WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „Парфуми для тебе” (Курсова) - Реферат

Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „Парфуми для тебе” (Курсова) - Реферат


Пімп.2003=21650,816-16016,068=5634,748
Пімп.2004=20650,259-13982,277=6667,982.
7. Визначаємо прибуток від експорту в аналізованому і базовому році:
Пекс.=ВРекс.г.-Сзт.екс. (7)
де:
ВРекс.г.--виручка від експорту за готівку, тис.грн.
Сзт.екс.--затрати на експорт, тис. грн.
Пекс.2003=49978,076-49600,722=377,354.
Пекс.2004=51974,588-44624,285=7350,303.
8. Визначаємо експортно-імпортні витрати в аналізованому та базовому році:
Векс.-імп.=Сзт.екс.+Сзт.імп. (8)
де:
Сзт.екс.--затрати на експорт,тис.грн.
Сзт.імп.--затрати на імпорт, тис. грн.
Векс.-імп.2003=49600,722+16016,068=65616,79
Векс.-імп.2004=44624,285+13982,277=58606,562
9. Визначаємо прибуток від експортно-імпортних операцій в аналізованому та базовому році:
Пекс.-імп.=Пекс.+Пімп. (9)
де:
Пекс.--прибуток від експорту, тис.грн.
Пімп.--прибуток від імпорту, тис.грн.
Пекс.-імп.2003=377,354+5634,748=6012,102
Пекс.-імп.2004=7350,303+6667,982=14018,285
10. Визначаємо ефективність ЗЕД ТзОВ "Парфуми для тебе" в аналізованому та базовому році:
Езед.=Пекс.-імп./Векс.-імп.*100%. (10)
де:
Пекс.-імп.--прибуток від експортно-імпортних операцій,тис.грн.
Векс.-імп.--експортно-імпортні витрати
Езед.2003=6012,102 / 65616,79*100%=9,16244
Езед.2004=14018,285 / 58606,562*100%=23,9193.
Отримані результати зводимо в таблицю .3.
Таблиця.3.
Показники для аналізу ефективності зовнішньоекономічної діяльності
ТзОВ "Парфуми для тебе".
Показники Індекс Одиниця виміру Величина Відхилення
Аналізована Базова Абсолютне Відносне
%
1 2 3 4 5 6 7
Ефективність ЗЕД Езед. % 23,9193 9,16244 14,75686 216
Прибуток від експортно-імпортних
Операцій Пекс.-імп. Тис.грн. 14018,285 6012,102 8006,183 233
Експортно-імпортні витрати Векс.-імп. Тис.грн. 58606,562 65616,79 -7010,228 89
Прибуток від експорту Пекс. Тис.грн. 7350,303 377,354 6972,949 1947
Прибутк від імпорту Пімп. Тис.грн. 6667,982 5634,748 1033,234 118
Витрати на експорт Сзт.екс. Тис.грн. 44624,285 49600,722 -4976,437 89
Витрати на імпорт Сзт.імп. Тис.грн. 13982,277 16016,068 -2033,791 87
Виручка від експорту за готівку ВРекс.г. Тис.грн. 51974,588 49978,076 1996,512 103
Виручка від імпорту ВРімп. Тис.грн. 20650,259 21650,816 -1000,557 95
Коефіцієнт кредитного впливу Ккв. Част.од. 1,014125 1,014448 -0,000323 99
Виручка від експорту за умов надання комерційного кредиту ВРекс.к. Тис.грн. 52708,73 50700,16 2008,57 103
Виробнича собівартість Свир. Тис.грн. 39666,03 44640,65 -4974,62 88
Позавиробничі витрати Спв. Тис.грн. 4958,255 4960,072 -1,817 9
Середня ціна імпорту Цімп. Тис.грн. 10,41206 9,9205 0,49156 104
Кількість імпорту Nімп. Т. 1983,302 2182,432 -199,13 90
Контрактна вартість сировини Ск. Тис.грн. 11899,81 13888,2 -1988,39 85
Накладні витрати Сн. Тис.грн. 1983,3034 2033,6277 -50,6243 -196604
Акцизні збори Са. Тис.грн. 29,74955 29,76031 -0,01076 99
Мито і митні збори См. Тис.грн. 69,41599 64,48147 4,93452 107
Транспортні витрати за базисом постачання Ст. Тис.грн. 1090,816 942,4131 148,4029 115
Вантажно-розвантажувальні витрати Сзр. Тис.грн. 495,8254 496,0072 -0,1818 99
Складські витрати Сскл. Тис.грн. 99,16553 248,003 -148,83747 39
Експедиторські витрати Секспед. Тис.грн. 158,6646 238,0837 -79,4191 66
Страхові витрати Сстр. Тис.грн. 39,66644 59,52063 -19,85419 66
Інші витрати Сін. Тис.грн. 99,16553 49,60013 49,5654 199
Згідно з проведених розрахунків ефективність ЗЕД ТзОВ "Парфуми для тебе" в аналізованому періоді склала 23,9193% , що на 14,75686% більше ніж у базовому періоді.
Ефективність ЗЕД зросла за рахунок того, що прибуток від експортно-імпортних операцій зріс в порівнянні з базовим періодом на 8006,183, а витрати експортно-імпортні знизились на 58606,562 тис. грн., що в порівнянні з базовим роком склало 89%.
Прибуток від експортно-імпортних операцій зріс за рахунок того, що прибуток від експорту зріс в порівнянні з базовим періодом на 7350,303 тис. грн., що склало 1947%, та прибуток від імпорту який теж збільшився на 6667,982 тис.грн.,та 118%.
Зменшення експортно-імпортних витрат відбулося за рахунок зменшення витрат на експорт, який становить менше на 4976,437, та 89% в порівнянні з базовим роком, та зменшення витрат на імпорт на 2033,791, що в порівнянні з базовим роком склало 87%.
Прибуток від експорту в аналізованому році збільшився на 6972,949, що в порівнянні з базовим роком склало 1947%, прибуток від експорту зріс за рахунок того, що виручка від експорту за готівку збільшилась на 1996,512, що склало 103%, та витрати на експорт зменшились на 4976,437, що впорівнянні з базовим роком склало 89%.
Прибуток від імпорту зріс лише на 1033,234, що склало 118%. Це зумовлено тим, що виручка від імпорту знизилась на 1000,557тис.грн.,та 95%, та зниження витрат на імпорт на 2033,791тис.грн. в порівнянні з базовим роком ,що склало 87%.
Витрати на експорт зменшились на 4976,437тис.грн., що складає 89%, витрати зменшились за рахунок того, що зменшились на 4974,62тис.грн.виробнича собівартість, що склало 88% ізменшились позавиробничі витрати на 1,817тис.грн.,що склало 99% в порівнянні з базовим роком.
Витрати на імпорт теж знизились на 2033,791тис.грн., що становить 87% в порівнянні з базовим роком. Витрати зменшились за рахунок того, що зменшились складські витрати на 148,83747тис.грн., щосклало 39% в порівнянні з базовим роком.
Виручка від імпорту зменшилась на 1000,557тис.грн., що складає 95% в порівнянні з базовим роком. Виручка зменшилась за рахунок того, що зменшилась кількість імпорту на 199,13тис.грн., що складає 90% в порівнянні з базовим роком.
Виручка від експорту за готівку збільшилась в порівнянні з базовим роком на 1996,512тис.грн., що склало 103%. Виручка збільшилась в зв'язку з тим, що збільшилась виручка від експорту за умов надання комерційного кредиту на 2008,57тис.грн., що складає 103% в порівняні з базовим роком.
Витрати на імпорт знизились на 2033,791тис.грн., що складає 87% в порівнянні з базовим роком.Витрати знизились за рахунок того, що зменшилась контрактна вартість на 1988,39тис.грн., що складає 85%, також зменшились накладні витрати на 50,3243тис.грн., що складає 196604%, та акцизний збір на 0,01076тис.грн., що складає 99% в порівнянні з базовим роком.
Накладні витрати зменшились в порівнянні з базовим роком на 50,3243тис.грн., що складає 196604% у зв'язку з тим, що зменшились вантажно-розвантажувальні витрати на 0,1818тис.грн., що складає 99%, також зменшились експедиторські витрати на 79,4191тис.грн., що складає 66%, та страхові витрати на 19,85419тис.грн., що складає 66% в порівнянні з базовим роком.
Розділ 4."ПІДГОТОВКА І УКЛАДАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО
КОНТРАКТУ.
4.1.ВСТАНОВЛЕННЯ КОНТАКТІВ З ІНОЗЕМНИМ ПАРТНЕРОМ.
Безпосередньому встановленню контакту з потенційним контрагентом передувало маркетингове дослідження зовнішнього ринку.
Метою такого дослідженя було вивчення попиту на товар, що випускається підприємством, та вибір країни контрагента.
При виборі країни контрагента бралися до уваги такі фактори:
1)Політичні відносини з країною контрагента;
2)Торгові умови;
3)Транспортні умови;
4)Умови платежу та

 
 

Цікаве

Загрузка...