WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Становлення дипломатичної служби суверенної України (1991 – 2004 рр.) - Дипломна робота

Становлення дипломатичної служби суверенної України (1991 – 2004 рр.) - Дипломна робота


Бакалаврська робота на тему :
"Становлення дипломатичної служби суверенної України
(1991 - 2004 рр.)"
2004
Зміст
Вступ .......................................................................................................... 3
Розділ 1. Основні напрямки зовнішньополітичної
діяльності незалежної України .......................................... 8
Розділ 2. Структура дипломатичної служби України та методи
її роботи ...................................................................................... 22
Розділ 3. Формування кадрової системи МЗС України ............... 34
Висновки .................................................................................................... 44
Додаток ......................................................................................... 47
Список використаної літератури .............................................. 53
Вступ
З проголошенням незалежності України були проведені кардинальні структурні зміни в українському суспільстві. У процесі упорядкування урядової структури одне з найважливіших місць зайняла розбудова дипломатичної служби України, оскільки важливим чинником забезпечення державного суверенітету постає зовнішньополітична діяльність.
Нові історичні реалії, міжнародне визнання України як суверенної та незалежної держави спонукало спрямувати основні зусилля на прискорення входження країни до світового співтовариства й пошуки власного місця серед рівноправних суб'єктів міжнародних відносин.
Актуальність теми пов'язана, перш за все, із виключною важливістю ставлення зовнішньополітичного відомства України, яке в першу чергу покликання забезпечувати практичну реалізацію зовнішньої політики, представляти і захищати інтереси держави у сфері міжнародних відносин, а також її юридичних осіб і громадян за кордоном.
З іншого боку, вона полягає в недостатньому опрацюванні матеріалів з даної проблематики на науковому рівні, оскільки поки що закритий доступ до значної кількості архівного матеріалу державних установ України, які пов'язані з діяльністю дипломатичної служби.
Об'єктом дослідження є весь комплекс станів і закономірностей, що вплинули на формування дипломатичної служби незалежної України.
Предметом нашого дослідження є особливості становлення дипломатичної служби суверенної України як одного з найважливіших органів виконавчої гілки влади.
Хронологічні ранки дипломної роботи охоплюють період з 1991 по 2004роки, тобто з часу проголошення незалежності України до сьогодення.
Метою нашого дослідження є на основі вивчених джерел і наукової літератури дати аналіз становлення дипломатичної служби, на яку покладена щоденна реалізація зовнішньополітичної діяльності суверенної України.
Враховуючи складність та багатоплановість даної проблеми, автор передбачає вирішення наступних завдань:
- дати характеристику джерельної бази проблеми;
- розкрити стан наукової розробки даної теми;
- охарактеризувати основні напрямки зовнішньополітичного курсу незалежної України;
- дослідити формування структури дипломатичної служби та методи її роботи;
- проаналізувати нові явища у діяльності Міністерства закордонних справ України;
- висвітлити роль кадрової системи для ефективної роботи дипломатичної служби.
Методичною основою дослідження є принцип історизму та об'єктивності, а також логічний, порівняльний та коректно-історичні методи у висвітленні даної проблеми.
Наукова новизна. У дипломній роботі здійснюється спроба комплексно розглянути становлення зовнішньополітичного відомства суверенної України.
Практичне застосування дослідження полягає в тому, що основні положення і висновки, фактичний матеріал, зібраний автором, можуть бути використані для подальшого дослідження даної теми і суміжної проблематики, а також застосовані при викладанні курсів новітньої історії України, історії міжнародних відносин у вищих навчальних закладах. Матеріали роботи можуть використовуватись студентами під час різного роду конференцій, "круглих столів", дискусій, диспутів тощо.
Структура роботи обумовлена метою і завданням дослідження і складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури.
У вступі обгрунтовано актуальність дослідження, його об'єкт та предмет, хронологічні рамки, охарактеризована мета і завдання проблеми, проаналізована наукова новизна і практичне значення роботи.
У першому розділі висвітлена джерельна база та історіографічний аспект проблеми.
У другому розділі розкрито основні напрямки зовнішньополітичної діяльності незалежної України.
Третій розділ присвячений становленню структури дипломатичної служби України та методам її роботи.
Четвертий розділ розглядає проблему формування кадрової системи МЗС України.
У висновках підсумовано основні результати даної роботи.
Розділ 1. Стан наукової розробки проблеми та джерела до її вивчення
Один з найскладніших предметів наукового дослідження у вітчизняній науці є зовнішньополітична діяльність незалежної України взагалі, та її дипломатичної служби зокрема. Адже в сучасних умовах формування та інтенсивного розвитку наднаціональних структур, пов'язаних із різноманітними регіональними, міжрегіональними та універсальними структурами, посилення щільності міжнародного політичного, економічного, інформаційного, культурно-цивілізаційного обміну істотно посилюється значення та все більше важливою стає роль ефективної діяльності цього державного органу [55, с.55].
Основою дослідження став пошук, виявлення і введення до наукового обігу нових документів і матеріалів, де знайшло відображення особливостей становлення зовнішньополітичного відомства України в означений час.
Джерельну базу даної роботи склали збірники документів і матеріалів, збірник Уряду України, Конституція України, електронні джерела, преса, а також спогади сучасників.
Потрібно виділити видання "Україна на міжнародній арені: збірник документів і матеріалів 1991-1995рр.", яке вийшло в двох книгах і містить в собі найбільш широкий перелік законів, постанов та інших видів документів, зібраних Міністерством закордонних справ України за вказаний час [7].
Багато офіційної інформації розміщено на веб-сайті МЗС України, це, перш за все "Положення про Міністерство закордонних справ України", прийнята в 1999 році як базовий документ, в якому сформульовані основні завдання зовнішньоекономічного відомства та механізми їх реалізації [5]. Також розроблений у профільному комітеті Верховної Ради Закон України "Про дипломатичну службу України", який слугував становлення української дипломатії на якісно нових основах. Уперше за всю історію розвитку зовнішньої політики України були визначені такі основні поняття, як "дипломатична служба", "дипломатичний представник", встановлено порядок прийому на дипломатичну

 
 

Цікаве

Загрузка...