WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Торговельно-економічне співробітництво україни з фрн:становище, проблеми та шляхи їх вирішення - Курсова робота

Торговельно-економічне співробітництво україни з фрн:становище, проблеми та шляхи їх вирішення - Курсова робота

думку, не мають сенсу, оскільки обсяг укладених контрактів, наприклад біржових ф'ючерсів та опціонів, не може служити орієнтиром для оцінювання дійсних інвестицій у третинний ринок. Під часукладання ф'ючерсних та опціонних контрактів інвестується лише від 2 до 10% реальних коштів і ліквідних цінних паперів як маржових внесків або премії, що й є інвестиціями з найвищим ризиком. Інвестовані у ф'ючерсні або опціонні контракти маржові внески можуть принести значні доходи або спричинити до втрат, які значно перевищують їх розміри.
Доволі переконливо цей аспект демонструє К. Пензин [17], експерт Московської міжбанківської валютної біржі - одного з ліквідних термінових майданчиків російського біржового ринку. Порівнюючи обсяги ринку деривативів лише однієї Чиказької товарної біржі (CME), які у 2000 р. становили 155 трлн. дол., з обсягами ринку акцій Нью-Йоркської фондової біржі (NYSE) та позабіржової системи комп'ютерного котирування Асоціації дилерів з торгівлі цінними паперами США (NASDAQ), що за 1999 р. становили 13 трлн. дол., можна підтвердити гіпертрофований розвиток третинного ринку.
Однак К. Пензин, досконало розуміючи суть ф'ючерсних та опціонних контрактів, спробував самостійно підрахувати обсяги реально інвестованих сум в опціонні контракти, здійснивши справді коректне порівняння обсягів ринку акцій з обсягами ринку опціонів на акції, укладених за той самий час на Чиказькій біржі опціонів (CBOE) та Американській фондовій біржі (AMEX). За його приблизними підрахунками та статистичними даними названих бірж, реальний обсяг ринку опціонів у вигляді сплачених премій і розрахунків при їх виконанні становив близько 530 млрд. дол., тобто лише 4% від обсягів ринку акцій. То чи можна вести мову про фінансові "бульбашки"?
Таким чином, адекватне відображення обсягів третинних ринків нині є гостро необхідним і для країн Заходу. Більше того, основні показники статистичної звітності бірж та інших фінансових інституцій щодо проведення операцій на позабіржовому ринку термінових похідних фінансових інструментів були свого часу прийняті на основі того, що ці операції обліковували учасники за балансами, а біржі не бажали відкривати інформацію щодо маржових внесків за ф'ючерсними контрактами та сплаченими преміями за опціонними. Замість цього була введена статистика щодо кількості та обсягів укладених угод, щодо обсягу відкритих позицій за контрактами на біржах, приріст яких є справді вражаючим, особливо за останніх 10 років.
Цей аспект, на нашу думку, потрібно врахувати в Україні у процесі формування термінових, особливо біржових, ф'ючерсних ринків. Варто одразу ввести обов'язкову звітність бірж щодо обсягу маржових внесків плюс розрахунки при виконанні або ліквідації ф'ючерсних контрактів та обсяг премій плюс розрахунки при виконанні опціонних контрактів. Поряд із загальноприйнятою на світових ринках ця статистика дасть змогу одразу достовірно відображати частку особливо ризикових інвестицій та витрати на хеджування у загальному обсязі фінансового ринку і не створювати неправильної конфігурації фінансового ринку загалом.
На рис. 7 та 8 показано обсяги світової біржової торгівлі основними терміновими похідними фінансовими інструментами, до яких належать контракти з довготерміновими та короткотерміновими відсотковими ставками, біржовими індексами, валютою з 1997 по перше півріччя 2001 р. загалом і за економічними зонами земної кулі. Наведені діаграми показують суттєве зростання обсягів укладених біржових угод у першому півріччі 2001 р., переважно на короткотермінові відсоткові ставки, що свідчить про зростання кредитного ризику на світовому фінансовому ринку. Невеликий обсяг валютних контрактів підтверджує існування тенденції до зменшення валютних ризиків, що стало можливим завдяки запровадженню євро. Аналіз другої діаграми показує, що Європі належить близько половини світового термінового ринку.
Рисунок 7
Обсяг торгівлі ф'ючерсними й опціонними контрактами
відповідно до їх типів
(за даними BIS на 1 жовтня 2001 р.) у тис. млрд. дол. [30].
Рисунок 8
Обсяг торгівлі ф'ючерсними й опціонними контрактами
відповідно до економічних зон
(за даними BIS на 1 жовтня 2001 р.) у тис. млрд. дол. [29].
Більше того, на основі результатів аналізу, здійсненого Асоціацією ф'ючерсної торгівлі (Futures Industry Association) за той самий період, видно, що приріст обсягів термінових контрактів на світових біржах був забезпечений за рахунок європейських бірж. Приріст відбувався переважно на контрактах із відсотковими ставками. Цей процес свідчить про деяке монетарне послаблення на ринку грошей як у США, так і в Європі (падіння відсоткових ставок), а також про зміни в управлінні фінансовими ризиками. Азійські біржі, зокрема в Японії, так і не змогли повернути собі втрачені під час фінансової кризи 1997-1998 рр. позиції.
Характерна риса європейського термінового ринку - те, що контракти, пов'язані з управлінням кредитним ризиком, стають різноманітнішими. Зростає ліквідність і прозорість ринків базових активів у результаті стандартизації фінансових інструментів. На ринку ф'ючерсних контрактів з акціями деякі географічні індекси замінюють індексами, зорієнтованими на економічні сектори, так званими пан'європейськими індексами, що, у свою чергу, дає змогу здійснювати арбітражні операції всередині сектору та між секторами. При цьому створення індексів за секторами пов'язане з потребами інвесторів, які кардинально змінили стратегію портфельного менеджменту, що на даний час орієнтується на загальноєвропейський ринок, переважно на сектори, а не на окремі країни [29].
На рис. 9 показано у порівнянні обсяги біржової торгівлі 3 (із 7) найбільших американських бірж, а саме Чиказької торговельної палати (Chicago Board of Trade - CBOT), Чиказької товарної біржі (Chicago Mercantile Exchange - CME) та Чиказької біржі опціонів (Chicago Board Options Exchange - CBOE) з 3 найбільшими європейськими терміновими біржами (з 25), а саме з Лондонською міжнародною біржею фінансових ф'ючерсів (London Iternational Financial Futures Exchange), MONEP та EUREX. Наведені на рис. 9 дані підтверджують те, що на перше місце у світі вийшли європейські біржі, яких 10 років тому не існувало взагалі.
На основі вищесказаного можемо стверджувати, що терміновий ринок та його біржовий сегмент після 150 років свого існування (перший форвард було укладено у Чиказькій торговельній палаті в 1875 р.) практично змінив структуру. Нині цей ринок переважно має термінові контракти на фінансові активи, біржові індекси; частка контрактів із товарними активами незначна.
Рисунок 9
Порівняння обсягів торгівлі інструментами
3 найбільших європейських та 3 американських бірж
за 1999-2000 рр.
Особливість функціонування світового термінового ринку - швидкий розвиток позабіржового сегмента. На рис. 10 показано динаміку позабіржового ринку термінових фінансових інструментів загалом з 1998 р. - року фінансової кризи - до грудня 2000

 
 

Цікаве

Загрузка...