WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Порядок митного оформлення - Реферат

Порядок митного оформлення - Реферат

переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів, містяться точні дані про самі товари та предмети, транспортні засоби, а також інформація, необхідна для здійснення митного контролю, митного оформлення, нарахування митних платежів, формування державної та митної статистики.
3.2.3. Правовий (юридичний) статус ВМД
Оформлена в митному відношенні ВМД - це документ, що засвідчує надання державою суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності права на розміщення товарів або інших предметів у визначений митний режим. Залежно від митного режиму оформлена ВМД може закріплювати за означеним суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності певні зобов'язання, а в разі вивезення товарів та інших предметів також засвідчує право суб'єкта на одноразове переміщення їх черезмитний кордон України. Оформлена в митному відношенні ВМД - це правовий документ, який у разі необхідності підтверджує певні права або права та обов'язки суб'єкта при здійсненні ним правових, фінансових, господарських та інших видів діяльності. Термін дії ВМД не обмежується часовою нормою. Митний орган, у разі оформлення товарів, що вивозяться за межі митної території України, має право вказати у декларації термін доставлення товарів у митний орган - пункт пропуску на митному кордоні України.
3.2.4. Відповідальність осіб за нез'явлення у ВМД точних відомостей
ВМД заповнена декларантом згідно з діючими правилами, засвідчена ним у встановленому порядку та подана митному органу для оформлення, - це документально оформлена заява особи, яка таким чином бере на себе відповідальність за достовірність викладених у ВМД відомостей, закріплюється одним із видів митного забезпечення (штамп "Під митним контролем") на всіх аркушах ВМД та реєстраційним номером, а також реєстрацією ВМД у журналі обліку ВМД. Після завершення цієї процедури декларант несе юридичну відповідальність за відомості, зазначені у ВМД. Ця декларація не може бути відкликана декларантом. Відповідальність за незаявлення в декларації точних відомостей передбачена чинним законодавством.
3.2.5. Єдина державна форма бланків ВМД
ВМД оформлюється на єдиних стандартних самокопіювальних бланках встановленого зразка А4, що виготовляються друкарським способом. Оформлення ВМД з використанням інших бланків не допускається. Контроль за оформленням ВМД на єдиних стандартних бланках здійснюється державною митною службою. Для митного оформлення використовуються бланки аркушів ВМД: основних - форми МД-2 та додаткових - форми МД-З. Під час митного оформлення товарів у випадках, визначених ДМСУ, замість додаткових аркушів МД-З допускається застосування специфікацій форми МД-8 (рис. 3.7).
Кількість бланків форми МД-2, МД-З, необхідних для надання митниці при митному оформленні однієї декларації, та порядок використання МД-8 встановлюється державною митною службою. На сьогодні комплект ВМД складається з п'яти зброшурованих номерних основних аркушів форми МД-2 та аналогічно МД-З, МД-8.
3.2.6. Загальний порядок оформлення ВМД
ВМД заповнюється на товари, фактурна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 доларам США, а також на товари незалежно від їх фактурної вартості у випадках, передбачених законодавством.
ВМД складається на партію товарів за умови, що до всіх товарів означеної партії застосовується єдиний митний режим.
Партія товару - це:
- товари та інші предмети, що надсилаються на адресу одного одержувача за одним товарно-транспортним документом (накладною, коносаментом тощо), а також товари, що пересилаються за однією поштовою накладною або переміщуються як ручна поклажа однією особою, яка перетинає митний кордон України;
- товари та інші предмети, що надходять на станцію призначення одночасно у складі однієї відправки, на адресу одного вантажоотримувача, від одного вантажовідправника, з однієї станції відправлення;
- товари, що поставляються трубопровідним транспортом або лініями електропередач за одним актом приймання - передачі впродовж терміну, необхідного для переміщення товару обсягом, зазначеним в акті. Визначений термін не може бути більше одного місяця.
Декларація складається на основному аркуші ВМД (МД-2) на кожну партію товарів.
Якщо партія складається з товарів, що мають різні коди за правилами кодификації за УКТ ЗЕД, а також у випадках, коли товари з однаковим кодом за УКТ ЗЕД мають різні дані (країна походження, торгуюча крана, валюта оцінки та ін.), які впливають на застосування до таких товарів неоднакових заходів тарифного та (або) нетарифного регулювання, інших заходів державного контролю, складається додатковий аркуш ВМД (МД-З), який дає можливість декларувати товари ще трьох найменувань. Одна декларація складається не більше як на 99 товарів. При оформленні однієї декларації загальна кількість додаткових аркушів не повинна перевищувати 33. Додаткові аркуші можна використовувати тальки в тому випадку, коли митний режим щодо зазначених у них товарів співпадає з митним режимом товару, вказаного в основному аркуші. ВМД заповнена з підчистками та помилками, для оформлення не прийметься. Виправлення можуть бути зроблені шляхом пере креслення помилкових та внесення правильних відомостей (друкованим способом або від руки). У графах 12, 22, 37, 42, 45, 46, 47 виправлення не допускаються. Кожне виправлення засвідчується печаткою декларанта. Посадові особи органів державної митної служби не мають права з власної ініціативи, за дорученням або проханням декларанта заповнювати ВМД, змінювати або доповнювати відомості, зазначені в ній, за винятком тих граф або відомостей, заповнення яких належить до компетенції органів Державної митної служби.
3.2.7. Мова, якою здійснюється заповнення ВМД
У зв'язку з необхідністю формування державної митної статистики за єдиним принципом, а також враховуючи можливість контролю однієї декларації декількома митними органами, ВМД заповнюється виключно державною мовою за допомогою комп'ютера.
3.2.8. Винятковість застосування іноземних мов
Як виняток, допускається застосовувати при заповненні ВМД іноземну мову у випадках, коли переклад особистих назв суб'єктів або фірмового (комерційного) найменування товару не бажано розкривати i суттєво не впливає на принцип застосування заходів тарифного або нетарифного регулювання.
3.2.9. Порядок обліку та реєстрації ВМД митними органами України
Визначення державного реєстраційного номера ВМД.
У разі прийняття до митного оформлення ВМД реєструється в журналі обліку та реєстрації ВМД. Декларації Присвоюється реєстраційний номер, який заноситься у відповідні графи декларації

 
 

Цікаве

Загрузка...