WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Словник страхових термінів (шпаргалка) - Реферат

Словник страхових термінів (шпаргалка) - Реферат

страхування. Більшість страховиків відносять сюди випадки, що зумовлені воєнними діями, ембарго, міжнародними санкціями, валютними обмеженнями, страйками, запровадженням надзвичайного стану, радіоактивними викидами, дії держави, які унеможливлюють виконання сторонами страхового договору своїх зобов'язань.
ФРАНЧАЙЗИНГ (franсhising) - змішана форма великого і малого підприємництва, за якої великі компанії укладають договори з малими фірмами (нерідко "дочірніми") на право здійснення діяльності від імені франчайзера на умовах, визначених останнім. Така форма ведення бізнесу можлива І в страхуванні.
ФРАНШИЗА ((deductible, frаnсhіsе) - передбачена договором частина збитків, що в разі настання страхової події не відшкодовується страховиком. Розрізняють умовну і безумовну Ф. Умовна Ф. засвідчує право звільнення страховика від відповідальності за шкоду, якщо її розмір не перевищує розміру Ф., і збиток підлягає відшкодуванню повністю, якщо його розмір перевищує Ф. Безумовна Ф. свідчить, що відповідальність страховика визначається розміром збитку за мінусом Ф.
ФРАХТ (fтеіght) - плата власникові транспортного засобу за перевезення вантажів та пасажирів по будь-яких шляхах сполучення. Особливо часто термін застосовується на морському і річковому транспорті. Інколи під Ф. розуміють вантаж, включаючи витрати на його навантаження,розвантаження. Розмір Ф. визначається на підставі тарифів або обумовлюється в договорі.
ФРОНТИНГОВА КОМПАНІЯ (fronting соmраnу) - страховик, що видає на прохання другої компанії поліс від свого імені за умови, що 100 % прийнятої відповідальності буде перестраховано у другій компанії. В цьому разі Ф. к. залишає за собою юридичну відповідальність перед страхувальником. Ф. к. має право на отримання комісійної винагороди за фронтингування.
ФУНКЦІЇ СТРАХУВАННЯ (functions оf insurance) - прояв сутності страхування в дії. Страхування виконує такі функції: ризиковану, створення і використання страхових резервів, заощадження коштів, превентивну.
Ф'ЮЧЕРСНИЙ КОНТРАКТ (futures соntгасt) - стандартний документ, який засвідчує зобов'язання придбати цінні папери, товари або кошти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, із фіксацією цін на момент виконання зобов'язань сторонами контракту.
X
ХЕДЖУВАННЯ (hedging) - термін, що використовується у банківській, біржовій та комерційній практиці для позначення різних методів і' страхування ризику від втрат, зумовлених несприятливими для продавців або покупців змін ринкових цін на товари порівняно з тими, що бралися до уваги під час укладення договору.
ХОЛДИНГ (holding соmраnу) - корпорація, страхова компанія, яка управляє і спрямовує діяльність інших підприємств шляхом придбання контрольних пакетів акцій, зокрема страхових компаній.
ц
ЦЕДЕНТ (ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНИК) (сеdent) - страховик, що передає за плату частину прийнятого за договором зі страхувальником ризику на перестрахування іншому страховикові або професійному перестраховикові.
ЦЕНТРАЛІЗОВАНІ СТРАХОВІ РЕЗЕРВНІ ФОНДИ (сеntralized insurance reservs) - створюються страховиками для забезпечення виконання окремих видів обов'язкового страхування. Положення про ці ^фонди затверджуються Уповноваженим органом. Джерелами Ц. с. р. ф. можуть бути відрахування від надходжень страхових премій, внески власних коштів страховика та доходи від розміщення коштів Ц. с. р. ф.
ЦЕСІОНЕР (сеssіоnаrу) - особа, якій передається право власності. "н, У страхуванні Ц. - страхова компанія, що приймає ризик у перестрахування.
ЦЕСІЯ (сеssion) - процес передання застрахованого ризику в перестрахування.
Ч
ЧАРТЕР (сhагtег) - вид договору морського та авіаперевезення. Документ, що засвідчує наявність і зміст договору фрахтування між перевізником і фрахтувальником. Залежно від того, який ступінь ризику бере на себе фрахтувальник, застосовується одна з трьох груп фрахтових угод, кожна з яких оформляється відповідною формою Ч.: рейсовий Ч. фрахтування на час (тайм-чартер), димайз (бербоут)-я чартер. Бербоут-чартер -- договір фрахтування судна без екіпажу на умовах оренди. Витрати зі страхування несе судновласник.
ЧАСТКОВА ВТРАТА ФРАХТУ (раrtial loss of freight) - може мати місце в тих випадках, коли фрахт повністю або частково підлягає оплаті після прибуття вантажу в порт призначення. Ця частина фрахту підлягає страхуванню.
ЧАСТКОВИЙ ЗБИТОК (раrtіаl loss) - будь-який збиток у застрахованому майні, сума якого менша за страхову суму.
ЧАСТОТА СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ (loss frequаnсу) - показник, що є елементом збитковості страхової суми. Ч. с. в. визначається відношенням кількості страхових випадків до кількості застрахованих об'єктів або договорів страхування в розрізі видів страхування.
ЧИСТИЙ КОНОСАМЕНТ (сlеаn bill of lading) - коносамент, що не містить жодних застережень щодо вантажу і його упаковки. Це дуже важливо для забезпечення своєчасності здійснення розрахунків. Банки беруть до уваги лише Ч. к. Застереження щодо коносаменту свідчать про недобросовісність продавця. Нерідко з метою отримання Ч. к. вантажовідправник видає вантажоперевізнику гарантійний лист із зобов'язанням сплатити можливі претензії за свій рахунок.
Ш
ШЕДУЛА (schedule) - основний розділ полісу страхування повітряних суден. Ш. містить інформацію про учасників договору страхування, експлуатантів, вигодонабувачів, екіпажі і повітряні судна, що приймаються на страхування, страхові суми, франшизи, терміни страхування тощо. Іноді як шедула може використовуватись складена за стандартною формою заява страхувальника.
ШКОДА (damage) - наслідок порушення прав, що охороняються законом, та інтересів суб'єктів цивільних правовідносин (держави, організацій або громадян). Ш. може бути майновою або моральною. Майнова Ш. - це наслідок правопорушень, що мають вартісну форму. Ш. моральна - це моральні та фізичні страждання, спричинені правопорушенням. Вона не може бути виражена у грошовій формі.
ШОМАЖ (shomage) - страхування втрати прибутку та інших фінансових втрат, зумовлених призупинкою виробництва внаслідок настання страхового випадку, наприклад повені, пожежі, осідання грунту.
Ю
ЮРИДИЧНІ ВИТРАТИ (1еаgаlе ехреnses) - витрати, що їх здійснює вантажовласник за згодою страховика в зв'язку з юридичними діями проти перевізника з приводу стягнення з нього збитку. Такі витрати підлягають відшкодуванню страховиком.
ЮРИСДИКЦІЯ (jurisdiction) - відправлення правосуддя, підсудність справи. Правильне визначення Ю. має особливе значення у страхуванні ризиків, що виникають у процесі зовнішньоекономічної діяльності. У полісах зі страхування суден, вантажів та інших об'єктів, де сторони страхових відносин належать до різних країн, має бути обумовлено, в якій країні підлягають розгляду судові суперечки, що випливають з договору страхування.

 
 

Цікаве

Загрузка...