WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності - Курсова робота

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності - Курсова робота


Курсова робота
на тему :
"Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності"
П л а н
Вступ .
1. Принципи оподаткування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на Україні.
2. Особливості застосування податку на додану вартість та акцизного збору у зовнішньоекономічній діяльності на Україні.
3. Особливості кредитування зовнішньоторгівельних операцій
4. Страхування зовнішньоекономічної діяльності .
Розділ 2 Основні форми міжнародних розрахунків ;
2.1 Відкритий рахунок;
2.2 Банківський перевод;
2. 2 Акредитив;
2.1.1 Сутність акредитивних операцій та основні форми акредитива.
2.1.2 Застосування акредитива як механізму фінансування.
2. 2 Інкасо;
Висновки
Список використаної літератури
Вступ .
Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності використовується для провадження у цій сфері фінансової політики держави та суб'єктів господарювання . Він являє собою сукупність способів організації фінансових відносин, що застосовуються в цілях досягнення благо приємних умов розвитку як сфери зовнішньоекономічної діяльності, так і економіки країни в цілому.
Фінансовий механізм включає види, форми, методи фінансових відносин та способи їх кількісного визначення. Кількісні параметри та способи їх визначення є найбільш рухомими частинами фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності. Так неодноразово змінювались ставки податків, способи розподілення прибутку та ін.
Чітко працюючий, ефективний фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності дуже важливий як для держави в цілому, так і для суб'єктів підприємницької діяльності, бо він формує обличчя держави у зовнішньоекономічних стосунках з іншими країнами та надає можливість максимально ефективно використати наявні ресурси та потенціал.
Для більш глибокого розуміння фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності треба визначити що собою являє зовнішньоекономічна діяльність та хто її має право здійснювати на території України.
Отже суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є:
а ) фізичні особи, які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно з законами України і постійно проживають на території України;
б ) юридичні особи зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місце знаходження на території України, в тому числі юридичні особи , майно та/або капітал яких є повністю у власності іноземних суб'єктів господарської діяльності;
в ) об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб які не є юридичними особами за законами України, але які мають постійне місце знаходження на території України і яким за законами України не заборонено здійснювати господарську діяльність;
г ) структурні одиниці іноземних суб'єктів господарської діяльності які не є юридичними особами за законами України (філії, відділення тощо), але мають постійне місце знаходження на території України.
д ) спільні підприємства за участю суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності , зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місце знаходження на території України .
е ) інші суб'єкти господарської діяльності, передбачені законами України;
Україна в особі її органів, місцеві органи влади і управління в особі створених ними зовнішньоекономічних організацій, які беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності на території України, а також інші держави, які беруть участь у господарській діяльності на території України діють як юридичні особи згідно з законів України.
До видів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють в Україні суб'єкти цієї діяльності, належать:
а) експорт, імпорт товарів, капіталів, робочої сили;
б) надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, що не заборонені законами України; надання вищезазначених послуг іноземними суб'єктами господарської діяльності суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України;
в) кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
г) міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках передбачених законами України;
д) кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності; створення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності банківських кредитних та страхових установ за межами України; створення зазначених установ іноземними суб'єктами господарської діяльності на території України у випадках передбачених законами України;
е) спільна підприємницька діяльність між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності як на території України так і за її межами;
ж) підприємницька діяльність на території України пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торгівельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності та аналогічна діяльність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України;
з) організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України за іноземну валюту у передбачених законами України випадках;
и) діяльність побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
к) орендні, в тому числі лізингові, операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
л) операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та міжбанківському валютному ринку;
м) роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іноземними суб'єктами господарської діяльності як на території України так і за її межами; роботи на контрактній основі іноземних фізичних осіб суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності як на території України так і за її межами;
н) інші види зовнішньоекономічної діяльності не заборонені законами України.
1. Принципи оподаткування суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності на Україні.
Оподаткування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України здійснюється за такими принципами :
* Україна самостійно встановлює і скасовує податки і пільги для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України ;
* Ставки податків встановлюються і скасовуються Верховною радою України за поданням

 
 

Цікаве

Загрузка...