WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Договірно-правове забезпечення системи українсько-польських культурних зв’язків у пострадянський період - Реферат

Договірно-правове забезпечення системи українсько-польських культурних зв’язків у пострадянський період - Реферат

професор О.Федорук - голова Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей, голова української частини комісії та професор Т.Поляк - Уповноважений Уряду Республіки Польща з питань польської культурної спадщини за кордоном, голова польської частини комісії [11, 59].
Під час роботи відбувся конструктивний обмін думками. Члени української частини форуму приділили увагу обговоренню питань, пов'язаних із втратами історико-культурної спадщини Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника НАН України, Центрального державного історичного архіву України у Львові, музеїв міста. Сторони висловилися з приводу збереження українських і польських документальних пам'яток в архівах обох держав.
У результаті засідання було створено українсько-польські експертні групи (історико-архівних, бібліотечних, художніх цінностей) для опрацювання конкретних пропозицій щодо взаємного повернення втрачених цінностей, визначення подальшої долі пам'яток культури, котрі становлять взаємний інтерес. Окрема експертна група займається врегулюванням питань колишньої бібліотеки "Оссолінеум"[11, 60-61]. У наступні роки розпочалося також вивчення долі книгозбірні Перемишльської капітули, бібліотеки І.Огієнка, музею "Стривігор", архіву НТШ у Варшавській бібліотеці [8, 2].
На етапі "стратегічного партнерства", фактично, було остаточно визначено мету українсько-польського культурного співробітництва: входження двох сусідніх держав у єдиний європейський духовний простір. Офіційно, на наш погляд, це підтверджує Угода між Урядом України й Урядом Республіки Польща про співробітництво в галузі культури, науки і освіти (Київ, 20 травня 1997 р.).
У її преамбулі до договірно-правової бази стосунків між цими країнами вперше було включено документи загальноконтинентального значення. Це Заключний Акт Наради з питань безпеки і співробітництва в Європі, Паризька Хартія для нової Європи, Документ Краківського симпозіуму з питань культурної спадщини, Європейська культурна Конвенція від 19 грудня 1954 р.[7, 1].
Аналізуючи цю угоду, ми можемо виділити і засадничі принципи українсько-польських взаємин у гуманітарній сфері. До них варто зарахувати:
- усвідомлення етнічної і культурної близькості українського і польського народів, а також визнання значного внеску, який роблять ці народи у розвиток обох держав та їх культур;
- виявлення волі до розвитку взаємовигідного співробітництва в галузі культури, мистецтва, науки, освіти та інформації;
- надання особливого значення безпосереднім творчим контактам та контактам між людьми [7, 1].
Значимість наведених положень підкріплюється проектом Протоколу про співробітництво між Міністерством культури і мистецтв України та Міністерством культури і національної спадщини Республіки Польща на 2001-2003 рр., що його має бути невдовзі підписано [9, 1]. Цей та попередній документи дають підстави визначити безпосередні завдання культурних відносин між двома державами:
- продовження обміну художніми й театральними колективами та окремими митцями у рамках міжнародних фестивалів, великих культурних заходів або по запрошенню іншої сторони;
- проведення музейних виставок та виставок сучасного мистецтва;
- підтримка зв'язків між вищими навчальними закладами, насамперед культурно-мистецького профілю;
- сприяння співробітництву між українськими і польськими установами, організаціями, виробниками у кінематографічній галузі, зокрема - асоціаціями кінодіячів і національними кіноархівами;
- безпосередня співпраця між бібліотеками й видавництвами;
- пряма взаємодія між областями, воєводствами, містами, установами культури і мистецтва, музеями, художніми школами, творчими спілками, об'єднаннями, а також з іншими установами і центрами культури;
- взаємна повага авторських прав та споріднених з ними прав громадян і організацій;
- пріоритетне забезпечення умов для розвитку національних меншин, усебічне сприяння діяльності їх спілок та суспільно-культурних об'єднань у рамках своїх компетенцій;
- продовження співробітництва у сфері збереження культурної спадщини[9, 1-5].
Планомірне здійснення заходів у цих напрямах, забезпечене підтримкою державних структур, сприятиме розвитку партнерських добросусідських відносин між Україною та Республікою Польща. Закономірним результатом цього має стати досягнення стратегічної мети стосунків між двома країнами - взаємної інтеграції до європейського співтовариства. Однак, як показує досвід , Україна повинна подолати на цьому шляху ряд перешкод, однією з яких є неповна відповідність її законодавчих актів міжнародним стандартам.
Договірно-правова база взаємин нашої держави з іншими країнами є винятком, оскільки від початку будувалася на основі загальновизнаних норм поведінки у зовнішній політиці. Як засвідчило дослідження такої її складової частини, як українсько-польські угоди у сфері культури, цей процес буде продовжуватись і надалі.
Література
1. Архів Міністерства освіти та науки України, ф. 166, оп. 17, спр. 100, т. 2, арк. 70-75.
2. Архів Міністерства освіти та науки України, ф. 166, оп. 17, спр. 139, т. 1, арк. 155-160.
3. Глібов В. В., Горун О. Д. Українсько-польські відносини в пострадянський період. Деякі аспекти політичного й економічного співробітництва // Політика і час. - 1997. - № 5-6. - С. 15-21.
4. Мельникова І. М. Україна у взаємовідносинах з прикордонними державами Центрально-Східної Європи:створення міжнародно-правових підвалин добросусідства і співробітництва (90-ті роки) // Україна в європейських міжнародних відносинах. - К., 1998. - С. 59-87.
5. Поточний архів Міністерства культури і мистецтв УРСР за 1988 рік. Протокол про співробітництво між Міністерством культури УРСР та Міністерством культури і мистецтва ПНР на 1988-1990 рр. - К., 1988.
6. Поточний архів Міністерства культури і мистецтв України за 1993 рік. Програма перебування польської делегації та засідання Консультаційного Комітету (КК) Президентів України та Республіки Польща (14-16 листопада 1993 р., Київ). - К., 1993.
7. Поточний архів Міністерства культури і мистецтв України за 1997 рік. Угода між Урядом України і Урядом Республіки Польща про співробітництво в галузі культури, науки і освіти. - К., 1997.
8. Поточний архів Міністерства культури і мистецтвУкраїни за 1999 рік. Звіт про відрядження до Республіки Польща Міністра культури і мистецтв України Д. І.Остапенка (3-5 лютого 1999 року). - К., 1999.
9. Поточний архів Міністерства культури і мистецтв України за 2001рік. Проект Протоколу про співробітництво між Міністерством культури і мистецтв України та Міністерством культури і національної спадщини Республіки Польща на 2001-2003 рр. - К., 2001.
10. Поточний архів Міністерства освіти та науки України за 1997 рік. Програма виконання у 1997 році Угоди про співпрацю між Міністерством освіти України та Міністерством національної освіти Республіки Польща на 1996-1998 роки. - К., 1997.
11. Федорук О. Україна і Польща - питання спадщини // Польська культура в житті України. Історія. Сьогодення. - К., 2000. - С. 55-64.
12. Чикаленко Л. Д., Васильєв О. О. Українсько-польські відносини в контексті сучасних інтеграційних процесів у Центрально-Східній Європі // Україна в європейських міжнародних відносинах. - К., 1998. - С. 140-161.

 
 

Цікаве

Загрузка...