійсненні ЗЕД керується такими законодавчими та нормативними актами:
1. Закон України "Про господарські товариства".
2. Закон України "Про підприємства".
3. Закон України "Про підприємництво"
4. Закон України "Про власність"
5.Закон України "Про положення, та форму зовнішньоекономічного
контракту".
6. Закон України "Про положення та форму розрахунків".
7. Закон України "Про ЗЕД".
Згідно з ЗУ "Про ЗЕД" від 16.04.91.р. ТзОВ "Парфуми для тебе", як юридична особа є суб'єктом ЗЕД, та може самостійно у визначених законодавством межах здійснювати ЗЕД.
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Парфуми для тебе" здійснює такі види зовнішньоекономічної діяльності:
-імпортує сировину, матеріали для виготовлення парфумів;
-експортує готову продукцію для потенційних споживачів.
ТзОВ "Парфуми для тебе" вийшло на зовнішний ринок для того, щоб зарекомендувати себе і свою продукцію на ньому,а також для зміцнення своїх позицій в середині держави і за її межами.
Розділ.3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЕД ТзОВ "Парфуми для тебе".
Оцінку ефективності Тзов "Парфуми для тебе" здійснюємо на основі бухгалтерських звітів за 2003-2004рр.
Основні показники експортно-імпортних операцій ТзОВ "Парфуми для тебе" наведено в таблиці 2.
Таблиця.2.
Показники експортно-імпортної діяльності ТзОВ "Парфуми для тебе" за 2003-2004рр.
№ п/п Показники експортно-імпортної діяльності ТзОВ "Парфуми для тебе" Звітний період
2003 2004
1.
Контрактна вартість імпортної сировини, тис.грн. 13888,2 11899,81
2. Акцизні збори, тис.грн. 29,76031 29,74955
3. Мито і митні збори, тис.грн. 64,48147 69,41599
4. Транспортні витрати, тис.грн. 942,4131 1090,816
5. Вантажно-розвантажувальні витрати, тис.грн. 496,0072 495,8254
6. Складські витрати, тис.грн. 248,003 99,16553
7. Експедиторські витрати, тис.грн. 238,0837 158,6646
8. Страхові витрати тис.грн. 59,52063
39,66644
9. Інші витрати на ЗЕД, тис. Грн 49,60013 99,16553
10. Виробнича собівартість продукції, тис. грн. 44640,65 39666,03
11. Позавиробничі витирати, тис.грн. 4960,072 4958,255
12. Ціна імпорту, тис.грн. 9,9205 10,41206
13. Кількість імпорту,т.. 2182,432 1983,302
14 Коефіцієнт кредитного впливу 1,014448 1,014125
15. Експортна виручка за умов надання комерційного кредиту 50700,16 52708,73
Оіцнку ефективності ТзОВ "Парфуми для тебе" здійснюємо в такій послідовності:
1.Визначимо накладні витрати в аналізованому і базовому році:
Сн = Ст + Сзр + Сскл + Секспед + Сстр + Сін, (1)
де :
Ст.--транспортні витрати за базисом постачання, тис. грн.
Сзр-- вантажно-розвантажувальні витрати, тис.грн.
Сскл-- складські витрати, тис. грн.
Секспед.--експедиторські витрати,тис. грн.
Сстр.--страхові витрати, тис. грн.
Сін.-- інші витрати на ЗЕД, тис.грн.
Сн.2003= 942,4131+496,0072+248,003+238,0837+59,52063+49,60013=2033,6277
Сн.2004=1090,816+495,8254+99,16553+158,6646+39,66644+99,16553=1983,3034
2.Витрати на імпорт в аналізованому та базовому році:
Сзт.імп=Ск+Сн+Са+См, (2)
де:
Ск.--контрактна вартість імпортної сировини, матеріалів,тис.грн.
Сн--накладні витрати, тис. грн.
Са--акцизні збори,тис.грн.
См--мито і митні збори,тис.грн.
Сзт.імп.2003=13888,2+2033,6277+29,76031+64,48147=16016,068
Сзт.імп.2004=11899,81+1983,3034+29,74955+69,41599=13982,277
3.Визначаємо виручку від експорту за готівку в аналізованому та базовому році:
ВРекс.г.=ВРекс.к./Ккв.(3)
де:
ВРекс.к.--виручка від експорту за умов надання комерційного кредиту, тис.грн.
Ккв.--коефіцієнт кредитного впливу,частки одиниці.
ВРекс.г.2003=50700,16/1,014448=49978,076
ВРекс.г.2004=52708,73/1,014125=51974,588.
4.Визначаємо виручку від імпорту в аналізованому та базовому році:
ВРімп.=Цімп.*Nімп, (4)
де:
Цімп.--середня ціна імпорту, тис.грн.
Nімп.--кількість імпорту.
ВРімп.2003=9,9205/2182,432=21650,816.
ВРімп.2004=10,41206/1983,302=20650,259.
5.Визначаємо витрати на експорт в аналізованому та базовому році,тис.грн.
Сзт.екс.=Свир.+Спв. (5)
де:
Свир.--виробнича собівартість, тис. грн.
Спв.--позавиробничі витрати, тис. грн.
Сзт.екс.2003=44640,65+4960,072=49600,722
Сзт.екс.2004=39666,03+4958,255=44624,285
6. Визначаємо прибуток від імпорту в аналізованому та базовому році:
Пімп.=ВРімп.-Сзт.імп.(6)
де:
ВРімп.--виручка від імпорту,тис. грн.
Сзт.імп.--затрати на імпорт,тис грн.

 
 

Цікаве

Загрузка...