WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Особливості проведення страхової дiяльності в Україні - Пошукова робота

Особливості проведення страхової дiяльності в Україні - Пошукова робота

До набрання чинності П(С)БО і Планом рахунків бухгалтерського обліку активу, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженим наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291, а також Інструкцією з його застосування (далі – Інструкція № 291) порядок відображення в бухгалтерському обліку страховика операцій зі страхування регламентувався Інструкцією з бухгалтерського обліку операцій зі страхування (крім страхування життя), затвердженою наказом Комітету з питань у справах нагляду за страховою діяльністю від 01.06.98 р. № 32 (далі – Інструкція № 32). Цю Інструкцію розроблено відповідно до п. 4 Положення про Комітет з питань у справах нагляду за страховою діяльністю, затвердженого постановою КМУ від 14.03.94 р. № 166, і п. 4 Положення про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні, затвердженого постановою КМУ від 03.04.93 р. № 250. На сьогоднішній день ці документи втратили чинність. У той же час Інструкцію № 32 офіційно не скасовано. Тому при розгляді питань бухгалтерського обліку страхових операцій у страховиків будемо керуватися як вимогами Інструкції № 291, так і вимогами Інструкції № 32.

Відображення в обліку операцій за розрахунками зі страхувальниками

Відповідно до нового Плану рахунків, а також виходячи з вимог Інструкції № 32, бухгалтерський облік розрахунків зі страхувальниками (а також страховими посередниками) має вестися страховими компаніями на рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" із застосуванням таких субрахунків:

3611 "Розрахунки з вітчизняними страхувальниками"

3612 "Розрахунки з вітчизняними страховими посередниками"

3621 "Розрахунки з іноземними страховиками"

3622 "Розрахунки з іноземними страховими посередниками"

По дебету рахунка 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" відображається сума належних страховику у звітному періоді страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами страхування (перестрахування) у кореспонденції з рахунком 76 "Страхові платежі".

По кредиту рахунка 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" відображається сума отриманих страхових платежів у кореспонденції з рахунками обліку коштів.

Аналітичний облік розрахунків зі страхувальниками та страховими посередниками ведеться окремо на кожного страхувальника і страхового посередника.

Аналітичний облік за рахунком 76 "Страхові платежі" ведеться окремо за кожним видом страхування. Цей рахунок щомісяця закривається кореспонденцією із субрахунком 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг", на якому відповідно до п. 3 Інструкції № 32 необхідно відкрити додатковий субрахунок "Зароблені страхові платежі"

У бухгалтерському обліку, залежно від терміну набрання чинності договором страхування, надходження страхових платежів буде відображатися по-різному.

У випадку, якщо договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового платежу, у бухгалтерському обліку страховика має бути зроблено такі записи:

Зміст операції

Дебет рахунка

Кредит рахунка

Отримано страховий платіж від страхувальника

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

76 "Страхові платежі"

Суму страхових платежів, що надійшли, відображено у складі фінансових результатів

76 "Страхові платежі"

7031 "Зароблені страхові платежі"

Якщо ж договір страхування набирає чинності незалежно від терміну надходження страхових платежів (наприклад, з моменту підписання договору), то в цьому разі операції з надходження страхових платежів відобразяться в обліку страховика таким чином:

Зміст операції

Дебет рахунка

Кредит рахунка

Відображено суму належних страховику у звітному періоді страхових платежів

3611 "Розрахунки з вітчизняними страховиками"

76 "Страхові платежі"

Відображено суму належних страховику у звітному періоді страхових платежів

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

3611 "Розрахунки з вітчизняними страхувальниками"

Суму страхових платежів, що надійшли, відображено у складі фінансових результатів

76"Страхові платежі"

7031 "Зароблені страхові платежі"

У практиці страхової діяльності можливі випадки дострокового розірвання договору страхування, у зв'язку з чим виникає необхідність повернення страхових платежів страхувальникам. Для відображення в бухгалтерському обліку таких операцій Інструкцією № 291 запропоновано такі кореспонденції рахунків:

Зміст операції

Дебет рахунка

Кредит рахунка

Відображено видачу коштів на повернення страхувальнику страхових платежів у разі дострокового припинення договору, якщо воно відбулося в місяці надходження страхових платежів

76 "Страхові платежі"

3611 "Розрахунки з вітчизняними страховиками"

3611"Розрахунки з вітчизняними страховиками"

311 "Поточні рахунки в національній валюті", 301 "Каса в національній валюті"

Відображено повернення страхувальнику страхових платежів у випадку дострокового припинення договору страхування, якщо таке припинення відбулося після надходження страхових платежів

76"Страхові платежі"

311 "Поточні рахунки в національній валюті",301 "Каса в національній валюті"

7031 "Зароблені страхові платежі"

76 "Страхові платежі"

Для відображення виплат страхових сум (за договорами особистого страхування) і страхових відшкодувань Планом рахунків передбачено субрахунок 978 "Виплата страхових сум і страхових відшкодувань". По дебету субрахунка в кореспонденції з рахунками обліку коштів відображаються страхові суми і страхові відшкодування, виплачені страхувальникам за договорами страхування, перестрахування, по кредиту – списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

Облік страхових резервів

Облік страхових резервів страховики ведуть на однойменному рахунку 49 "Страхові резерви". Цей рахунок має такі субрахунки:

491 "Резерви незароблених премій"

По кредиту субрахунка 491 "Резерви незароблених премій" у кореспонденції з дебетом субрахунка 497 "Результат зміни резервів незароблених премій" відображається розрахована на звітну дату величина резервів незароблених премій, що включають частку від суми надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що відповідає страховим ризикам, які не минули на звітну дату.

По дебету субрахунка 491 "Резерви незароблених премій" відображають суми резервів незароблених премій на минулу звітну дату в кореспонденції із субрахунком 497 "Результат зміни резервів незароблених премій".

492 "Резерви збитків"

По кредиту субрахунка 492 "Резерви збитків" у кореспонденції із субрахунком 498 "Результат зміни резервів збитків" відображається розрахована на звітну дату величина резервів збитків, що включають зарезервовані несплачені суми страхового відшкодування за певними вимогами страховиків.

По дебету субрахунка 492 "Резерви збитків" відображають суми резервів збитків на минулу звітну дату в кореспонденції із субрахунком 498 "Результат зміни резервів збитків".

493 "Інші страхові резерви", 496 "Частка перестраховиків в інших страхових резервах"

На субрахунках 493 "Інші страхові резерви" і 496 "Частка перестрахувальників в інших страхових резервах" ведеться облік всіх інших страхових резервів (крім технічних), що формуються страховиками у випадках, передбачених чинним законодавством. Отже, на цих субрахунках ведеться облік резервів страхування життя (страховиками, які здійснюють такий вид страхування), що складаються з математичних резервів і резервів майбутніх виплат страхових сум.

494 "Частка перестраховиків у резервах незароблених премій"

По дебету субрахунка 494 "Частка перестраховників у резервах незароблених премій" відображається сума часток перестраховиків у резервах незароблених премій на звітну дату в кореспонденції із субрахунком 497 "Результат зміни резервів незароблених премій".

495 "Частка перестраховиків у резервах збитків"

По дебету субрахунка 495 "Частка перестраховиків у резервах збитків" відображається сума часток перестрахувальників у резервах збитків на звітну дату в кореспонденції із субрахунком 498 "Результат зміни резервів збитків".

По кредиту субрахунків 494 "Частка перестраховиків у резервах незароблених премій" і 495 "Частка перестраховиків у резервах збитків" відображаються сума часток перестрахувальників у резервах незароблених премій і сума часток перестрахувальників у резервах збитків на минулу звітну дату в кореспонденції із субрахунками 497 "Результат зміни резервів незароблених премій" і 498 "Результат зміни резервів збитків" відповідно.


 
 

Цікаве

Загрузка...