WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Особливості проведення страхової дiяльності в Україні - Пошукова робота

Особливості проведення страхової дiяльності в Україні - Пошукова робота

Документи, що направляються до органу ліцензування для одержання ліцензії, перелічені в ст. 10 Закону про ліцензування. Згідно з положеннями цієї статті, суб'єкт господарювання, який має намір здійснювати вид господарської діяльності, що ліцензується, особисто або через уповноважений ним орган чи особу, звертається до відповідного органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії. До заяви про видачу ліцензії додається копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, що видав оригінал документа.

У заяві про видачу ліцензії мають міститися такі дані:

1) відомості про суб'єкта господарювання – заявника:

– найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код – для юридичної особи;

– прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків та інших обов'язкових платежів – для фізичної особи;

2) вид господарської діяльності, зазначений згідно зі ст. 9 Закону про ліцензування (повністю або частково), на здійснення якої заявник має намір одержати ліцензію.

У разі наявності у заявника філій, інших відокремлених підрозділів, що будуть здійснювати господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії, у заяві вказується їх місцезнаходження.

Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування і підписом відповідальної особи.

Відповідно до частини п'ятої ст. 10 Закону про ліцензування для окремих видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, до заяви про видачу ліцензії також додаються документи, вичерпний перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

Для одержання ліцензії на право здійснення страхової діяльності суб'єкт підприємницької діяльності, згідно з п. 3.1 Інструкції № 18/78 з урахуванням вимог Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою КМУ від 04.07.2001 р. № 756, крім документів, перелічених у Законі про ліцензування, подає також:

1) належним чином засвідчені копії документів:

– статут;

– установчий договір;

– протокол установчих зборів або рішення про створення страховика;

– свідоцтво про державну реєстрацію страховика як суб'єкта підприємницької діяльності;

– свідоцтво про реєстрацію в державному органі статистики;

2) довідка банку, що підтверджує повністю оплачений статутний фонд страховика, якщо внески здійснюються тільки грошовими коштами. У випадках коли статутний фонд страховика оплачено у розмірі 60 % грошовими коштами, а решта – іншими цінностями, направляється довідка банку (для підтвердження сплати грошової частини) і акт аудиторської перевірки (для підтвердження сплати частини статутного фонду іншими цінностями);

3) баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарської діяльності, скріплений печаткою;

4) підтверджена у встановленому порядку копія диплома керівника про вищу освіту;

5) довідка про фінансове становище засновників страховика, підтверджена аудитором (аудиторською фірмою), якщо страховик створений у формі повного чи командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю;

6) правила (умови) на кожен вид страхування у двох примірниках (для добровільних видів страхування) за підписом керівника, скріплені печаткою;

7) економічне обгрунтування запланованої страхової діяльності (діяльності з перестрахування) за підписом керівника суб'єкта господарської діяльності, скріплене печаткою;

8) інформація про учасників страховика, голову виконавчого органу і його заступників за підписом керівника суб'єкта господарської діяльності, скріплена печаткою;

9) підтверджені у встановленому порядку копії відповідних сертифікатів у випадках, визначених органом ліцензування згідно зі ст. 38 Закону України "Про страхування".

Інструкцією № 18/78 установлено також перелік окремих видів страхування, на які видаються ліцензії.

Немаловажним є той факт, що страховики, які одержали ліцензію на страхування життя, не мають права займатися іншими видами страхування.

Згідно зі ст. 11 Закону про ліцензування рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії приймається органом ліцензування у термін не пізніше 10 робочих днів з дати надходження відповідної заяви і доданих до неї документів (до набрання чинності Законом про ліцензування на цю процедуру органу ліцензування відводилося 30 днів). Повідомлення про ухвалення рішення щодо видачі ліцензії або про відмову в її видачі надсилається (видається) заявнику в письмовій формі протягом 3 робочих днів із дня ухвалення відповідного рішення (до набрання чинності Законом про ліцензування такий термін визначено не було).

Не пізніше ніж за 3 робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, орган ліцензування повинен оформити ліцензію. Після ухвалення рішення про видачу юридичній особі ліцензії страховик вноситься до державного реєстру страховиків (перестрахувальників) України.

Плата за видачу ліцензії вноситься після ухвалення рішення про видачу ліцензії. Якщо заявник протягом 30 календарних днів із дня направлення йому повідомлення про ухвалу рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, орган ліцензування, що оформив ліцензію, має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною. Так само орган ліцензування має право вчинити й у тому разі, якщо заявник не звернувся до органу ліцензування для одержання оформленої ліцензії.

Відповідно до п. 1 постанови КМУ "Про термін дії ліцензії на здійснення певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу" від 29.11.2000 р. № 1755 плата за видачу ліцензії справляється у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо органом ліцензування є центральний орган виконавчої влади.

Термін дії ліцензії на здійснення певного виду господарської діяльності встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, але не може бути менше 3 років.

У разі коли ліцензіат має намір здійснювати зазначений у ліцензії вид господарської діяльності після закінчення терміну її дії, він має одержати нову ліцензію в порядку, встановленому Законом про ліцензування і розглянутому вище. Нова ліцензія видається органом ліцензування не раніше ніж в останній робочий день дії раніше виданої ліцензії.

Оподаткування доходів страховиків

Чинним законодавством встановлено обмеження щодо видів діяльності, якими можуть займатися страхові компанії (страховики).

Згідно зі ст. 2 Закону про страхування предметом безпосередньої діяльності страховика може бути тільки:

1) страхування,

2) перестрахування,

3) фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

Виходячи з норм Закону про страхування до фінансової діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням, можна віднести такі види діяльності:

кредитну (кредитування житлового будівництва при розміщенні резервів зі страхування життя);

інвестиційну (при розміщенні резервів страхування життя і медичного страхування);

іншу фінансову діяльність (вкладення коштів у цінні папери, розміщення депозитних внесків тощо).

Для страховиків чинним законодавством України передбачено різні механізми оподаткування зазначених видів діяльності.

Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР (далі – Закон про податок на прибуток) для операцій зі страхування і перестрахування передбачено особливий порядок оподаткування, що регламентується п. 7.2 цього закону. Інші доходи, одержувані страховиками, обкладаються податком на прибуток у загальному порядку.

Для цілей податкового обліку операції зі страхування поділяються на операції зі страхування життя та операції, пов'язані зі здійсненням інших видів страхування.

Оподаткування інших операцій зі страхування, ніж операції зі страхування життя

Згідно з пп. 7.2.1 ст. 7 Закону про податок на прибуток валові доходи від страхової діяльності (крім страхування ризиків життя) страховиків-резидентів обкладаються податком за ставкою 3 % від суми валового доходу, отриманого від страхової діяльності. При цьому такі доходи не підлягають оподаткуванню на прибуток за ставкою 30 %.


 
 

Цікаве

Загрузка...