WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Методологічні проблеми викладання дисципліни «Страхування» - Реферат

Методологічні проблеми викладання дисципліни «Страхування» - Реферат

страхової справи.
У подальшому другий та четвертий блоки знаходять свій розвиток у дисциплінах, що вивчаються студентами на V курсі у рамках магістерської програми "Страховий менеджмент" ("Менеджмент у страхових організаціях", "Облік і аудит у страхових організаціях", "Управління перестраховувальними операціями", "Актуарні розрахунки"), а третій блок - у дисципліні "Страхові послуги", яка вивчається студентами IV курсу за спеціальностями "Фінанси" та "Кредит".
Таким чином, вивчення курсу "Страхування" дає змогу не тільки опанувати необхідний мінімум знань у галузі страхування, але й належним чином вибудувати подальшу освіту у цьому напрямку.
З огляду на це можна вважати, що при опрацюванні Типової програми ми у значній мірі спромоглися досягти оптимальної структури курсу. Однак треба зауважити, що вона ще далека від досконалої. Існують моменти, над якими ми повинні працювати. Ось, на наш погляд, основні з них.
Перше. Фахівці страхової справи - науковці і практики - постійно стикаються з проблемами, викликаними неоднаковими підходами щодо тлумачення страхових понять та термінів. Раніше курс "Страхування" передбачав окрему тему, у якій подавався основний понятійний апарат, використовуваний у страховій справі. З програми у теперішньому варіанті цю тему вилучено за браком академічних годин на вивчення. З одного боку, є очевидним, що страхова термінологія вивчається протягом опрацювання всього курсу; з іншого -постає питання щодо необхідності такого вивчення в рамках спеціальної теми "Основні поняття та терміни, використовувані у страхуванні", бо без володіння понятійним апаратом годі сподіватися на глибоке засвоєння студентами програми дисципліни.
Друге. Страхові відносини у суспільстві мають чітко виражене юридичне підґрунтя. Їхньою правовою основою є договір страхування. Зміст договору страхування, його структура, права та обов`язки сторін, чинність, види договорів страхування - ці та інші найважливіші питання повинні викладатися у рамках окремої теми, якої ми не бачимо у структурі Типової програми. Слід зауважити, що включення у програму окремої теми "Договір страхування" допомогло б вирішити зазначену вище проблему щодо оволодіння понятійним апаратом. Оскільки будь-який договір страхування повинен містити дефініції, то викладення у темі "Договір страхування" основних страхових понять виглядало б дуже доречним.
Третє. Страхування на комерційній основі не є єдиним засобом організації страхового захисту. Паралельно завжди існують державні соціальні системи, побудовані на схожих принципах нагромадження коштів за рахунок попередніх внесків з метою подальшого їх використання на виплати певним категоріям громадян (державне пенсійне страхування, обов`язкове медичне страхування, обов`язкове страхування від нещасних випадків, страхування на випадок безробіття тощо). Студенти повинні розуміти взаємозв`язок та розбіжності між соціальним та комерційним страхуванням, їхню роль та місце у економічній системі суспільства. Цього розуміння неможливо досягти, не виокремивши у програмі тему "Державне соціальне страхування".
Четверте. Інтеграція у світовий ринок вимагає від майбутніх вітчизняних економістів обізнаності у процесах, які там відбуваються, в тому числі у сфері страхування. Сучасного фахівця з університетською освітою неможливо уявити собі без знань щодо тенденцій розвитку страхових ринків інших країн, основних актів міжнародного страхового права, міжнародних страхових об`єднань, стандартних правил поведінки на ринку, підходів щодо укладення угод, співробітництва із перестраховиками і страховими брокерами тощо. Між тим перелік тем Типової програми не містить жодної, яка б торкалася міжнародних аспектів страхової справи. Цю проблему можна подолати шляхом введення у програму дисципліни спеціальної теми "Міжнародний страховий ринок", у межах якої ми б мали викладати перелічені вище питання.
П`яте. Зрозуміло, що включення до Типової програми запропонованих трьох-чотирьох тем вимагатиме вилучення якихось інших. На наш погляд, це повинні бути теми "Особисте страхування", "Майнове страхування", "Страхування відповідальності". Загальна характеристика і особливості цих галузей страхування викладаються у темах "Класифікація страхування" і "Страховий ринок"; вони викладатимуться у темі "Договір страхування" за умови включення її у Типову програму. Це не тільки вирішить проблему вдосконалення структури курсу "Страхування", але також абсолютно виключить проблему дублювання певних питань у курсі "Страхові послуги".
Цілком очевидно, що дисципліна "Страхування" не може і не повинна докладно знайомити студентів з окремими видами страхування. Більш важливим є інше. Ми цілком погоджуємось з думкою проф. Грінфорда з Університету Лімерік (Ірландія), який вважає, що всі види страхування побудовані на одних й тих самих функціональних засадах. Як тільки студенти зрозуміють ці засади, вони на практиці зможуть займатися будь-якими видами страхування [2, с.28]. На наш погляд, саме в опануванні студентами загальних засад організації страхової справи з урахуванням міжнародного досвіду і полягає головна мета викладання такої важливої і цікавої дисципліни, якою є "Страхування".
Література:
1. European Insurance in Figures.- Complete 1997 Data; СEA Publications.
2. Європейський досвід страхової діяльності і вдосконалення її кадрового забезпечення. Професійні дискусії педагогів і практиків Сходу і Заходу. Матеріали міжнародної конференції 17-18 жовтня 1996 року.- К.: КДЕУ,1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...