WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності - Курсова робота

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності - Курсова робота

векселя, акцептованого банком, який викликає довіру у страхувальника . Таким чином, при даних умовах страхується надзвичайний ризик, який може виникнути стихійно, як наслідок нестійких господарських відносин. Страхування всього ризику, що виникає в результаті кредитування іноземного покупця, незважаючи на чисельні вимоги торгівельних кругів, не знайшло широкого розповсюдження, бо розвиток страхування в цьому напрямку був би економічно недоцільним, перекручував би природу страхування,збільшував би вартість страхування.
Страхове товариство не є кредитною установою і не ставить перед собою організаційної проблеми заміни останніх. Страхове товариство лише створює собі зайві проблеми коли втручається у невластиву йому сферу страхування фінансового ризику, (страхування кредиту на всю суму можливого ризику). Це за нього значно ефективніше може зробити банк. Банк же, в свою чергу, при акцепті тратти без права обернення її на трассанта бере на себе ризик в такому обсязі, який не характерний банківським установам (фінансовий + комерційний). При акцепті ж тратті з правом регресу він може пред'явити претензії обом контрагентам і несе збитки лише у випадку одночасного банкрутства обох, тобто страхує лише фінансовий ризик. З вищесказаного можна зробити висновок, що повинен існувати чіткий розподіл обов'язків по страхуванню ризиків між банками, які мають страхувати фінансовий ризик, і страховими компаніями, що страхують комерційний ризик. Невиконання цієї умови приводить до появи проблем як у банків, так і у страхових компаній. На сучасному етапі гострої необхідність в спеціальному інституті, що об'єднував би функції банку та страхової установи не існує . Це пояснюється насамперед прогресуючою тенденцією розподілу праці в міжнародній торгівлі.
Висновки
Підводячи підсумки я вважаю за необхідне зробити наголос на декількох особливо важливих моментах .
Якщо наша держава поставила собі за ціль стати економічно і політично незалежною, то першочерговою умовою цього є вихід та закріплення України на зовнішньоекономічній арені. Природньо постає питання про формування у зарубіжних партнерів привабливого іміджу нашої держави . Такий імідж може бути сформований лише за умов дотримання суб'єктами господарювання тих правил та норм, що існують у світовій практиці зовнішньоекономічних відносин .
Важливою частиною системи зовнішньоекономічних відносин є її відрегульований і чітко функціонуючий фінансовий механізм . Під таким механізмом треба розуміти систему фінансових відносин, яка спираючись на світовий досвід забезпечить реалізацію інтересів нашої держави у зовнішньекономічних стосунках.
Треба чітко усвідомити, що в капіталістичному світі, в який ми намагаємось інтегруватись, даний фінансовий механізм створювався і вдосконалювався починаючи з кінця 19 сторічча. Певно, що був досягнений певний успіх у цій сфері. Отже нашій країні не треба "винаходити велосипеда " і проходити той шлях, який вже був пройдений .
Нам надається можливість, спираючись на світовий досвід , уникнути тих помилок, які були зроблені до нас, і враховуючи їх будувати власний фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності.
Ефективність такої схеми розвитку можна побачити на прикладі Японії, яка після 2 Світової війни, застосовуючи найкращий світовий досвід і своє прагнення працювати створила на даний момент одну з наймогутніших фінансових систем світу .
В данному випадку не йдеться про сліпе копіювання " західного зразка " , а про його пристосування до наших специфічних умов на першому етапі і подальше самостійне формування вищезазначеного механізму .
На даний момент вже зроблені певні кроки в цьому напрямку: сформована власна валютна система, система кредитно-фінансових установ. Але й досі лишається не вирішеною одна з найважливіших проблем - проблема стимулювання власного виробництва та заохочення українського виробника до виходу на світову арену.
В даний час перед українськими фірмами постали наступні проблеми, які заважають ним повноцінно працювати, як ланкам системи міжнародного бізнесу :
1 ) нестабільність податкового законодавства;
2 ) великий тягар податків, який несуть на собі підприємства;
3) неможливість отримати довгострокові кредити на розвиток виробничої бази.
Держава повинна зрозуміти, що в світі нас ніхто не чекає і навіть навпаки багато хто хотів би, що Україна стала лише аграрно-сировинним додатком до європейського та світового ринку. Також треба усвідомити, що якщо ми зараз віддамо ті ринки які могли б обслуговувати то потім у майбутньому їх буде дуже важко відвоювати, і здається не має сенсу нагадувати, що і зараз і в майбутньому це будуть втрачені кошти, і кошти дуже великі.
Тому з боку держави негайно повинні бути прийняті законодавчі акти про надання підтримки суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності; в першу чергу це повинно стосуватися українських виробників чия продукція йде на експорт.
Пріоритетність виробничого напрямку у наданні пільг суб'єктам ЗЕД пояснюється також тим, що на даному етапі ефективність діяльності на українському ринку підчас не тільки не ефективна але й збиткова через тотальну неплатоспроможність більшості українських замовників, продаючи ж свої товари на зовнішньому ринку ми залучаємо такі необхідні для ліквідації вже згаданої кризи неплатежів нові, свіжі капітали.
Значні сподівання в цьому питанні покладаються на нове податкове законодавство, яке має бути введеним з нового року. Очікується, що держава нарешті зверне увагу на своє вимираюче виробництво і за допомогою фінансових важелів допоможе вийти йому з кризи, а коли виробництво вийде з кризи воно виведе за собою і державу в цілому.
С п и с о к в и к о р и с т а н о ї л і т е р а т у р и .
1 Аленичев Страхування валютних ризиків М., Іст - Сервис ,1994
2 Бабинцев Міжнародні економічні та валютно-фінансові відносини М.,Прогрес,Університет 1994
3 Бунько В.А. Валютно-кредитні операції та розрахунки по зовнішньоторгівельним контрактам С - Пб., МЦЕНТ,1995
4 Голодець И.В. Законодавчі акти України по зовнішньоекономічній діяльності, випуск 3 К., Манускрипт, 1995
5 Кізіма Т. Оподаткування прибутку підприємств з іноземними інвестиціями . К., Фінанси України № 9 1996
6 Красавіна М. Міжнародні валютно-кредитні відносини М., Фінанси та статистика 1994
7 Снегов И. Відміна податкових пільг по зовнішньоекономічним операціях як джерело поповнення бюджета К., Фінансовая Україна № 12 1996
8 Соболев Б.В. Основні аспекти державної кредитно-інвестиційної політики України К., Фінанси України № 3-4 1996
9 Тітова Г.А. Розрахунки за документарними зовнішньоторгівельними угодами
М., Банкцентр 1995

 
 

Цікаве

Загрузка...