WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Торговельно-економічне співробітництво україни з фрн:становище, проблеми та шляхи їх вирішення - Курсова робота

Торговельно-економічне співробітництво україни з фрн:становище, проблеми та шляхи їх вирішення - Курсова робота

ринкової економіки щодня можна купити понад десяток видань, що аналізують різну інформацію з названих ринків.
Наприклад, у Франції до таких джерел належать масова газета"Bourse plus", що виходить з епіграфом "Біржа для всіх" [16], журнал для професійних інвесторів "Action future" [26], спеціалізований фінансовий журнал "Finances magazine" [25] та багато інших публікацій, серед яких значну кількість видають з навчальною метою. Особливо популярними нині є статті, в яких досліджують проблеми технічного аналізу, навчають окремих інвесторів використовувати такі інноваційні для французького ринку похідні фінансові інструменти, як опціони і варанти. І це у країні, де кілька років тому обсяги ринку похідних були мізерними. В Україні аналогічні публікації відсутні. Інформацію про функціонування фінансового ринку та його складових публікує тижневик "Бізнес", журнал "Фондовий ринок", "Вісник Національного банку України", вона наявна також на відповідних сайтах в Internet.
На глобальному фінансовому ринку сьогодні є термінові фінансові інструменти, що відображають динаміку товарних ринків. Це ф'ючерсні та опціонні контракти на індекс цін товарних ф'ючерсів. Найвідоміший із таких індексів - The Goldman Sashs Commodity Index (GSCI), до бази розрахунку якого входять 26 найбільш ліквідних ф'ючерсних контрактів на основні сировинні товари, що є об'єктами міжнародної торгівлі. Цей індекс відображає зміну цін основних товарних ф'ючерсів найближчих місяців поставки. Його використовують інституційні інвестори для портфельних спекуляцій, хеджування від інфляції та товарних цінових ризиків у сукупності з відсотковими, валютними та ф'ючерсами на фондові індекси.
Показовим є те, що динаміка зміни названого та інших аналогічних індексів, як правило, збігається з індексом інфляції [27] (рис. 3). Проілюстрований графік показує суттєве зростання цін на основні сировинні товари за 1982-1998 рр., їх різке падіння у 1999 р., зростання у 2001 р, і знову понижувальну тенденцію на початок 2002 р. Таким чином, спостерігаємо унікальну властивість термінових фінансових інструментів, до яких належать ф'ючерсні та опціонні контракти на сировинні товари, бути індикатором світового товарного ринку.
Рисунок 3
Динаміка зміни цін ф'ючерсного контракту на GSCI [20]
Аналогічним показником ринку акцій та облігацій є ф'ючерсні контракти на індекси акцій, зокрема один із найбільш презентативних із них, який розраховує широковідома рейтингова компанія "Standard аnd Poors - S&P 500", - на 500 акцій Нью-Йоркської фондової біржі (NYSE) (рис. 4). На рис. 3 і 4 проілюстровано динаміку зміни ринкового індексу цін на акції з жовтня 1997 р. по листопад 2001 р. [30].
На графіках за 2 останніх роки чітко простежується тенденція до падіння цін на американські акції, що свідчить про сповільнення темпів економічного зростання економіки США, хоча до того спостерігався, особливо з 1992 р., різкий зростаючий тренд. На ринку боргових зобов'язань упродовж усього названого періоду падала дохідність.
У контексті глобального фінансового протистояння Європи та США останнім часом спостерігається значне пожвавлення на всіх сегментах фінансового ринку, про що свідчить динаміка зміни основних європейських індексів, ф'ючерсні контракти з якими стали надзвичайно популярними в результаті запровадження євро (рис. 5) [31]. Лише зміни індексу Лондонської фондової біржі були незначними, що підтверджує успіх країн-членів Європейського Союзу. За період від лютого 2000 р. до лютого 2002 р. пан'європейські індекси на порядок зросли. Так, лише Dow Jones Euro STOXX, що вперше з'явився на ринку у 1998 р. на біржі EUREX, нині складає гідну конкуренцію національним індексам.
Рисунок 4
Динаміка зміни ціни ф'ючерсного контракту
на фондовий індекс "S&P500" [30]
Рисунок 5
Динаміка змін цін на ф'ючерсні контракти
з європейськими індексами
Як бачимо, терміновий фінансовий ринок наочно репрезентує динаміку реальних сегментів товарного та фінансового ринків. У цьому контексті корисність його важко переоцінити, тобто можна стверджувати, що процес функціонування термінових ринків може бути не лише окремим об'єктом дослідження - це окремий напрямок фінансової науки.
Ми цілком поділяємо точку зору Д. М. Михайлова [13: 47-51], який, опираючись на праці відомого зарубіжного дослідника Дж. Крістофера (J. Christopher) [28], пропонує, крім відомого поділу фінансового ринку на первинний, що забезпечує випуск фінансових інструментів на ринок, та вторинний, що забезпечує їх ліквідність, ввести для ідентифікації термінового сегмента поняття третинного ринку.
Підтримуючи сформовану цим автором позицію, творчо розвиваючи її, ми пропонуємо своє бачення фінансового ринку, виділяючи в його структурі наш об'єкт дослідження, а саме - організовані (біржові) термінові ринки. На рис. 6 ми схематично показали модель фінансового ринку з виділенням основних суб'єктів (домашніх господарств, держави, підприємств, банків, інших фінансових посередників), які вступають у відносини купівлі-продажу фінансових інструментів як з метою інвестування, так і фінансування інвестицій. На схемі показано джерела фінансування всіх учасників ринку безпосередньо і через фінансових посередників на біржовому та позабіржовому сегментах ринку. Особливо підкреслено те, що інструменти термінового ринку є, як правило, позабалансовими, що значною мірою підвищує їх ризиковість.
Доцільність виділення термінових ринків у третинний ринок підтверджує окрема статистика щодо їх функціонування, яку ведуть міжнародні фінансові організації. У квартальних і річних звітах Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Банку міжнародних розрахунків тощо вже впродовж багатьох років діяльності термінових похідних ринків приділяється цьому дедалі більша увага.
Так, у звіті за третій квартал 2001 р. Банк міжнародних розрахунків BIS [29: 29] виділив значний за обсягом розділ, що має назву "Ринки похідних фінансових інструментів". За розрахунками цього міжнародного органу, приріст загальної вартості біржових ф'ючерсних та опціонних контрактів на 1 жовтня 2001 р. відповідно до другого кварталу цього ж року становив 139700 млрд. дол., або 3%, що стало новим рекордом, зареєстрованим останнім часом.
Рисунок 6
Схема фінансового ринку
На наш погляд, потрібно одразу внести певні корективи щодо сприйняття цих достовірних статистичних даних. Багато дослідників зарубіжних ринків (а користуючись їх висновками - і вітчизняні вчені), порівнюють обороти реальних фінансових ринків та ринків похідних фінансових інструментів, причому отримані від цього результати змушують робити дуже сумнівні висновки.
Так, науковець З. О. Луцишин [10: 50] порівнює фінансові агрегати, не поясняючи суті цього поняття, з фінансовими "бульбашками", що висмоктують сили з реальної економіки, лише на основі порівняння капіталізації економіки США в обсязі 16 трлн. дол. з обсягом деривативів у сумі 55 трлн. дол. Такі порівняння, на нашу

 
 

Цікаве

Загрузка...