WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Маркетингові дослідження і маркетингова політика страховика - Реферат

Маркетингові дослідження і маркетингова політика страховика - Реферат

страховиків; 4) брокерське посередництво.
Отже, служба маркетингу має відповідно відстежувати діяльність кожного із зазначених каналів та впливати на їх функціонування.
Головними критеріями оцінювання ефективності та предметом уваги з боку служби маркетингу щодо перших двох каналів має бути рівень реалізації ними страхових продуктів; розвиток контингенту постійних клієнтів; участь фахівців страховика в заходах маркетингових досліджень і вишукуванні потрібної інформації.
У процесі реалізації страхових послуг через об'єднання страховиків (пули, бюро, консорціуми) фахівці маркетингу мають враховувати ось що. Стосовно розвитку цього каналу реалізації страховик, дістаючи змогу регулярно опосередковано укладати групові договори страхування або регулярно отримувати страхові платежі (через ядерний авіаційний чи морський пул страховиків), може потерпати від притаманних цьому каналу недоліків. Насамперед ідеться про те, що об'єднання страховиків працюють здебільшого за досить низькими тарифами і вплинути на їх підвищення чи поліпшення умов договорів під час безпосереднього спілкування з клієнтами страховик не має змоги, а також про значні накладні витрати (утримання персоналу виконавчої дирекції об'єднання, вступні та членські внески, витрати на проведення нарад, формування гарантійних фондів та інше).
Щодо роботи з брокерами - надання їм інформації, яка формує привабливість страховика демонструванням переваг чи переліку позитивних показників у його роботі порівняно з конкурентами, а також можливість переговорів з брокерами для отримання від них через учасників переговорів з боку страховика інформації для маркетингових досліджень.
Формування споживчого попиту. Взагалі ця проблема є найважливішою серед усіх складових політики зовнішніх стосунків страховика й охоплює такі аспекти його діяльності.
* Зв'язки страховика з громадськістю, форми і методи яких та взаємозв'язок з маркетингом добре висвітлені в популярних виданнях. Зазначимо лише, що ця робота страховика спрямована насамперед на створення і розвиток його позитивної репутації серед фактичних і потенційних клієнтів, а також серед пріоритетних (з погляду перспективи розширення ринку збуту) груп населення.
* Реклама (див. далі).
* Формування споживчого попиту.
Остання складова, яку ще називають стимулюванням збуту чи продажу охоплює практично всі заходи, спрямовані безпосередньо чи опосередковано на збільшення реалізації страхових продуктів. Проте якщо більша частина цих заходів різною мірою реалізується іншими підрозділами страховика і становить їх прямі функції, то є ряд моментів, які відносяться до безпосередніх функцій служби маркетингу:
o роз'яснення специфіки виду страхування, який цікавить клієнта, допомога у визначенні реальної потреби у страхуванні конкретних ризиків та наданні юридичних консультацій із супутник проблем;
o високий сервіс обслуговування іншими засобами (форми розглядалися раніше);
o матеріальні та моральні форми заохочення постійних клієнтів, у тому числі шляхом бонусу чи допомоги в якісній профілактиці страхових випадків;
o якомога ширша реалізація клієнтам "пакетів страхових полісів" на різні види страхування і для кількох членів сім'ї;
o залучення пріоритетних клієнтів до кола акціонерів страховика;
o формування "торговельної марки" страховика, під якою слід розуміти те, що містить у собі поняття його авторитету й ділової репутації та вірності найкращим традиціям.
Організація служби маркетингу. Залежно від розмірів кадрового апарату страховика функції служби маркетингу можуть покладатися безпосередньо на окремий підрозділ з кількох співробітників або на одного фахівця. Цю службу доцільно підпорядковувати керівним посадовим особам страховика (скажімо, першому заступникові голови правління), враховуючи її повноваження з питань збирання, узагальнення та аналізу інформації, що стосується стратегічних напрямків розвитку страховика, контролю й роботи з визначення ефективності окремих заходів і видів діяльності конкретних фахівців та підрозділів. Ця служба в межах своїх функцій чи конкретних за-вдань повинна мати можливість доступу до необхідної інформації та опитування відповідних фахівців з інших підрозділів.
Для більшої наочності розглянемо приклад організації служби маркетингу в Страховій групі "ТАС". Функції окремих підрозділів Департаменту маркетингу та інновацій зображено в табл. 1.
Фаховий рівень та ділові якості спеціалістів служби мають відповідати таким основним вимогам:
o відданість справі і щира зацікавленість у розвитку фінансової потужності, прибутковості діяльності та зміцненні авторитету
страховика;
o високий рівень теоретичної підготовки та практичних навичок з основних видів страхування, на яких спеціалізується страховик;
o уміння цілеспрямовано збирати, нагромаджувати й аналізувати Інформацію та розробляти на її базі відповідні висновки й
пропозиції;
o ініціатива, комунікабельність, виконавська дисципліна, уміння зосередитись на головному, широка загальна ерудиція.
Таблиця 1.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДЕПАРТАМЕНТУ МАРКЕТИНГУ ТА ІННОВАЦІЙ СТРАХОВОЇ ГРУПИ "ТАС"
Підрозділ Функції
1. Управління нових страхових продуктів і перспективних видів діяльності
Аналіз, коригування й узгодження в керівних інстанціях та у процесі співпраці з галузевими підрозділами правил страхування, умов і зразків договорів та Інших відповідних документів (полісів, сертифікатів тощо) на предмет відповідності чинному законодавству та стратегічним цілям Компанії
Аналіз інноваційних пропозицій з нових видів діяльності та прийняття рішень щодо доцільності їх упровадження
Розробка та впровадження нових страхових продуктів Сегментація страхового ринку
2. Управління аналізу і розвитку системи реалізації стра-хових продуктів Аналіз ефективності систем продажу страхових продуктів за критеріями відповідності їх поставленим статутним завданням
Формування необхідної мережі збуту, розробка і впровадження заходів з їх систематичного коригу-вання
Поточний контроль за діяльністю систем збуту Професійне навчання І забезпечення необхідними методично-інструктивними матеріалами фахівців Компанії, задіяних у системі збуту страхових продуктів Розробка системи стимулювання діяльності страхових посередників
3. Управління реклами, дизайну і зв'язків з громадськістю
Доведення до сегментованих категорій фактичних і потенційних страхувальників іміджевої інформації щодо компанії, її страхових продуктів, сервісних умов Дизайн, розробка та виготовленнядокументації, необхідної для забезпечення діяльності галузевих підрозділів Компанії, страхових посередників і рекламних акцій
Планування та організація багатопрофільного рекламування
Проведення публічних рекламних, інформаційно-просвітницьких та іміджевих заходів у ЗМІ та через канали масової Інформації Заходи із закріплення зв'язків із клієнтурою
4. Управління інформації і дослідження ринку
Забезпечення інформацією керівництва Компанії та її підрозділів
Організація та проведення цільових досліджень за запитами керівництва і підрозділів та для власних потреб департаменту
Створення, розвиток І утримання тематичної бази даних на електронних і паперових носіях Виконання цільових завдань і доручень керівництва Компанії з проведення заходів андеррайтингу за окремими договорами страхування

 
 

Цікаве

Загрузка...