WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Словник страхових термінів (шпаргалка) - Реферат

Словник страхових термінів (шпаргалка) - Реферат

(unеаrnеd ргеmium) - частина премії, що за договором страхування або страховим портфелем припадає на ще не початий або залишок періоду страхування. Наприклад, якщо договір страхування укладено на календарний рік, то за станом на 1 квітня незароблена премія становитиме суму страхових внесків, яка припадає на період до кінця року (9 місяців).
НЕПРОПОРЦІЙНЕ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ (non-рrороrtіоnаl rеіnsuranсе) - форма організації договорів перестрахування, що передбачає відповідальність перестраховика лише в тому разі, коли збиток перевищує обумовлений розмір збиткуабо збитковості. Н. п. відбувається тоді, коли передання ризику цедентом відбувається в межах визначеного ліміту - ексцеденту.
НЕТТО-ПРЕМІЯ (nеt ргеmіum) - брутто-премія за мінусом навантаження. Н.-п. призначена для формування страхового фонду, з якого здійснюються страхові виплати й відшкодування.
НЕТТО-СТАВКА (nеt rаtе) - частина страхового тарифу, що призначена для формування ресурсів страховика, спрямовуваних на виплату страхових відшкодувань і страхових сум. Методи розрахунку Н.-с. у майновому та особистому страхуванні різні. У майновому страхуванні Н.-с. складається з основної частини та ризи-кової надбавки.
НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК (ассіdеnt) - раптовий, непередбачений зовнішній вплив, такий як пожежа, дорожньо-транспортна пригода, катастрофа, отруєння хімічними продуктами чи інша подія, що спричинила смерть або каліцтво застрахованої особи, пошкодження або знищення застрахованого майна.
НОНФОРФЕТЮР (nonforfeiture) - збереження чинності договору страхування за умови несплати чергового страхового платежу.
НОРМАТИВНИЙ ЗАПАС ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ (nоrmаtіvе sоlvеnсу mаrgin) - у страховиків, які здійснюють види страхування інші, ніж страхування життя, на будь-яку дату дорівнює більшій з нижче визначених двох величин: 1) підраховується множенням суми страхових премій за попередні 12 місяців на 0,18. При цьому сума страхових премій зменшується на 50 % страхових премій, належних перестраховикам; 2) підраховується множенням суми страхових виплат за попередні 12 місяців на 0,26. При цьому сума страхових виплат зменшується на 50 % виплат, що компенсуються перестрахови-ками. Страховики, які здійснюють страхування життя, визначають нормативний Н. з. п. на рівні 0,05 % від довгострокових страхових зобов'язань (математичного резерву), які визначаються на будь-яку дату окремо по кожному договору страхування. Страховики, котрі взяли на себе страхові зобов'язання в обсягах, які перевищують можливості їх виконання за рахунок власних активів, мають застрахувати ризик виконання цих зобов'язань у перестраховиків. Перестрахуванню підлягають також усі об'єкти, страхова сума кожного з яких перевищує 10 % загальної суми сплаченого статутного фонду і сформованих резервів.
НОСІЙ РИЗИКУ (risk carrier) - суб'єкт, який бере на себе тягар наслідків ризику.
НОТИС (nоtісе оr lеtter оf саnсеllation) - 1) повідомлення фрахтівникові або його агентові про повну готовність судна до навантаження (розвантаження); 2) повідомлення з боку судновласника фрахтівникові про час виходу судна в рейс або час прибуття до порту навантаження (розвантаження); 3) стаття договору перестрахування, яка передбачає таке: коли один з учасників договору (перестраховик або цедент) матиме намір змінити його умови або припинити його на наступний рік, він має надіслати своєму партнерові повідомлення про це не пізніше як за три місяці до закінчення терміну дії договору.
О
OБ'ЄДНАННЯ СТРАХОВИКІВ (іnsurers' аssосіаtіоns) - спілки, асоціації та інші об'єднання для координації діяльності страховиків, захисту інтересів своїх членів та здійснення спільних програм. О. с. мають бути зареєстровані в установленому порядку як юридичні особи. О. с. безпосередньо самі страховою діяльністю не займаються. Серед функціонуючих О. с. вагоме місце посідають Ліга страхових організацій України, Моторне (транспортне) страхове бюро, Морське страхове бюро та Авіаційне страхове бюро О. с. утримуються за рахунок внесків страхових компаній.
ОБ'ЄКТ СТРАХУВАННЯ (оbject оf іnsurancе) - конкретний майновий інтерес страхувальника або застрахованої особи (майно, відповідальність перед третьою особою, життя та здоров'я тощо), якому може бути завдано шкоди в разі стихійного лиха, нещасного випадку або іншої страхової події.
ОБЛ1ГАТОРНЕ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ (оblіgаtory treaty) - договір перестрахування, в межах якого всі договори страхування певного виду повинні бути передані цедентом у перестрахування.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ (соmрulsory insurance) - форма страхування, що грунтується на принципах обов'язковості як для страхувальника, так і для страховика. О. с. має перевагу перед добровільним страхуванням, оскільки дає змогу істотно знизити тарифи на страхові послуги. Водночас йому притаманні й недоліки, які полягають у тому, що О. с. не враховує фінансових можливостей кожного страхувальника, особливостей об'єктів страхування і страхових ризиків. Обсяг відповідальності страховика при О. с., як правило, значно нижчий за реальну вартість майна. Законодавством України передбачено здійснення О. с. з 33 видів, у тому числі медичного страхування, авіаційного страхування цивільної авіації, страхування засобів водного транспорту, страхування врожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень у державних сільськогосподарських підприємствах, а також урожаю зернових і цукрових буряків у господарствах усіх форм власності. Більшість видів О. с. стосується страхування окремих категорій громадян: страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, страхування медичних та інших працівників комунальних закладів, охорони здоров'я, державних наукових установ (крім утримуваних за рахунок бюджетних коштів) на випадок захворювання на інфекційні хвороби, страхування персоналу ядерних установок тощо. О. с. здійснюється на підставі правил його проведення, які підлягають затвердженню Кабінетом Міністрів України.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ ПАСАЖИРІВ (соmpulsory passengers іnsuracе) - здійснюється від нещасного випадку в дорозі і поширюється на пасажирів морського, річкового, повітряного, залізничного та автобусного транспорту. Страхова премія входить у вартість квитка.
ОПЕРАЦІЙНИЙ РИЗИК (ореrаtіоn risk) - ризик, що виникає внаслідок людських, технічних і технологічних помилок. О. р. часто асоціюється з ризиком неплатежів або затримки платежів, а також порушенням умов угод і невиконанням зобов'язань. Охоплює регулятивний ризик - ризик зміни нормативів діяльності організації внаслідок змін нормативів органами законодавчої та вищої виконавчої влади.
ОПЦІОН (орtіоn) - право продавати й купувати акції за визначеною ціною.
ОРИГІНАЛЬНА ПРЕМІЯ (оrіgіnal ргеmіum) - премія, отримана від страхувальника таким страховиком, який одночасно є цедентом за договором перестрахування,
ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ (реrзsonal іnsuranсе) - галузь страхування, в якій об'єктом

 
 

Цікаве

Загрузка...