WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Визначення тарифів за договорами страхування життя - Реферат

Визначення тарифів за договорами страхування життя - Реферат

страхового ризику:
o при укладанні договору страхування життя без обмеження строку дії договору (довічне страхування) дійсна вартість страхового ануїтету ах, який щороку сплачується в розмірі одиниця (випадок b(t) = 1), поки застрахована у віці х років особа жива, визначається ймовірністю та обчислюється за допомогою співвідношень:
або
o при укладанні договору страхування життя настрок п років
дійсна вартість страхового ануїтету , який протягом п років
щороку сплачується в розмірі одиниця, поки застрахована у віці х років особа жива, визначається ймовірністю розраховується за допомогою співвідношень:
або
o при укладанні договору страхування життя без обмеження строку дії договору (довічне страхування) дійсна вартість страхового ануїтету (Іа)х, який сплачується в розмірі одиниця за кожний рік дії договору (випадок b(t) = t), поки застрахована у віці х років особа жива, визначається ймовірністю Р(t) = та обчислюється за допомогою співвідношень:
або
" при укладанні договору страхування життя на строк п років дійсна вартість страхового ануїтету , який протягом п років сплачується в розмірі одиниця за кожен рік дії договору, поки застрахована у віці х років особа жива, визначається ймовірністю та обчислюється за допомогою співвідношень:
або
" при укладанні договору страхування життя без обмеження строку дії договору (довічне страхування) на випадок настання j-ї страхової події для застрахованої у віці х років особи дійсна вартість одиниці одноразової страхової виплати визначається ймовірністю та розраховується за допомогою співвідношень:
або
" при укладанні договору страхування життя на строк п років на випадок настання j-ї страхової події для застрахованої у віці х років особи дійсна вартість одиниці одноразової страхової виплати визначається за допомогою співвідношень:
або
Приклад. При укладанні договору страхування життя на строк п років, умови якого передбачають страхову подію "стійка непрацездатність (інвалідність) застрахованої особи внаслідок нещасного випадку", дійсна вартість одиниці одноразової страхової виплати , визначається ймовірністю та обчислюється за формулою
де - імовірність настання протягом року інвалідності внаслідок нещасного випадку для застрахованої у віці х років особи; при цьому випадок п = ? визначає дійсну вартість страхового ануїтету без обмеження терміну дії договору:
" при укладанні договору страхування життя, умови якого пе-редбачають страхову подію "дожиття застрахованої у віці х років особи до закінчення строку дії договору" (п - кількість років дії договору страхування), дійсна вартість одиниці страхової виплати визначається так:
або
При укладанні договору страхування життя, умови якого пе-редбачають страхову подію "хвороба застрахованої особи" або страхову подію "тимчасова непрацездатність застрахованої особи внаслідок нещасного випадку", дійсна вартість одиниці страхової виплати за кожний день хвороби (непрацездатності) визначається ймовірністю
і пропорційна до значень середньої за рік кількості М(L) днів хвороби (тимчасової непрацездатності) і середньої за рік кількості М(N) захворювань для застрахованої особи та обчислюється за допомогою співвідношення
де - імовірність настання протягом року хвороби (тимчасової непрацездатності) для застрахованої у віці х років особи. При цьому випадок n = ? визначає дійсну вартість страхового ануїтету без обмеження терміну дії договору
Дійсна вартість страхових ануїтетів пренумерандо (позначення з двома крапками над виразом) у розрахунку на одну грошову одиницю річних платежів або виплат визначається аналітичне або за допомогою комутаційних чисел через дійсну вартість відповідних ануїтетів постнумерандо (позначення без крапок над виразом) таким чином:
або
або
Дійсна вартість страхових ануїтетів з виплатами m раз на рік (позначення з верхнім індексом (m)) у розрахунку на одну сумарну за рік грошову одиницю страхових платежів або виплат визначається для випадків постнумерандо та пренумерандо через відповідні річні ануїтети такими формулами:
;
;
;
Дійсна вартість одиниці страхових виплат для договорів страхування життя з негайною виплатою страхової суми в разі настання страхової події (позначення з рискою над виразом) визначається за допомогою співвідношень:
;
де ? = ln(l +і) - Інтенсивність річної ставки і інвестиційного доходу.
Дійсна вартість страхових ануїтетів, які відстрочені на w років (позначення з бічним індексом w |), визначається аналітично або за допомогою комутаційних чисел такими співвідношеннями:
або
або
або
або
Розрахунок нетто-премій за договорами страхування життя. Нетто-премії розраховуються на підставі принципу еквівалентності зобов'язань, що їх беруть страховик (страхові зобов'язання) та страхувальник (зобов'язання сплати страхових внесків) на час укладення договору страхування (принцип еквівалентності дійсних вартостей зобов'язань).
Наведені щойно співвідношення дають змогу обчислювати нетто-премії (у разі сплати премій пренумерандо) для договорів страхування життя, які враховують настання однієї, кількох або всіх зазначених страхових подій.
Розмір нетто-премії N за кожним договором страхування життя визначається співвідношенням
N = TS,
де T - нетто-тариф страхового внеску з одиниці страхової суми;
S - страхова сума за укладеним договором страхування життя.
Якщо умови договору страхування життя передбачають настання кількох страхових подій, нетто-премія за таким договором страхування розраховується як сума відповідних нетто-премій для кожної страхової події.
При визначенні нетто-премій актуарій прогнозує значення річної ставки і інвестиційного доходу залежно від терміну дії договору страхування. Розрахункове значення річної ставки і? інвестиційного доходу може коригуватися з урахуванням значення річної ставки інфляції f за формулою
При розрахунку нетто-премії N лише на випадок дожиття за-страхованої у віці x років особи до закінчення строку дії договору страхування (п - кількість років дії договору страхування) величина нетто-премії визначається пропорційно до величини страхової суми S:
o у разі сплати страхової премії одноразово:
o у разі сплати річних страхових премій протягом перших обумовлених договором страхування k років:
При розрахунку нетто-премії лише на випадок настання j-ї страхової події нетто-премія пропорційна до страхової суми S, яка виплачується негайно після настання

 
 

Цікаве

Загрузка...