WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Особливості інформатизації банківської та страхової справи у контексті створення „Електронної України” - Реферат

Особливості інформатизації банківської та страхової справи у контексті створення „Електронної України” - Реферат

місцезнаходження, вид, доступність потрібного документу. ІЕД повинен мати стандартизований інтерфейс з існуючими системами внутрішнього електронного документообігу суб'єктів і забезпечувати: прийом електронних документів від інших суб'єктів, ідентифікацію відправника шляхом обробки електронного цифрового підпису, підтвердження існуючою системою доставки адресату, відправки електронних документів в інші суб'єкти та можливості доступу до баз даних документів з боку інших суб'єктів.
Для організації інтегрованого електронного документообігу в ІАС БСК в її центрі має бути установлена клієнтська частина ІЕД, а сама ІАС БСК має бути клієнтом "еУкраїна".
Вимоги системи національних інформаційних ресурсів. Інформаційні ресурси держави об'єднуються в систему національних інформаційних ресурсів (СНІР) і утворюють підгрунтя для інформаційного забезпечення "еУкраїна".
Структурована і упорядкована інформація існує в "еУкраїна".у формі системи баз даних різного рівня і призначення, що об'єднуються у складі розподіленої архітектури "еУкраїна".шляхом створення метабази або реєстру (каталогу) СНІР. Метабаза містить в собі профілі даних користувачів (опис інформаційних інтересів), сертифікати та рубрикатори баз даних, навігаційно-пошуковий апарат, засоби конвертування різнотипної і різномовної інформації. Ці елементи метабази дозволяють однозначно визначити місцезнаходження, тип та вид доступу до потрібної інформації.
Передбачається виробити єдині правила структурування та кодування інформації, а також єдині методичні підходи щодо використання й вибору інформаційно-пошукових мов для складання запитів і індексування текстових документів. Реалізація інформаційного обслуговування передбачає використання режиму вільного, обмеженого доступу та доступу за замовленням, а також розвинуті засоби лінгвістичного забезпечення, такі як інформаційно-пошукові системи, автоматичні перекладачі з різних мов, рубрикатори, тезауруси, словники тощо.
Для організації використання інформаційних ресурсів України в ІАС БСК в її центрі має бути установлена клієнтська частина СНІР, а сама ІАС БСК має бути клієнтом "еУкраїна".
Вимоги системи інформаційної безпеки та захисту інформації. В зв'язку з високим державним статусом операцій з обміну інформацією в "еУкраїна" інформаційна безпека та захист інформації набувають особливої ваги [9].
Інформаційна безпека "еУкраїна" будується на реалізації наступних основних принципів: централізоване управління системою; послідовність рубежів безпеки; адекватність та ефективність захисту; безперервність захисту;
невидимість захисту.
Створення системи безпеки інформації ІАС БСК забезпечується реалізацією восьмистадійного процесу інтеграції її до складу "еУкраїна": аналіз фізичної і логічної архітектури, а також схем автоматизованої обробки інформації, що використовуються; виявлення на підставі проведеного аналізу уразливих елементів, через які можлива реалізація загроз інформації; визначення, аналіз і класифікація можливих загроз інформації; оцінка поточного рівня безпеки і визначення ризику; розробка політики безпеки інформації; формування повного переліку детальних вимог до системи захисту відповідно до класів захищеності ІАС; розробка комплексної системи захисту інформації ІАС БСК з урахуванням всіх пред'явлених вимог і чинників, що впливають на захист; оцінювання рівня інформаційної безпеки ІАС БСК.
Після побудови такої системи ІАС БСК може стати повноправним клієнтом "еУкраїна".
Вимоги системи адміністрування. Важливою складовою частиною ЄТКС, ІЕД, СНІР, СЗІ являються компоненти, що здійснюють їх адміністративне керування при функціонуванні "еУкраїна".Вони обєднуються та утворюють систему адміністрування (САД) "еУкраїна". Загальний процес адміністрування в САД розподіляється на процеси керування ресурсами, збоями, конфігурацією, безпекою, обліком. Якщо ІАС БСК інтегрована в "еУкраїна", то вона автоматично стає клієнтом її САД, яка здійснює адміністративні функції через свою компонету в ІАС БСК.
Правові та технологічні вимоги щодо створення ІАС БСК
До правових та технологічних вимог щодо створення ІАС БСК, як суб'єкта "еУкраїни", відносяться: керування існуючим нормативно-правовим забезпеченням; використання програмно-технічного забезпечення; типізація функціональної частини.
Вимоги щодо нормативно-правового забезпечення. Нормативно-правове забезпечення "еУкраїна" являє собою сукупність правових норм, що врегульовують відносини, які складаються в процесі створення, розвитку і функціонування "еУкраїна".
На даний час в Україні для регламентації процесу створення "еУкраїна" діють нормативно-правові документи, пов'язані з реалізацією Національної програми інформатизації, а також існуючі стандарти, що визначають технологію створення таких систем.
Важливою складовою нормативно-правового забезпечення "еУкраїна" є чинні законодавчі акти, стандарти та нормативно-технічні документи з захисту інформації, які мають відношення до створення, розвитку та функціонування "еУкраїна"
Вимоги щодо програмно-технічного забезпечення. Для забезпечення системо-технічних вимог до ІАС БСК як до сучасної складної програмно-технічної системи (ключові з них - відкритість, інтегрованість, переносимість, масштабованість, можливості адаптації і розширення, локалізація), необхідно забезпечити вимоги до її програмно-апаратних засобів: підтримка розподіленої обробки інформації; доступ до інформаційних ресурсів "еУкраїна"; використання єдиної системи класифікації та кодування; розвинуті засоби аналітичної обробки; можливість функціонування в гетерогенних середовищах; забезпечення взаємодії і сумісності з програмними продуктами, що використовуються в "еУкраїна"; забезпечення високої надійності та стійкості до збоїв; можливості ефективного реінжинірингу в процесі експлуатації.
Вимоги щодо типізації функціональної частини. Типізація функціональної частини ІАС БСК повинна здійснюватись на декількох рівнях: на рівні ІАС БСК; на рівні підсистем ІАС СК; на рівні інформаційних комп'ютерних технологій, що задіяні в ІАС БСК; на рівні автоматизованих робочих місць та окремих процедур, що реалізують задіяні в ІАС СК інформаційні комп'ютерні технології.
Типізація функціональної частини ІАС БСК має надзвичайноважливе значення. Вона в десятки і сотні разів скоротить трудові, вартісні та часові витрати на її створення та супровід, а особливо на інтеграцію в "еУкраїна".
Література
1.US National Science Foundation Digital Government Program
www.cise.nsf.gov/eia/dg
2.Italian Government: E-government Action Plan
http://www.funzionepubblica.it/home/fr_apeg.html
3. Франция воплощает в жизнь идею "электронного правительства
http://www.e-commerce.ru/news/2001/08/22/news9816.html
4. Владимир Дрожжинов, Александр Штрик Электронное правительство информационного общества
http://www.e-government.ru/pub/e-government/985428671.html
5. Елена Вартанова Информационное общество: необходимость государственного подхода http://internews.ras.ru/ZiP/43/europe.html
6. Сергей Плетнев: Электронная Россия станет частью мирового информационного сообщества http://www.e-russia.ru/comments/993030204.html
7. Концепція формування та функціонування інтегрованої інформаційно-аналітичної системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування України http://www.stc.gov.ua
8. Ігнатенко П.П., Нестеренко О.В., Захаренко C.Е.,Сініцин І.П., Суслов В.Ю.
Основні аспекти створення "електронного уряду" України //Зв'язок. - 2002. №3-С.40-45
9.G.Stoneburner, "Information System Security Engineering Principles - Initial Draft Outline". NIST, 2000, http://csrc.nist.gov/publications/drafts/epits-draft

 
 

Цікаве

Загрузка...