WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Особливості інформатизації банківської та страхової справи у контексті створення „Електронної України” - Реферат

Особливості інформатизації банківської та страхової справи у контексті створення „Електронної України” - Реферат

Особливості інформатизації банківської та страхової справи у контексті створення "Електронної України"
На сьогодні більшість розвинутих країн заявили про створення інтегрованих інформаційно-аналітичних систем під умовною назвою "електронний уряд"("ЕУ"). При цьому під терміном "уряд" розуміються владні структури держави всіх рівнів, а під терміном "ЕУ" - такий уряд, у якому вся сукупність як внутрішніх, так і зовнішніх зв'язків і процесів, в тому числі дистанційне надання населенню адміністративних послуг, підтримується відповідними інформаційними комп'ютерними технологіями [1-4].
Перехід України до ринкових відносин, подальше розгортання державотворчих процесів, проведення соціально-економічних реформ, розширення міжнародного співробітництва, розвиток демократизації суспільства в Україні в умовах постійних зрушень у науково-технологічній сфері викликають різке зростання вимог до рівня інформатизації суспільства. В зв'язку з цим питання інформатизації стає в Україні особливо актуальним, що підтверджують Укази Президента щодо інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади України та підтримки розвитку інтернет в Україні.
Вже сьогодні ясно, що інтеграції лише ІАС владних структур недостатньо для побудови єфективної динамічної економіки держави та сучасного громадянського суспільства. Виникають проекти їх загальної інформатизації ("електронна Європа" - "еЄвропа" [5], "електронна Росія - "еРосія" [6] тощо).
Досвід, набутий авторами при обстеженні стану інформатизації органів державної влади та розробки концептуальних рішень щодо "ЕУ" [7,8] дозволив виділити основні концептуальні рішення створення "електронної України" ("еУкраїни"), а також вимоги щодо розробки та створення суб'єктів цієї інтегрованої національної системи. В даному дослідженні викладені такі вимоги щодо ІАС банківських та страхових корпорацій (БСК). При цьому доцільно вирізняти: прикладні вимоги щодо розробки та створення ІАС БСК; загальносистемні, правові та технологічні вимоги їх розробки та створення.
Прикладні вимоги щодо розробки та створення ІАС БСК
Вимоги щодо побудови ІАС БСК. ІАС БСК виступають територіальними структурними одиницями "еУкраїна". В загальному випадку такі системи можуть мати розподілену структуру відповідно до територіального розміщення інфраструктури БСК. В "еУкраїна" забезпечуються вертикальні і горизонтальні інформаційні взаємодії, що передбачають інтеграцію і розвиток діючих та створення нових апаратно-програмних засобів, систем комунікації, а також створення (модернізацію) аналітичного, інформаційного, програмного і лінгвістичного забезпечення на єдиній методологічній основі.
Незалежно від наявності у конкретної БСК розподіленої структури, інтеграція її до "еУкраїна" буде здійснюватися за допомогою надання відповідних функціональних можливостей інформаційно-аналітичному центру БСК. Такі центри повинні створюватися як базові елементи архітектури "еУкраїна", репрезентуючи в ній кожну конкретну БСК. В центрі зосереджуються основні інформаційно-комунікаційні можливості БСК.
Крім внутрішніх проблем (збір інформації та підтримка, оперативних, нормативних баз даних та класифікаторів БСК; оперативний аналіз інформації БСК; ретроспективний аналіз інформації БСК; системно-аналітична діяльність з організації процесів прийняття рішень в БСК; підтримка електронного документообігу в БСК; технологічна підтримка діяльності центру), такий центр повинен вирішувати всі зовнішні проблеми ІАС БСК, пов'язані з взаємодіями її з зовнішніми суб'єктами та загальносистемними вимогами щодо її функціонування в єдиному інформаційному просторі "еУкраїна".
Вимоги щодо взаємодій ІАС БСК з суб'єктами економічної та суспільної діяльності. Аспект взаємодії ІАС БСК з суб'єктами економічної та суспільної діяльності в Україні повинен створюватись, виходячи з досвіду країн, що досягли в цьому значних результатів. Аналіз досягнень таких країн показує, що інформаційні комп'ютерні технології БСК в них створювалися в напрямках: надання підприємствам та організаціям України електронних послуг довідкового характеру; он-лайнового спілкування їх з податковими службами з можливістю одержання електронних бланків з функцією автоматизованої допомоги, довідкових та методичних матеріалів, систем бухгалтерського обліку; надання електронних он-лайнових послуг профільного характеру.
Підгрунтям для використання суб'єктами економічної та суспільної діяльності більшості із перелічених інформаційних комп'ютерних технологій є можливість застосовувати цифровий підпис та засоби криптозахисту.
Вимоги щодо взаємодій ІАС БСК з громадянами. Аспект взаємодії ІАС БСК з громадянами - це, в першу чергу, аспект створення відповідних он-лайнових послуг. Повинні бути розроблені та створені в ІАС БСК інформаційні технології, що надають саме такі послуги. Для цього вже сьогодні необхідні програми з розробки різноманітних інформаційних комп'ютерних технологій для обслуговування населення. Найбільш відомі на даний час інформаційні компютерні технології, які використовуються в розвинутих країнах, а також являються актуальними для України, стосуються: надання громадянам електронних послуг довідкового характеру; надання послуг нотаріуса; надання профільних послуг. Для використання громадянами України більшості із перелічених інформаційних комп'ютерних технологій необхідним є можливість застосування цифрового підпису та засобів криптозахисту.
Загальносистемні вимоги щодо створення ІАС БСК
До загальносистемних вимог щодо створення ІАС БСК від "еУкраїни" відносяться вимоги бути користувачем: єдиного телекомунікаційного середовища; інтегрованого електронного документообігу; системи національних інформаційних ресурсів; системи інформаційної безпеки та захисту інформації; системи адміністрування.
Вимоги єдиного телекомунікаційного середовища. Головною метою створення єдиного телекомунікаційного середовища (ЄТКС) "еУкраїни" є:
- своєчасне та системне забезпечення її суб'єктів необхідною інформацією;
- забезпечення їх оперативної взаємодії.
- Головними стратегічними напрямками при вирішенні технічних та організаційних питань щодо формування ЄТКС є:
- максимальне використання наявних комунікацій і, при необхідності, їх реформування для забезпечення надійного та захищеного функціонування "еУкраїни";
- забезпечення надійного і захищеного з'єднання субєктів у мережу обміну інформацією;
- надання смуги перепускання в каналах зв'язку мережі, достатньої для забезпечення надійного обміну інформацією.
Головним критерієм для можливості побудови ЄТКС з використанням сегментів відомчих та корпоративних мереж (у тому числі і системи керування) є наявність відповідного мережного обладнання (маршрутизаторів, шлюзів), за допомогою якого можна використовувати первинні канали зв'язку та протоколи канального і мережного рівнів.
Головною вимогою ЄТКС до ІАС БСК є наявність необхідної програмно-технічної компоненти та статусу користувача "еУкраїни".
Вимогиінтегрованого електронного документообігу. Документообіг в державі є системою, що матеріалізує процеси збору, перетворення, зберігання інформації, а також процеси управління: підготовку та прийняття рішень, контроль за їх виконанням. З огляду на розподілену структуру "еУкраїни" і різноманітність існуючих систем електронного документообігу в ній пропонується створення інтегрованого електронного документообігу (ІЕД) "еУкраїни". ІЕД включає в себе профілі документів абонентів (опис їхніх документних інтересів), рубрикатори баз даних документів (архівних і оперативних), навігаційно-пошуковий апарат, засоби перетворення форматів документів, лінгвістичне забезпечення. Засоби інтегрованої системи дозволяють однозначно визначити

 
 

Цікаве

Загрузка...