WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Практичні аспекти агентської діяльності юридичної особи у сфері страхування - Реферат

Практичні аспекти агентської діяльності юридичної особи у сфері страхування - Реферат

Практичні аспекти агентської діяльності юридичної особи у сфері страхування
Основною і ключовою фігурою, яка приводить в рух механізм реалізації страхових послуг, був і залишається страховий агент. У відповідності до статті 14 Закону України "Про страхування" страхові агенти - громадяни або юридичні особи, які діють від імені та за дорученням страховика і виконують частину його страхової діяльності (укладання договорів страхування, одержання страхових платежів, виконання робіт, пов'язаних з виплатами страхових сум і страхового відшкодування). Страхові агенти є представниками страховика і діють в його інтересах за комісійну винагороду на підставі договору із страховиком.
Раніше в ролі страхового агента виступав звичайний співробітник страхової компанії, який продавав страхові поліси цієї компанії і крім комісійної винагороди мав постійну оплату праці. Але сьогодні в якості страхових агентів все частіше виступають різні юридичні особи (комерційні банки, готелі, транспортні, торгові, туристичні організації і т. ін.), діяльність яких пов'язана з обслуговуванням великої кількості громадян і організацій, яким необхідний страховий захист.
При здійсненні страхової діяльності через страхових агентів необхідно враховувати такі вимоги законодавства України:
По-перше, згідно Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1996 року №1523, якщо договір страхування укладається при посередництві страхового агента, суб'єкти цивільно-правових відносин повинні виконувати наступні вимоги:
- страховий агент, який отримує страхові платежі від страхувальників, зобов'язаний перерахувати ці кошти на рахунок страховика протягом двох робочих днів після отримання відповідних страхових платежів, а також оформити договір страхування не пізніше одного робочого дня з моменту отримання страхового платежу;
- страховий агент зобов'язаний щодекадно подавати страховику відомості про укладені договори страхування та розміри отриманих страхових платежів;
- у разі несвоєчасного перерахування страховим агентом страхових платежів або порушення ним терміну оформлення договорів страхування без поважних причин страховик зобов'язаний призупинити дію агентської угоди не менше ніж на три місяці.
По-друге, крім укладання договорів страхування, надання страховим агентом страхових послуг проводиться також шляхом реалізації страхових полісів. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.93р. №283 "Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку" бланки страхових полісів віднесено до номенклатури бланків суворого обліку. Бланки суворого обліку відповідно до Інструкції про порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій № 291, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291, зареєстрована в Мінюсті України 21.12.99р. №893/4186 обліковуються на за балансовому рахунку 08 "Бланки суворого обліку", на якому ведеться облік їх наявності і руху. Аналітичний облік бланків суворого обліку ведеться по кожному виду бланків і по місцях їх зберігання. Тому прийом-передача бланків страхових полісів страховому агенту повинно бути оформлено з застосуванням форм обліку бланків суворої звітності затверджених наказом Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої звітності" від 11.03.96р. №67.
Агентська угода з страховим агентом юридичною особою може мати такий вигляд :
Агентський договір №
м. _________ "___"_____________200__р.
Страхова компанія, в особі ________________________, що діє на підставі Статуту (надалі-Страховик), і _________________
в особі _____________________________________________, що діє на підставі Статуту (надалі - Агент), уклали цей договір про наступне:
1. Предмет договору.
1.1.Предметом цього договору є представництво Агентом інтересів Страховика щодо консультування, пропонування страхувальникам страхових послуг, укладання договорів страхування, одержання страхових платежів, виконання робіт з обслуговування договорів страхування, в тому числі оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування, а також здійснення цих виплат за окремим дорученням Страховика.
2. Права і обов'язки сторін.
2.1.Агент має право :
1) проводити за власний рахунок рекламу для залучення фізичних та юридичних осіб до страхування;
2) укладати від імені Страховика договори страхування;
3) приймати страхові платежі як готівкою, так і в безготівковій формі;
4) отримувати належну Агенту комісійну винагороду при перерахуванні Страховику страхових платежів;
5) у разі отримання Страховиком повідомлення про настання страхового випадку (заяви на виплату страхового відшкодування) за договорами страхування, укладеними Агентом, за письмовим погодженням сторін прийняти від Страховика його права і обов'язки з питань врегулювання збитків за страховим випадком.
6) припинити дію цього договору у відповідності до п.7 цього договору;
2.2.Агент зобов'язаний:
1) ознайомити страхувальника з правилами та умовами страхування;
2) забезпечити зберігання і правомірність використання бланків договорів страхування та страхових полісів, які є бланками суворого обліку;
3) оформляти договори страхування (страхові поліси) не пізніше одного робочого дня з моменту отримання страхового платежу від Страхувальника.
4) за першу декаду - до 12 числа поточного місяця, за другу декаду - до 22 числа поточного місяця, за третю декаду -

 
 

Цікаве

Загрузка...