WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Страхова компанія ТАС - Реферат

Страхова компанія ТАС - Реферат

17 квітня - створено ТОВ "АссісТАС", з яким Компанія уклала договір про надання страхових агентських послуг

2000

20 липня - видана Ліцензія Міністерства фінансів України №4 на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування життя

6 травня - створено Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "ПриватПоліс"

Корпоративне управління

Статутний капітал. Акціонери

Станом на кінець 2007 року статутний капітал ЗАТ "Страхова компанія "ТАС" складає 21 306, 3 тис. грн. Статутний капітал сформовано шляхом об`єднання внесків акціонерів компанії.

Основними акціонерами ЗАТ "Страхова компанія "ТАС" станом на 31.12.2007 року є:

  • Тігіпко Сергій Леонідович – 34,56% акцій компанії;

  • ЗАТ "Страхова компанія "Індустріальна" - 65,41% акцій компанії;

  • ТОВ "Східноєвропейська Інвестиційна Компанія" - 0,03% акцій компанії.

Загальні збори акціонерів

Загальні збори акціонерів є вищим органом управління, серед повноважень якого: внесення змін і доповнень до Статуту компанії, зміна розміру статутного капіталу, призначення і звільнення голів та членів Спостережної ради та Ревізійної комісії, затвердження річної фінансової звітності, висновків зовнішніх аудиторів та Ревізійної комісії, розподіл прибутку. Протягом 2007 року Загальні збори акціонерів ЗАТ "Страхова компанія "ТАС" скликалися 1 раз.

Наглядова рада

У період між проведенням Загальних зборів акціонерів їх інтереси представляє Наглядова рада, що звітує перед Загальними зборами акціонерів та обирається з числа їх представників. Наглядова рада контролює виконання рішень Загальних зборів акціонерів, приймає рішення про їх скликання, визначає дату проведення зборів та затверджує порядок денний. Серед інших повноважень Наглядової ради також призначення і звільнення Правління, затвердження стратегічних планів та річних бюджетів, ухвалення інвестицій у акціонерні капітали інших підприємств, прийняття рішення про створення дочірніх підприємств, їх реорганізацію або ліквідацію. Наглядова рада визначає організаційну структуру компанії, зовнішніх аудиторів та умов співробітництва з ними, заслуховує звіти Правління, приймає рішення з інших питань, визначених Статутом Страхової компанії "ТАС".

Протягом року проводиться щонайменше 4 регулярні засідання Наглядової ради компанії. Для прийняття невідкладних рішень можливе проведення позачергових засідань. Порядок денний готується Головою Наглядової ради. На засідання, крім членів Наглядової ради, запрошується і члени Правління компанії, що забезпечує більш тісну взаємодію між Наглядовою радою та Правлінням СК "ТАС". Не менше 2-х разів на рік Наглядова рада збирається без участі членів Правління компанії. Протягом 2007 року було проведено 10 засідань Наглядової ради.

Склад Наглядової ради ЗАТ "Страхова компанія "ТАС":

Попенко Сергій Павлович

Голова Наглядової ради; Віце-Президент ТОВ "Східноєвропейська Інвестиційна Компанія";

Дацун Сергій Васильович

член Наглядової ради; Виконавчий директор ТОВ "Східноєвропейська Інвестиційна Компанія";

Ястремська Наталія Євгеніївна

член Наглядової ради; Директор з фінансів та аудиту ТОВ "Східноєвропейська Інвестиційна Компанія";

Білоног Олексій Вікторович

член Наглядової ради; Директор з правових та корпоративних питань ТОВ "Східноєвропейська Інвестиційна Компанія".

Правління

Правління є виконавчим органом, що здійснює керівництво поточною діяльністю компанії, забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, несе відповідальність за результат роботи страхової компанії. Правління звітує перед Загальними зборами акціонерів і Наглядовою радою. Члени Правління компанії обираються Наглядовою радою за поданням Голови Правління компанії. Засідання правління збирається не рідше 1-го разу на тиждень.

Склад Правління ЗАТ "Страхова компанія "ТАС":

Царук Павло Вікторович

Голова Правління;

Борисенко Ростислав Юрійович

член Правління, заступник Голови Правління (організація і розвиток бізнесу);

Бордюг Максим Володимирович

член Правління, заступник Голови Правління (клієнтський сервіс та інформаційні технології);

Дунюшкін Віталій Володимирович

член Правління, заступник Голови Правління (фінанси)

Ревізійна комісія

За фінансово–господарською діяльністю компанії та її підрозділів контроль здійснює Ревізійна комісія, що звітує перед Наглядовою радою. Організаційна структура комісії та її члени ухвалюються Наглядовою радою.

Склад Ревізійної комісії ЗАТ "Страхова компанія "ТАС":

Мальцева Анастасія Валеріївна

Голова Ревізійної комісії;

Дробот Неллі Вікторівна

член Ревізійної комісії.

Правління

Царук Павло Вікторович - Голова Правління (12 липня 1977 року)

Борисенко Ростислав Юрійович - Заступник Голови Правління (19 серпня 1973 року)

Бордюг Максим Володимирович - Заступник Голови Правління (3 серпня 1982 року)

Дунюшкін Віталій Володимирович - Заступник Голови Правління (31 липня 1977 року)

Фінансова надійність

Страхова компанія "ТАС" – це соціально-орієнтована компанія, що пропонує широкий спектр послуг з убезпечення життя, накопичувальним видам убезпечення життя, а також послуг по страхуванню від нещасного випадку, від критичних захворювань і на випадок втрати працездатності. У процесі формування портфелю страхових програм, був використаний досвід світових лідерів у цій сфері бізнесу.

Місія Страхової компанії "ТАС" полягає у тому, щоб надавати своїм клієнтам, як фізичним, так і юридичним особам, найкращі програми убезпечення життя разом з якісним професійним обслуговуванням. Наша компанія високо цінує лояльність наших клієнтів, партнерів та інвесторів.

СК "ТАС" надає самі високі гарантії збереження, накопичення та своєчасних виплат коштів.

Страхова компанія "ТАС" гарантує свої клієнтам:

  • надійний страховий захист життя і здоров'я;

  • надійне розміщення засобів, як у національній, так і у вільно конвертованій валюті;

  • перевищення відсотка прибутковості над відсотком інфляції;

  • стабільний ріст доходу;

  • негайну виплату страхового відшкодування;

  • професійне обслуговування;

  • оперативне реагування на зміну потреб своїх клієнтів.

З 2001 року компанія динамічно розвивається, про що свідчать фінансові показники її діяльності.

За перший рік своєї діяльності Страхова компанія "ТАС" у рейтингу серед компаній зі страхування життя за показником "Сума зібраних страхових платежів" піднялася з шостого місця на друге, обігнавши компанії, що працювали на той час протягом більш ніж 5 років. І зараз вже третій рік поспіль СК "ТАС" продовжує утримувати позицію національного лідера ринку убезпечення життя.

Одним з чинників фінансової надійності компанії є договірперестрахування. 15 травня 2001 року Страхова компанія "ТАС" підписала договір перестрахування з Мюнхенським перестрахувальним товариством (Munich Re) – загальновизнаним світовим лідером в області перестрахування.

Умови страхування

Страхування життя - одна з наймолодших та найбільш перспективних галузей на українському ринку. Своє друге народження вона фактично пережила у 1996 році, коли був прийнятий перший в Україні Закон "Про страхування", проте він лише констатував існування цієї галузі і фактично не виділяв її зпоміж інших видів страхування. І лише з прийняттям нової редакції цього Закону 4 жовтня 2001 року страхування життя отримало новий поштовх до розвитку та достатньо прозорі правила гри, наближені до світової практики: Закон України "Про страхування".

Ми довго вивчали світовий досвід для того, щоб перенести на Україну найкращі світові традиції в галузі убезпечення життя та запрпонувати Вам ті послуги, які давно здобули популярність та визнання у світі. Створюючи наші страхові продукти, ми перш за все думали про Вас і намагалися зробити їх максимально зручними та корисними для кожної людини. Ми вважаємо, що нам це вдалося. На сьогодні ми пропонуємо страховий захист по: страхуванню життя, страхуванню від нещасних випадків, інвалідності, критичних захворювань, а також накопичувальному і пенсійному страхуванню.

Умови убезпечення життя Страхової компанії "ТАС" відповідають найкращим традиціям світової практики.

Умови страхування життя описують рамки взаємодії страхової компанії із клієнтом та встановлюють загальні правила страхування. Більш конкретно потреби кожної людини або компанії дозволяють задовільнити програми убезпечення життя.

Згідно законодавства, страхова компанія обмежена в гарантуванні більш високої доходності по сплачених внесках, ніж 4% річних. Решта доходу, отриманого за рахунок розміщення коштів клієнта розподіляється між клієнтом і компанією на вимогу того ж таки законодавства. Таким чином забеспечується участь клієнта у прибутках компанії.

Ознайомившись з умовами убезпечення життя Страхової компанії "ТАС" ви отримаєте відповідь на більшість Ваших запитань з приводу механізму та практики страхування.

Якщо у Вас ще залишаться питання, на які Ви не знайшли відповіді в попередніх розділах, перегляньте будь-ласка нашу підбірку найбільш частих питань наших клієнтів та відповіді на них спеціалістів нашої компанії, або можна звернутися безпосередньо до наших регіональних предтавництв, які розташовані в крупних містах по всій території України.

ГОЛОВНИЙ ОФІС:

Україна, 01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, поверх 6

тел./факс: +380 (44) 537-37-40/44

e-mail: tas@taslife.com.ua

web: www.taslife.com.ua

Голова Правління - Царук Павло Вікторович

Інформаційна лінія: 8 (800) 500-11-70

Головна сторінка офіційного сайту


 
 

Цікаве

Загрузка...