WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Розвиток і стан справ страхування від нещасних випадків - Реферат

Розвиток і стан справ страхування від нещасних випадків - Реферат

РЕФЕРАТ

на тему:

"Розвиток і стан справ страхування

від нещасних випадків"

ПЛАН

Вступ

1. Сучасні підходи та особливості страхування від нещасних випадків в Україні

2. Сучасне положення соціальне страхування в Україні

3. Завдання та повноваження Фонду соціального страхування

від нещасних випадків

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Попри існування різних моделей страхування від нещасних випадків у державах - членах ЄС, залишається один незаперечний факт у соціальній політиці: держава гарантує і підтримує існування незалежних правлінь соціальних партнерів, які забезпечують управління установами соціального страхування. Стосовно страхування від нещасних випадків існує цілий ряд поважних причин для незалежної організації цього виду страхування.

Як роботодавці, так і працівники зацікавлені в забезпеченні високих стандартів безпеки праці. Нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання шкодять економічним показникам підприємств, несуть юридичні ризики для підприємців та представляють безпосередню загрозу для життя працівників.

1. Сучасні підходи та особливості страхування від нещасних випадків в Україні

Страхування від нещасних випадків фінансується сукупністю підприємств. Оскільки це їхні власні гроші, вони самі повинні контролювати використання соціальних бюджетів в межах правового поля, з метою досягнення найкращих економічних результатів та втілення найефективнішої профілактичної політики.

Незалежне правління соціальних партнерів є найкращим шляхом для узгодження та регулювання диференційованих страхових тарифів відповідно до ризиків та стану охорони праці на кожному підприємстві, та з урахуванням економічної справедливості та солідарності. Соціальні партнери не дозволять перерозподіляти соціальні бюджети не за призначенням та не допустять невиправданих адміністративних витрат.

Оскільки починаючи з 2001 року Україна подолала значний шлях, створюючи цю систему, то злиття фонду страхування від нещасних випадків з іншими установами може призвести до обмеження досягнутого рівня соціального партнерства. Зарубіжні колеги настійливо рекомендують, що при будь-якій реорганізації соціального страхування, необхідно забезпечити функціонування незалежного правління, яке має бути наділеним повноваженнями для вирішення питань бюджету, тарифів та профілактичної політики.

Західний досвід та рекомендації міжнародних організацій доводять, що вище зазначені завдання можуть бути виконані належним чином лише спеціалізованою та самоврядною установою. В чому ж полягає розбіжність між страхуванням від нещасних випадків та іншими фондами соціального страхування?

Якщо усі інші фонди відповідають перш за все за надання соціальної допомоги, то для страхування від нещасних випадків найважливішим завданням є профілактика. Це завдання реалізується страховими експертами шляхом надання консультацій та нагляду за підприємствами. Крім того, страхування від нещасних випадків повинне забезпечувати навчання фахівців підприємств та проводити наукові дослідження в сфері охорони праці. Жоден інший фонд не має ані досвіду, ані ресурсів для виконання таких комплексних профілактичних програм.

Страхування від нещасних випадків повинне організовувати та фінансувати комплексне лікування та реабілітаційні процеси. Головна мета полягає не у виплаті страхової компенсації, а поверненні постраждалих внаслідок нещасних випадків та профзахворювань до роботи, відновленні їх працездатності усіма відповідними засобами. Цей підхід є унікальним, і не притаманним іншим напрямкам соціального страхування.

Страхування від нещасних випадків - єдина галузь системи соціального захисту, фінансування якої забезпечується винятково роботодавцями, а не працівниками. Цей вид страхування також звільняє роботодавця від зобов'язань за позовами, що виникають внаслідок нещасних випадків та профзахворювань. Таким чином, відокремлення бюджету цього виду страхування від інших соціальних бюджетів – є передумовою для справедливого розподілу коштів між бенефіціарами та обчислення найнижчих тарифів.

Страхування від нещасних випадків не може виконувати свої правові завдання в сфері профілактики, реабілітації та страхових виплат в разі державного регулювання соціальних бюджетів. Натомість, доходи та витрати повинні бути збалансовані відповідно до фактичних вимог, а їх контроль має забезпечуватися соціальними партнерами.

Для обчислення індивідуальних тарифів, страхування від нещасних випадків має вести індивідуальний реєстр з інформацією по кожному підприємству щодо його страхових ризиків та відповідної кількості та серйозності страхових випадків. Така база даних має дуже небагато спільного з потребами інших галузей соціального страхування.

У той, час коли всі інші соціальні бюджети в західних країнах несуть велике навантаження, збільшуючи витрати, незалежне страхування від нещасних випадків, наприклад у Німеччині, змогло навіть зменшити внески останнім часом. А це відповідає очікуванням роботодавців та працівників: позитивний економічний результат та оптимальний соціальний захист. Отже проект TACIS рекомендує:

не об'єднувати фонд страхування від нещасних випадків з іншими фондами.

зберегти та посилювати вплив соціальних партнерів на вирішення питань використання соціального бюджету, адміністрування та профілактики.

не змішувати та не переадресовувати доходи страхування від нещасних випадків до інших соціальних бюджетів.

вдосконалити нормативно-правову базу, таким чином, щоб фонд страхування від нещасних випадків зміг працювати на основі збалансованих доходів та витрат.

2. Сучасне положення соціальне страхування в Україні

Загальнообов'язковим є державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Під час здійснення працівником своїх трудових функцій існує ризик професійного травматизму та захворювання.

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" усі працівники підлягають обов'язковому соціальному страхуванню власником підприємства, організації та установи незалежно від форм власності та видів їх діяльності від нещасних випадків і професійних захворювань. У разі ушкодження їх здоров'я власник зобов'язаний відшкодувати працівникові шкоду, заподіяну йому каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків.

Сучасна економічна криза, скорочення обсягів виробництва, погіршення умов праці неодмінно призводить до збільшення порушень нормативів з охорони праці та зростання кількості нещасних випадків на виробництві й професійної захворюваності. У нашій країні досі не створено системи медичної, професійної та соціальної реабілітації постражда-лих від нещасного випадку на виробництві. Нема механізму для відшкодування збитків постраждалим у разі фінансової неспроможності, банкрутства чи ліквідації їхніх підприємств. Розв'язати ці проблеми можливо лише шляхом створення системи соціального страхування від нещасних випадків, передбаченої Основами законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування та Законом України від 23 вересня 1999 р. "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності". Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2001 року. Відшкодування шкоди, медична, професійна та соціальна реабілітація будуть провадитися Фондом соціального страхування від нещасних випадків — некомерційною самоврядованою організацією, що діє на підставі статуту, має права юридичної особи (ст. 15).

Управління Фондів здійснюється на паритетній основі дер-. страхованих осіб і роботодавців. Надання від нещасного випадку є правонаступником державного, галузевих та регіональних фондів охорони праці.

Страхування від нещасного випадку є самостійним видом загальнообов'язкового державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та здоров'я громадян у процесі їхньої трудової діяльності. За даним видом соціального страхування страхові внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків сплачують тільки роботодавці.

Нещасним випадком є обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть. До професійного захворювання належить захворювання, що виникло внаслідок професійної діяльності застрахованого та зумовлюється виключно або переважно впливом шкідливих речовин і певних видів робіт та інших факторів, пов'язаних з роботою (ст. 14 Закону). Таким чином, об'єктом страхування від нещасного випадку на виробництві є життя застрахованої особи (працівника), його здоров'я та працездатність.

Законом визначено дві форми страхування: обов'язкова та добровільна. В обов'язковому порядку страхуванню підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту); учні, студенти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять, професійного навчання, виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємстві та особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, виховно-трудових закладах та залучаються до трудової діяльності.

Добровільно, за письмовою заявою, від нещасного випадку можуть страхуватися священнослужителі, церковнослужителі та особи, які працюють у релігійних організаціях на виборних посадах; особи, що забезпечують себе роботою самостійно, суб'єкти підприємницької діяльності.

3. Завдання та повноваження Фонду соціального страхування

від нещасних випадків

Страхування від нещасного випадку здійснює Фонд соціального страхування від нещасних випадків - некомерційна самоврядна організація, що діє на підставі статуту, який затверджується її правлінням.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, а також емблему, яка затверджується його правлінням.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків набуває прав юридичної особи з дня реєстрації статуту у спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків знаходиться у місті Києві.

Управління Фондом соціального страхування від нещасних випадків здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців.

Безпосереднє управління Фондом соціального страхування від нещасних випадків здійснюють його правління та виконавча дирекція.

До складу правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків включаються представники трьох представницьких сторін:


 
 

Цікаве

Загрузка...