WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „Парфуми для тебе” - Реферат

Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „Парфуми для тебе” - Реферат


Курсова робота
З дисципліни
Основи Зовнішньоекономічної діяльності
На тему:
Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ "Парфуми для тебе"
ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………….4
Розділ 1 "Суть та послідовність здійснення зовнішньоекономічних
операцій"…………………………………………………………………8
Розділ 2 Характеристика ТзОВ "Усе для тебе"………………………………17
Розділ 3 "Оцінка ефективності ЗЕД ТзОВ "Усе для тебе"………………..…23
Розділ 4 "Підготовка і укладання зовнішньоекономічного контракту"……29
4.1 Встановлення контактів з іноземним партнером.
4.2 Проробка базисних та валютно-фінансових умов контракту.
4.3 Підготовка проекту контракту.
4.4 Проведення переговорів та укладання контракту.
Висновки
Список літератури
Додатки
Вступ
ЗЕД пов'язана з проведенням різними господарськими суб'єктами ділових операцій на закордонних ринках. У Законі України "Про ЗЕД" прийнятому 16 квітня 1991р. зазначено,що: "ЗЕД суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності заснована на взаємовідносинах між ними, як на території України так і за її межами".
Поняття "ЗЕД" з'явилось в Україні з початком економічної реформи в 1987р. Одним із центральних напрямків даної економічної реформи була децентралізація зовнішньої торгівлі, надання підприємствам права безпосереднього виходу на зовнішній ринок і стимулювання розвитку ЗЕД на рівні господарських суб'єктів.
Роль ЗЕД як зовнішнього фактора економічного росту в сучасних умовах постійно зростає. Починається її вплив на соціально-економічний розвиток не тільки країни, але й кожного суб'єкта господарювання.
Зовнішньоекономічна діяльність являє собою сукупність міжнародних комерційних операцій, спрямованих на організацію проведення і регулювання процесу обміну товарами, послугами, результатами творчої діяльності.
ЗЕД розглядають як один із аспектів зовнішньоекономічних зв'язків. Разом з тим, це самостійна діяльність підприємства, яка являється, з одного боку, складовою частиною господарської діяльності підприємства, а з другого -такою частиною його діяльності, котра здійснюється на іншому міжнародному рівні, у взаємозв'язку з господарськими суб'єктами інших країн.
Основними мотивами розвитку Зовнішньоекономічної діяльності на рівні підприємства можуть бути:
1. Розширення ринку збуту своєї продукції за національні межі з метою максималізації прибутку.
2. Закупка необхідної сировини, комплектуючих виробів, нових технологій і обладнання.
3. Залучення інжинірингових та інших послуг для потреб виробництва, з урахуванням їх унікальності, біль вищої якості і низьких цін в порівнянні з внутрішнім ринком.
4. Залучення іноземних інвестицій з метою модернізації виробництва, зміцнення експортного потенціалу і конкурентних позицій на світових товарних ринках.
5. Участь у міжнародному розподілі праці, спеціалізації і кооперування виробництва з метою успішного розвитку своєї економіки.
Треба підкреслити, що роль Зовнішньоекономічної діяльності як зовнішнього фактора економічного росту в сучасних умовах постійно зростає. Посилюється її вплив на соціально-економічний розвиток не тільки країни, але й кожного суб'єкта господарювання.
Зовнішньоекономічна діяльність включає такі види діяльності: зовнішню торгівлю, міжнародне виробниче кооперування, міжнародне науково-технічне співробітництво, міжнародне інвестиційне співробітництво, валютно-фінансові і кредитні операції.
Кожен з видів Зовнішньоекономічної діяльності здійснюється в певних формах.
Наприклад, формами зовнішньої торгівлі являється експорт, імпорт, реекспорт, реімпорт. Формами виробничої кооперації-спільне виробництво на основі спеціалізації, спільні підприємства двох чи більше іноземних партнерів, підрядна кооперація.
Зовнішньоекономічна діяльність в Україні здійснюється на підставі Закону "Про Зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91р.
Суб'єктами Зовнішньоекономічної діяльності є суб'єкти господарської діяльності, що відносяться до усіх форм власності, самостійно здійснюючи зовнішньоекономічні операції з закордонними партнерами.
Об'єктами регулювання і управління є процеси обміну товарами, послугами, результатами творчої діяльності й інші види Зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного Законодавства.
Суб'єктів ЗЕД можна класифікувати по декількох ознаках:
1) за характером власності:
- приватні;
- державні;
-кооперативні.
2) за юридичним статусом:
- фізичні особи;
- об'єднання;
- держава;
- міжнародні організації.
3) за обсягом операцій:
- великі;
- середні;
- дрібні.
4) за сферою господарської діяльності і характером операцій:
- промислові;
- сільськогосподарські;
- торгові;
- транспортні;
-транспортно-експедиторські;
- страхові;
- посередницькі;
- туристичні;
- аудиторські.
5) за приналежністю капіталу:
- національні;
- змішані;
- іноземні.
6) за правовим станом:
- повні товариства;
- товариства з обмеженою відповідальністю;
- командитні товариства;
- акціонерні товариства відкритого і закритого типу.
Розділ.1. СУТЬ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ.
Зовнішньоекономічна операція-це комплекс дій контрагентів різних країн з підготовки, укладання і виконання торгової, науково-виробничої, інвестиційної чи іншої угоди економічного характеру.
Міжнародна практика проведення зовнішньоекономічних операцій припускає здійснення певних видів комерційної діяльності, що складається з окремих етапів і стадій, на кожному з яких вирішуються конкретні задачі і виконуються формальності, що пов'язані з оформленням, пересиланням і обробкою документації, необхідної для забезпечення виконання угоди.
Види зовнішньоекономічних операцій описані в табл.1
.Таблиця.1.
№ Ознака класифікації Види операцій
1 За напрямками торгівлі Експортні, імпортні, реекспортні, реімпортні, транзитні.
2 За групами товарів Купівля-продаж машин і устаткування, сировинних і продовольчих, непродовольчих товарів.
3 За ступенем готовності товару до продажу Поставка готової продукції, вузлів і деталей для зборки, комплектного устаткуваня.
4 Товарообмінні операції Зустрічні закупівлі, бартер, викуп застарілої продукції, переробка давальницької сировини.
5 Торгівля науково-технічними досягненнями і надання послуг Купівля-продаж ліцензій, "ноу-хау", інжиніринг, факторинг, оренда, туризм, транспортування й інші.
6 Торговельно-посередницька діяльність Консигнаційні, комісійні, агентські, брокерські операції.
7 Торгівля змагального типу Аукціони, біржова торгівля, міжнародні торги.
Процес проведення зовнішньоекономічних операцій розбивається на кілька етапів і стадій:
1. Підготовчий етап:
-аналіз кон'юнктури міжнародного ринку, рівня його монополізації великимикомпаніями, можливості проникнення на цей ринок;
-вибір форми і методів роботи на ринку;
-вибір контрагентів;
-аналіз і розрахунок цін;
-рекламна кампанія.
2. Організаційний етап:
-встановленя контакту з потенційними контрагентами;
-підготовка і проведення переговорів;
-укладання контракту.
3.Виконавчий етап:
-підготовка товару до відвантаження

 
 

Цікаве

Загрузка...