WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Торговельно-економічне співробітництво україни з фрн:становище, проблеми та шляхи їх вирішення - Курсова робота

Торговельно-економічне співробітництво україни з фрн:становище, проблеми та шляхи їх вирішення - Курсова робота

корпорацій на талановитих людей такого типу, без сумніву, зростатиме [11].
На цьому фоні неодноразові спроби становлення термінових сегментівна валютному та зерновому біржових ринках України були приречені на провал. Такий стан справ зумовив суттєве відставання вітчизняної науки з проблематики новітніх технологій управління фінансовими ризиками в умовах підвищеної цінової змінності, визначення місця та ролі термінових фінансових ринків у прогнозуванні майбутнього профілю економіки тощо.
Показовим є те, що саме у цей час суттєво активізують свою діяльність європейські ф'ючерсні біржі, більшості з яких 10 років тому ще не існувало. Нині ж Лондонська міжнародна біржа фінансових ф'ючерсів (LIFFE), Паризька біржа фінансових ф'ючерсів (MATIF) суттєво наростили обсяги торгівлі, причому річні темпи зростання кількості укладених контрактів становлять понад 500%.
Спостерігається процес злиття та інтеграції європейських термінових бірж, які успішно конкурують з американськими. Так, за 2000 р. на перше місце у світі за обсягами укладених контрактів вийшла створена лише у 1998 р. у результаті злиття німецької Deutsche Terminborse (DTB) та Швейцарської SOFFEX електронна біржа EUREX (European Derivatives Exchange). Цей процес супроводжується активізацією досліджень, вивченням нових інструментів і технологій науковцями та фінансистами-практиками біржових і позабіржових ринків. У цьому напрямку наукової діяльності ми суттєво відстали і від країн Східної Європи та Росії, чиї ф'ючерсні майданчики нині належать до світової мережі.
Сучасна ф'ючерсна товарна біржа - це фінансовий інститут, що істотно спрощує торгівлю, здешевлює її. Деякі економісти Заходу вважають виникнення такої біржі комерційною революцією, вбачають у ній організаційну та планувальну силу, що динамізує всю економіку.
Завдяки діям транснаціональних корпорацій (ТНК) як торговельних, так і промислових, концентрується і централізується виробництво, особливо сільськогосподарської та промислової сировини, що підвищує товарність виробництва. Товарна продукція надходить на ринок як товарний капітал, що підлягає ризикові зміни ринкової кон'юнктури, а це, в свою чергу, зумовлює його страхування через біржовий механізм. Ф'ючерсна торгівля постійно вдосконалюється, концентрується у провідних фінансових центрах світу.
Щоправда, трагічні події 11 вересня 2001 р. показали, наскільки незахищеною у плані фізичного знищення вона може бути. Однак світова фінансова еліта в цьому випадку знайшла оптимальне вирішення даної проблеми через запровадження одночасних електронних торгів у різних фінансових центрах у режимі реального часу, що дало змогу під час американської трагедії здійснювати операції на європейських та азійських торговельних майданчиках.
Роль ф'ючерсного ринку в економіці постійно змінюється. Це питання викликає не лише теоретичний інтерес, воно має практичне значення. Однак його вирішення є надзвичайно складним і багатоплановим. Будучи специфічним фінансовим інститутом, що обслуговує потреби товарного та віднедавна і фінансового ринку, ф'ючерсна біржа - ринок цін, вона формує біржові котирування, а через хеджовий механізм - фактичні ціни реального товару або фінансового інструменту.
Ф'ючерсна біржа нині є фінансовим закладом, що доповнює банківське кредитування на стадії реалізації та зберігання товару. Це інструмент перерозподілу виробленої додаткової вартості з інвестиційною сферою. Фірми, що постійно використовують ф'ючерсний механізм, більш конкурентоспроможні через можливість оптимізації цін на товари, капітал і валюту.
Останнім часом роль ф'ючерсних бірж зростає, куди й переливається капітал. У сучасних умовах одна з найважливіших причин змін в економіці - знецінення паперових грошей, що актуально і для біржової торгівлі. Характерний для такої економіки "відплив" грошей у товари сприяє вкладанню останніх у термінові контракти. Вкладання грошей, що знецінюються, у право на товар відіграє в очах інвестора позитивну роль.
Необхідно підкреслити також зростаючу взаємодію ф'ючерсної біржової торгівлі з банківською сферою. За останніх 10-15 років банки розвинутих країн світу беруть активну участь у розширенні ф'ючерсної торгівлі, їх приваблює висока прибутковість наданих з цією метою кредитів, які видають спекулянтам і хеджерам. Відсотки за такими кредитами перевищують звичайні норми. Деякі банки самі активно грають на біржах, зберігають й обслуговують біржові запаси золота та інших коштовних металів ф'ючерсних товарних бірж.
В Україні досі гострою проблемою залишається страхування цінових та курсових ризиків при здійсненні експортно-імпортної діяльності, оскільки основні міжнародні ринки мають високу амплітуду кон'юнктурних коливань. Це однаковою мірою стосується товарних, сировинних і фінансових ринків. Варто офіційно дозволити українським експортерам та імпортерам хеджуватися на міжнародних ф'ючерсних ринках, оскільки деякі з них і так уже здійснюють ці операції через свої офшорні філії.
Не менш гострою є проблема прогнозування цін і курсів. Тому, на нашу думку, процес становлення вітчизняного термінового фінансового ринку, в тому числі ф'ючерсного, доцільно розглядати у широкому контексті. Завдання полягає у створенні відповідної для потреб товарних та фінансового ринків номенклатури похідних фінансових інструментів, формуванні професійної спільноти її учасників і сучасної біржової інфраструктури, створенні сприятливих умов для участі українських інвесторів на зарубіжних ринках.
У 90-их рр. ХХ ст. розвиток світової економіки характеризувався підвищеною ціновою нестабільністю. Причому цінова змінність (volatilіty) набула небувалих розмірів, зросли швидкість, частота й амплітуда цінових коливань. Час від часу трапляються так звані цінові "шоки", наприклад, у 1987, 1997, 2000 р. різке зростання цін на нафту призвело до кризових явищ на всіх ринках, у тому числі фінансових. Після краху бретон-вудської системи стабільних валютних курсів інфляційні процеси почали відбуватися значно швидше, призводячи до змінності відсоткових ставок.
Складність прогнозування цих процесів пояснюється тим, що вони відбуваються в період глобалізації ринків. Глобальні процеси в економіці виникли в результаті становлення глобального виробництва та маркетингу, коли конкретна фірма перестала залежати лише від ринків капіталу країни, звідки вона походила, навчившись мобілізувати його в інших країнах і на інших ринках.
На думку автора, необхідно визначити місце ф'ючерсних ринків у структурі фінансового ринку. Це дасть змогу глибше зрозуміти їх економічну суть, показати роль та значення для економіки загалом. Більшість вітчизняних дослідників світового фінансового ринку поділяє його на сегменти, використовуючи як класифікаційну ознаку терміни виконання контрактів. Як правило, за цією ознакою фінансовий ринок поділяють на ринок грошей і ринок капіталу [6], [7], [21].
Однак у зарубіжній літературі можна натрапити на дещо інший підхід. Так, доволі

 
 

Цікаве

Загрузка...