WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Становлення дипломатичної служби суверенної України (1991 – 2004 рр.) - Дипломна робота

Становлення дипломатичної служби суверенної України (1991 – 2004 рр.) - Дипломна робота


14.06.1995 14.06.1995
Ч
Республiка Чад
10.01.1993 27.07.1993
Республiка Чилi
09.01.1992 28.01.1992
Чеська Республiка
08.12.1991 30.01.1992
Ш
Швейцарська Конфедерацiя
23.12.1991 06.02.1992
Королiвство Швецiя
19.12.1991 13.01.1992
Демократична Соцiалiстична Республiка Шрi-Ланка
12.02.1992 12.02.1992
Ю
Союзна Республiка Югославiя
15.04.1994 15.04.1994
Я
Ямайка 15.01.1992 07.07.1992
Японiя
28.12.1991 26.01.1992
Список використаних джерел і літератури
I.Джерела
1. Збірник постанов Уряду України . - К., 1993. - Вип.7.
2. Зленко А.М. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних геополітичних змін. - Харьків : Фоліо, 2003. - 559 с.
3. Історія України в ХХ столітті (1900 - 2000 рр.): Збірник документів і матеріалів / А.Г.Слюсаренко, В.І.Гусєв, В.М.Литвин та ін. - К.: Вища школа, 2002. - 430 с.
4. Конституція України. - Івано-Франківськ: Галичина, 1996. - 63 с.
5. Положення про Міністерство закордонних справ України // www.mfa.gov.ua./abоut/.
6. Положення про нештатних консулів України // www.mfa.gov.ua/about/.
7. Україна на міжнародній арені: Збірник документів і матеріалів 1991-1995 років: У 2-х кн. - Кн.1 . - К., 1998. - 720 с.
8. Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ" // Урядовий кур'єр. - 1999. - 28 січня.
II. Монографії, статті
9. Бабенко О.Г. Консульська служба України: підсумки першого десятиріччя // Науковий вісник ДАУ. - 2001. - Вип.5. - С.55-61.
10. Білоусов М.М. Закордонні відносини України та її державність: своєрідний зв'язок // Науковий вісник ДАУ. - 2002. - Вип.7. - С.12-20.
11. Білоусов М.М. Українська дипломатія від сивої давнини до сьогодення // Науковий вісник ДАУ. - Вип.6. - 2001. - С.442-443
12. Божко О.Л. Цей авторитет є нашим здобутком // Політика і час. - 1996.- № 8. - С.9-11.
13. Виступ Міністра закордонних справ України А.М.Зленка перед студентами Інституту міжнародних відносин та слухачами Дипломатичної академії в День української дипломатії // Науковий вісник ДАУ. - Вип.7. - 2001.- С.4-11.
14. Гайдуков Л.М. Корисний посібник для дипломата // Науковий вісник ДАУ. - 1999. - Вип.2. - С.265-270.
15. Гайдуков Л.М. Україна в історії міжнародних відносин // Політика і час. - 1996. - №11. - С.69-70.
16. Герман С.П. Посада з сотнею обов'язків // Політика і час. - 1998. - № 8. - С.61-64.
17. Горелик А.В. ООН. Противоречивый Юбилей // Международная жизнь. - 1996. - № 3. - С.65-72.
18. Гуменюк Б.І. Дипломатична академія відчиняє двері // Політика і час. - 1996. - № 4 - С. 41-44.
19. Гуменюк Б.І., Блажей В.В. Упроцесі становлення. Порівняльни й аналіз дипломатичних служб України та іноземних держав // Політика і час. - 1998. - № 5-6. - С.62-67.
20. Завдання зовнішньополітичної служби України на сучасному етапі (із доповіді Міністра закордонних справ України Г.Й.Удовенка на нараді керівників закордонних установ МЗС України) // Політика і час. - 1995. - №8.- С.7-11.
21. Іванова Л.Ф. Підготовку дипломата можна порівняти з огранюванням алмазу... /5 років виповнилося Інститутові міжнародних відносин // Освіта. - 1996. - 20 листопада. - С.6-7.
22. Інститут міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка (навчання і практика) // www.mfa.gov.ua./about/.
23. Кірсенко М.В. Вища школа української дипломатії доробок і потенціал // Науковий вісник ДАУ. -1999. - Вип.2. - С. 26-29.
24. Коваль В.П. Завдання державного значення // Політика і час. - 1996. - № 10. - С.7-8.
25. Кочубей Ю.М. Імідж дипломата - імідж країни // Науковий вісник ДАУ. - 2001. - Вип. 5. - С. 30-34.
26. Кривонос П.О. Створення належних умов для виконання дипломатичними представництвами іноземних держав своїх функцій в державі перебування - обов'язок держави перебування // Науковий вісник ДАУ. - 1999. - Вип.2. - С. 244-248.
27. Литвин В.М. Україна: досвід і проблеми державотворення / 90-ті роки ХХ століття. - К.: Наукова думка, 2001. - 558 с.
28. Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991-2000 рр.) - К.: Видавничий дім "Альтернативи", 2000. - 360 с.
29. Нариси з історії дипломатії України . О.І.Голенко , І.Є.Камінський , М.В.Кірсенко та ін. під ред. В.А.Смолія. - К.: Видавничий дім "Альтернативи", 2001. - 736 с .
30. Олійник О.І. Наші інтереси за кордоном: хто їх захищає? (Про роботу консульського управління) // Урядовий кур'єр. - 1998. - 6 жовтня. - с.6.
31. Рилач Ю.О.,Святун В.О. За "нульовим варіантом" // Політика і час. - 1998. - № 6. - С.3-10.
32. Свинарчук Є. Кадри української дипломатії // Політика і час. - 1996. -№8. - С.16-17.
33. Тарасюк Б.І. Авторитет України у світі міцніє // Урядовий кур'єр. - 1999. - 30 жовтня. - С.3.
34. Тарасюк Б.І. НАТО - це широка гама співробітництва в питаннях колективної оборони, екології, науки // Політика і час. -1998.- № 11.- С.7-10.
35. Ткаченко Ю.Л. Вдалий початок - половина справи (перші кроки Дипломатичної академії) // Політика і час. - 1997. - № 5-6. - С.43-46.
36. Турянський І.М. Якщо хочеш увійти до клубу дорослих // Політика і час. - 1998. - № 4. - С.53-58.
37. Тупчієнко Л.С. Наука і мистецтво дипломатії // Науковий вісник ДАУ . - 1999. - Вип.2. - С. 15-26.
38. Україна: утвердження незалежної держави. В.Г.Верстюк, М.Д.Котляр, О.С.Реєнт та інші під ред. М.В.Литвина. - К.: Видавничий дім "Альтернативи", 2001. - 530 с.
39. Філіпенко С.П. Дерфавний протокол - інструмент впливовий // Політика і час. - 1996. - № 9. - С. 5-7.
III. Посібники
40.Васильєва-Чекаленко Л.Д. Україна в міжнародних відносинах (1944-1996 рр.): Навч. посібник. - К.: Освіта, 1998. - 176 с.
41.Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної і консульської служби: Навч. посібник. - К.: Либідь, 1998. - 248 с.
42.Гуменюк Б.І., Щерба О.В. Сучасна дипломатична служба. Навч. посібник. - К.: Либідь, 2001 . - 255 с.
43.Марущак М.Й. Історія дипломатії ХХ століття: Курс лекцій. - Львів: Видавництво "Бескид Біт", 2003. - 304 с.
44.Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980-2000 рр.): Підручник / Л.Ф.Гайдуков, В.Г.Кремень, Л.В.Губерський та інші. - К.: Либідь, 2001. - 624 с.
45.Новітня історія України (1900-2000 рр.): Підручник / А.Г.Слюсаренко, Б.І.Гусєв, В.М.Литвин та ін. - 2 - ге вид., переробл. і допов. - К.: Вища школа, 2002. - 719 с.
46.Політична історія ХХ століття: Навч.посібник. - Вид.2,перероб.,допов./ В.Ф.Салабай, Л.О.Панчук, А.Я.Титаренко та інші. - К.: КНЕУ, 2001. - 376 с.
47.Сардачук П.Д., Кулик О.П. Дипломатичне представництво : організація і форми роботи: Навч. посібник. - К.: Україна, 2001. - 176 с.
48.Україна в історії міжнародних відносин. З найдавніших часів до сьогодення / В.О.Кондратюк, І.М.Верхоляк, О.В.Омельченко. - Львів: Світ, 1995. - 262 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...