WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Монітор керівника страхової компанії як інструмент вирішення проблеми автоматизації - Реферат

Монітор керівника страхової компанії як інструмент вирішення проблеми автоматизації - Реферат

ризиків та застрахованих об'єктів.
- Автоматичний поділ премій за кожним ризиком на складові згідно нормативам.
- Облік відшкодувань в розрізі ризиків та застрахованих об'єктів.
Принципи, закладені в вимоги до технічних характеристик системи. Ефективність обробки є критично важливою при реалізації загальної бази даних:
- Система не повинна мати практичних обмежень з обсягів даних.
- Система не повинна мати практичних обмежень із кількості користувачів.
- Повинна бути забезпечена можливість роботи з базою даних через низькошвидкісні (в т.ч. телефонні) канали.
Результат впровадження системи, що відповідає цим принципам - всі дані зберігаються в структурованому вигляді в загальній базі даних, доступ до них не залежить від територіального розташування користувача і визначається лише правами доступу.
Які проблеми вирішувались в ході впровадження системи?
В першу чергу вирішувались основні проблеми:
- Побудування захищеної та надійної комп'ютерної мережі компанії. Встановлення інформаційної системи та інтеграція її системи захисту з загальною системою захисту комп'ютерної мережі.
- Конвертація даних з існуючих програм в інформаційну систему. Корегування інформації та виключення великої кількості даних, що дублюються.
- Організація вводу інформації за всіма страховими продуктами.
- Реалізація існуючих звітів компанії засобами інформаційної системи.
Потім вирішувались завдання вже зовсім іншого рівня:
- При переїзді фахівців в новий офіс необхідно було забезпечити можливість сумісної роботи. Була успішно впроваджена технологія роботи з загальною базою даних в режимі on-line за допомогою виділених каналів зв'язку. Така технологія роботи територіально-віддалених офісів в страховому бізнесі України впроваджена вперше (про це було повідомлення в e-дайджесті "Insurance Online").
- Тривалий час проводилась робота по "чистці" загального реєстру клієнтів інформаційної системи та напрацювання організаційно-технічних засобів по недопущенню дублювання в майбутньому. Тепер довідник клієнтів дозволяє здійснювати аналіз страхової інформації за конкретним клієнтом та по групам клієнтів.
- Проведено роботу з уніфікації та оптимізації звітів компанії, зменшенню їх кількості, чіткому опису, закріпленню за відділами та видами страхування.
На сьогодні здійснюється централізований облік всієї страхової інформації в загальній базі даних з доступом до неї в режимі on-line з 2-х київських офісів.
Які можливості з'явились при впровадженні інформаційної системи?
З'явилась можливість постійного ефективного контролю за здійсненням страхування в межах всієї компанії:
- Автоматичне створення всіх основних звітів компанії.
- Миттєвий пошук та відбір необхідної інформації.
- Ефективний аналіз інформації.
Загальна база даних дозволяє ефективно здійснювати обробку і виводити на монітор всі необхідні показники. Використовуючи цю можливість був реалізований "Монітор керівника" - екран інформаційної системи, на який в наочному вигляді виведені показники про діяльність компанії в цілому. При цьому не існує обмежень для використання математичних методів при формуванні показників.
Як здійснюється робота з "Монітором керівника"?
Монітор керівника побудований за такими принципами:
- На головний екран виводяться основні показники, що цікавлять керівництво.
- Біля кожного показника розташована кнопка, яка викликає розгорнуту систему показників - дозволяє деталізувати загальний показник в графічному та табличному вигляді.
- Аналогічні кнопки на табличних формах дозволяють деталізувати отриману інформацію, спускаючись таким чином до найнижчого рівня деталізації - до рівня конкретного полісу, застрахованого об'єкту, ризику, платежу.
Можна задавати умови відображення даних: період, для аналізу, по всій компанії/по конкретній філії.
Які показники виводяться на "Монітор керівника"?
Основні дані, що відображаються: кількість укладених договорів, кількість нових клієнтів, кількість та сума премій, кількість та сума виплат, кількість користувачів, що в даний момент працюють з системою.
Основні нагадування: кількість та сума прострочених платежів за полісами, кількість та сума очікуваних платежів на найближчі дні.
Попередження про критичні ситуації: критична кількість ресурсів, наприклад, кількість вільних бланків полісів.
Інтерфейси монітора керівника другого рівня доступні за допомогою кнопок в лівій частині екрану: укладені договори страхування і страхові платежі по страхових продуктах, перегляд клієнтів, перегляд застрахованих об'єктів.
Практично всі існуючі стандартні показники (в т.ч. технічні резерви) виводяться на додаткових формах:
- коефіцієнт збитковості;
- середня страхова сума на один об'єкт страхування;
- середня страхова сума на один постраждалий об'єкт;
- вага ризику;
- збитковість страхової суми;
- норма збитковості;
- частота збитку;
- частота страхових випадків;
- вага збитку;
- базова страхова премія;
- резерв незаробленої премії;
- резерв заявлених, але неврегульованих збитків;
- резерв збитків, що відбулися, але не заявлені;
- резерв попереджувальних заходів.
- розрахунок частки перестраховиків в резерві незароблених премій.
Контролінг в ВАТ СК "Алькона" здійснюється з Монітору керівника, та передбачає прийняття рішень на підставі аналізу інформації бази даних. Він містить:
- Вивчення значень визначених показників за період, що аналізується.
- Вивчення зміни структури визначених показників за період, що аналізується.
Таким чином, в наочній формі з використанням діаграм та графіків надаються дані вертикального та горизонтального аналізу, що містять якісні та кількісні показники стану компанії та її розвитку і можуть бути використані при аналізі, плануванні та прогнозуванні оперативної діяльності. Періоди для аналізу можна встановлювати будь-які з дискретністю в 1 день.
Плани або шлях до вдосконалення
Один з нових напрямків розвитку - створення нової складової "Монітору керівника" - "Ситуаційного монітору". Цей монітор надаватиме вже не саму інформацію, а результати її аналізу у вигляді коефіцієнтів та визначатиме необхідні заходи. Для цього при реалізації "Ситуаційного монітору" необхідно:
Визначити:
- систему коефіцієнтів для оцінки (збитковості, збалансованості та ін. в різних розрізах);
- бальну оцінку кожного коефіцієнта;
- групи коефіцієнтів;
- вагові значення кожної групи коефіцієнтів;
- ситуаційний план ризик-менеджменту, який містить значення відхилень від нормативних показників за групами таметодами регулювання.
Реалізувати форму "Ситуаційний монітор", яка надаватиме в наочному вигляді:
- поточні значення коефіцієнтів з контролем інтервальних значень коефіцієнтів за групами;
- аналіз коефіцієнтів в прив'язці їх до ситуаційного плану ризик-менеджменту з наданням рекомендацій по методах регулювання;
- визначення суми балів та заходів фінансового менеджменту по компанії.
Ми вважаємо, що стратегічні напрямки розвитку були встановлені вірно та послідовно виконуються завдяки високій кваліфікації, досвіду та творчому потенціалу спеціалістів компанії.

 
 

Цікаве

Загрузка...