WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Торговельно-економічне співробітництво України з ФРН - Курсова робота

Торговельно-економічне співробітництво України з ФРН - Курсова робота

виробів з України до Німеччини збільшилась на 42,2 млн. дол. (+11,4%).
Разом з тим, сумарно обсяги приросту перекриває величина зменшення експорту продукції у групі напівфабрикатів на 40,2%, або на 149,8 млн. дол. Структурні зміни в основних товарних позиціях, що мали визначальний вплив на такий результат, подані у табл. 4.
Як позитивний результат, слід зазначити збільшення поставокпродукції легкої промисловості, зміну її частки в загальних обсягах експорту з 38,47% до 44,08%, приріст вартісного показника на 26 млн. дол. (+8,7%). У той же час негативно на загальні обсяги українського експорту до Німеччини у 2001 р. вплинуло значне зменшення у товарній групі "Напівфабрикати", зокрема у таких позиціях, як металобрухт, алюміній і його сплави, мідь та її сплави.
Звідси перший висновок щодо структури і загальних обсягів експорту: зазначені товарні ресурси як стаття експорту вже вичерпали себе і надалі необхідно орієнтуватись на суттєве збільшення експорту готових виробів.
Таблиця 3
Загальні показники динаміки обсягів експорту продукції
з України до Федеративної Республіки Німеччини у 2001 p.
(за даними німецької статистики)
Код товар-ної
групи Назва товарної групи, товару, продукції 2000 р. 2001 p. Відхилення: 2001 p.
щодо 2000 p.
(+,- )
у тис. дол. США питома вага, в % у тис. дол. США питома вага, в % у тис. дол. США у %
1. Живі тварини 112 0,01 317 0,04 +205 +183,0
2. Харчові вироби тваринного походження 5131 0,64 4494 0,59 - 637 -12,4
3. Харчові та кормові вироби рослинного походження 22319 2,80 33975 4,50 +11656 +52,2
4. Харчосмакові вироби 6920 0,87 4524 0,60 -2396 -34,6
1-4 Сума продовольчих товарів 34482 4,43 43310 0,57 +8828 +25,6
5. Сировинні товари 6364 0,80 69593 9,20 +63229 +993,5
6. Напівфабрикати 373011 46,83 223235 29,54 -149776 - 40,2
7. Вироби для промислового використання 64843 8,14 80378 10,63 +15535 +24,0
8.
Готові вироби для кінцевого споживання 306451 38,47 333 153 44,08 +26702 +8,7
7+8 Сума готових виробів 371294 46,61 413 531 54,71 +42237 +11,4
5-8 Сума промислових товарів 750669 94,24 706 359 93,46 - 44310 - 5,9
9. Повернені та замінені товари 11365 1,43 6129 0,81 - 5236 - 46,1
ВСЬОГО 796 516 100,00 755 798 100,00 - 40718 - 5,1
Таблиця 4
Структурні зміни обсягів експорту продукції
в основних товарних групах з України
до Федеративної Республіки Німеччини в 2001 p., у %
Код товарної групи Назва товарної групи,
товару, продукції 2000 p. 2001 p. Відхилення обсягів експорту: 2001 р. щодо 2000 р. (+, -)
2. Харчові вироби тваринного походження 0,64 0,59 -12,4
3. Харчові та кормові вироби рослинного походження 2,80 4,50 +52,2
4. Харчосмакові вироби 0,87 0,60 -34,6
6. Напівфабрикати 46,83 29,54 -40,2
у т. ч. металобрухт 9,07 4,77 -50,1
алюміній та його сплави 3,02 1,77 -44,3
мідь і її сплави 17,26 5,53 -69,6
нікель і його сплави 0,35 0,03 -92,8
7. Вироби для промислового використання 8,14 10,63 +24,0
у т. ч. вироби легкої промисловості (текстиль) 0,22 0,21 -7,8
8. Готові вироби для кінцевого споживання 38,47 44,08 +8,7
у т. ч. вироби легкої промисловості 28,81 33,06 +8,9
7+8 Сума готових виробів 46,61 54,71 +11,4
5-8 Сума промислових товарів 94,24 93,46 -5,9
у т. ч. вироби легкої промисловості 29,02 33,28 +8,8
ВСЬОГО 100,00 100,00 -5,1
Актуальне завдання збільшення експорту продукції значною мірою залежить від пошуку нових форм і методів роботи на німецькому ринку. Один з таких напрямків, котрим займається Торговельно-економічна місія в складі Посольства України в Німеччині, - це виявлення нових ніш і сегментів німецького ринку, на які потенційно можуть орієнтуватись українські експортери. Проте в умовах жорсткої конкуренції зайняти нові позиції на цьому ринку, враховуючи його наповнення, можна лише за рахунок наполегливої та копіткої діяльності українських підприємств і підприємницьких об'єднань. Цього можна досягти, насампред, за рахунок активізації маркетингової діяльності суб'єктів зовнішньоторговельної діяльності через чітку організацію роботи зі забезпечення експорту продукції, дотримання договірної та платіжної дисципліни, підвищення якості та технічного рівня продукції, оптимізації цінових параметрів.
Щодо цього цікавими є дані з аналізу експорту до ФРН, здійснюваного сусідніми з Україною державами, близькими як за економіко-географічними характеристиками, так і за рівнем розвитку продуктивних сил - Польщею, Російською Федерацією, Словацькою Республікою, Угорською Республікою, Чеською Республікою.
Проведений аналіз засвідчує про різний підхід до формування експортних поставок до Німеччини та різну експортну політику. Характеризується це, насамперед, структурою експорту як за товарними групами, так і відповідно до повної номенклатури. Зокрема, в 2000 р. у загальних обсягах експорту із перелічених країн на ФРН припадало:
" продовольчих товарів - від 0,8% до 6% (Україна - 4,33%);
" сировинних товарів - від 0,4% до 43,3% (Україна - 0,8%, Росія - 43,3%);
" напівфабрикатів - від 2,2% до 47,6% (Україна - 46,8%);
" виробів для промислового використання - від 4,7% до 10,8% (Україна - 8,1%);
" готових виробів для кінцевого споживання - від 7,4% до 92,3% (Україна - 46,6%, Росія - 7,4%).
За перше півріччя 2001 р. значних змін у структурі експорту не відбулось. Зокрема, питома вага товарних груп в експорті становила:
" продовольчих товарів - від 0,6% до 5,87% (Україна - 5,87%);
" сировинних товарів - від 0,3% до 40,2% (Україна - 1,26%);
" напівфабрикатів - від 2,1% до 51,1% (Україна - 31,8%);
" виробів для промислового використання - від 4,3% до 12,85% (Україна - 12,85%);
" готових виробів для кінцевого споживання - від 2,9% до 88,9% (Україна - 47,1%).
Визначальною цифрою в структурі експорту є частка загальної величини готових виробів. Якщо в українському експорті ця частка становила у 2000 р. 46,6%, то в експорті з Польщі - 80,0%, із Чехії - 89,5%, Словаччини - 89,7%, Угорщини - 92,3%. У першому півріччі 2001 р. питома вага загальної суми готових виробів в експорті з України до Німеччини досягла 59,9%, Польщі - 80,9%, Чехії - 89,5%, Словаччини - 91,0%, Угорщини - 93,1%.
Аналіз структури їх поставок до ФРН і потенційних можливостей української промисловості дає змогу зазначити, що у багатьох товарних позиціях експорту вироби українського походження могли б скласти достойну конкуренцію аналогічним товарам зазначених країн. Це стосується виробів з дерева, хімічних

 
 

Цікаве

Загрузка...