WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Порядок митного оформлення - Реферат

Порядок митного оформлення - Реферат

посадовою особою митного органу. Реєстрація стверджується проставленням у ній штампа митного органу.
3.2.10. Єдиний порядок присвоєння реєстраційного номера
Реєстраційний номер вантажної митної декларації - це дванадцятизначний цифровий код, який складається таким чином:
1) перші п'ять знаків становлять код митного органу, в якому реєструється ВМД згідно з Класифікатором митних установ;
2) шостий знак - остання цифра поточного року;
З) останні шість знаків становлять поточний номер реєстрації ВМД у "Журналi обліку та реєстрації ВМД".
3.2.11. Журнал обліку та реєстрацій ВМД
Митний орган України для обліку декларацій веде "Журнал обліку та реєстрації ВМД", який містить:
- порядковий номер ВМД згідно з журналом обліку;
- дату реєстрації;
- реєстраційний номер ВМД;
- тип ВМД;
- відомості про відправника та одержувача;
- відомості про особу, яка відповідає за фінансове врегулювання;
- відомості про декларанта;
- прізвище, ім'я та по батькові інспектора, який прийняв ВМД для митного оформлення, штамп "Під митним контролем"
- прізвище, ім'я та по батькові інспектора, який завершив митнеоформлення;
- номер особистої номерної печатки;
- номер картки відмови в митному оформленні;
- примітки.
За рішенням начальника митниці до "Журналу обліку та реєстрації ВМД" можуть вноситись інші додаткові відомості.
3.2.12. Мета та призначення електронної копії ВМД
З метою прискорення проведення процедури митного оформлення, завдяки застосуванню заходів електронної обробки інформації, а також з метою більш оперативного та досконалого формування державної статистики зовнішньоекономічної діяльності, при представленні митному органу заповненої декларантом ВМД подається електронна копія означеної декларації. Інформація, занесена в електронну копію ВМД, повинна співпадати з інформацією, занесеною декларантом в оригінал декларації. Форма та структура електронної копії ВМД, кодування символів, засоби пересилань визначаються державною митною службою. Електронна копія ВМД несе суто інформаційний характер i не має правового юридичного значення, якщо інше не буде передбачено законодавством України.
3.2.13. Прийняття ВМД до оформлення митним органом України
Декларація вважається прийнятою до оформлення після присвоєння їй реєстраційного номера та прийняття під митний контроль шляхом прославлення на ній штампа митного органу "Під митним контролем". З моменту прийняття ВМД декларант несе юридичну відповідальність за відомості, зазначені в ній.
3.2.14. Відмова в прийнятті ВМД до оформлення
Митний орган має право не приймати декларацію до оформлення. Відмова в прийнятті ВМД до оформлення застосовується посадовою особою митного органу у випадках, коли:
- ВМД подається без повного комплекту документів, необхідних для здійснення митного оформлення товарів;
- подається поза часом, встановленим митним органом для митного оформлення;
- подається не за місцем, визначеним митним органом для митного оформлення, або без попередньої згоди з митним органом;
- використовуються інші, не передбачені Положенням бланки декларацій;
- декларація оформлена декларантом з порушенням вимог Положення;
- в інших випадках, передбачених діючим законодавством України.
У разі відмови у прийнятті ВМД для оформлення обов'язково заповнюється "Картка відмов у пропуску на митну територію України при митному оформленні товарів та інших предметів". Порядок оформлення зазначеної Картки передбачено державною митною службою.
3.2.15. Анулювання ВМД
ВМД може бути анульована в таких випадках:
- експортний вантаж, повністю оформлений у митному відношенні, через будь-які причини не перетнув митного кордону України (на підставі письмового звернення суб'єкта ЗЕД із зазначенням причини не вивезення вантажу та обов'язкового повернення митниці раніше оформлених товаросупровідних документів та екземплярів ВМД);
- при зміні характеру угоди (контракту), належному її оформленню (за умови, що контракт ще не виконаний) і наявності звернення суб'єкта ЗЕД до митниці в межах терміну повернення валютної виручки на територію України, передбаченому чинним законодавством;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
3.2.16. Порядок зберігання, архівації та знищення ВМД
Оформлені митним органом екземпляри вантажної митної декларації розподіляються таким чином:
- перший основний аркуш ("Примірник для митниці") зберігається разом із комплектом документів, на підставі яких здійснювалось митне оформлення, в митному підрозділі, що здійснював митне оформлення, впродовж 12 місяців, після чого передається на зберігання до архіву митниці;
- другий основний аркуш ("Примірник для статистики") використовується в підрозділі митної статистики органу державної митної служби;
- третій основний аркуш ("Примірник для митниці") використовується в підрозділі митних доходів та платежів органу державної митної служби;
- четвертий основний аркуш ("Примирник для митниці") використовується залежно від виду зовнішньоекономічної операції:
а) під час оформлення товару, що вивозиться за межі митної території України, передається декларанту для доставляння разом із товаром в орган державної митної служби - пункт пропуску на митному кордоні України. Після проведення процедури пропуску він передається до архіву митниці, що здійснила пропуск товару через митний кордон;
б) під час оформлення товару, що ввозиться на митну територію України, передається декларанту;
- п'ятий основний аркуш ("Примірник для декларанта") передається декларанту. Якщо декларування товару проводиться митним брокером, то під час митного оформлення товару, що ввозиться на митну територію України, четвертий аркуш ВМД передається власникові товару, а п'ятий - митному брокеру.
Оригінал вантажно митної декларації зберігається в архіві митного органу, що здійснив оформлення ВМД упродовж п'яти років з моменту оформлення ВМД. Умови передачі ВМД в архів, порядок їх архівації регламентуються Положенням про архів. Під час митного оформлення експорту товару на прохання декларанта передбачається оформлення шостого аркуша ВМД, при цьому він повинен бути копією п'ятого аркуша. При використанні шостого аркуша ВМД на зворотному боці першого і п'ятого аркушів декларантом робиться запис "Оформлено шостий аркуш ВМД", який засвідчується печаткою декларанта. При цьому п'ятий аркуш ВМД передається власникові товару. Додаткові аркуші ВМД (форми МД-З) розподіляються в аналогічному порядку.

 
 

Цікаве

Загрузка...