WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Страховий ринок України: проблеми становлення, перспективи розвитку та інтеграції у світовий страховий простір - Реферат

Страховий ринок України: проблеми становлення, перспективи розвитку та інтеграції у світовий страховий простір - Реферат


Реферат на тему:
Страховий ринок України: проблеми становлення, перспективи розвитку та інтеграції у світовий страховий простір
Створення ефективної системи захисту майнових прав та інтересів окремих громадян, підприємців і підприємств, підтримання соціальної стабільності у суспільстві й економічної безпеки держави неможливе без функціонування потужного ринку страхових послуг. Крім того, страхування є важливим джерелом акумулювання коштів для подальшого інвестування в реструктуризацію економіки. Щорічно страхові організації у промислово розвинутих країнах акумулюють у вигляді страхових платежів приблизно 7-8% ВВП. У 1995-199/ pp. обсяг страхових платежів в Україні становив 0,4-0,7% ВВП.
Світова практика свідчить, що страхування с складовою частиною фінансово-кредитного механізму, який сприяє розвитку ринкових відносин.
Надходження від страхування були доповненнями до бюджетних резервів. Це негативно відображалося на страхуванні, оскільки стримувало його розвиток і сприяло Еилученню в державний бюджет значної частини страхових ресурсів.
Розвиток страхування в умовах державної монополії відбувався за принципом від пропозиції до попиту. Система державного страхування не могла брати на себе відповідальність за комерційні, а тим більше політичні ризики, що вступило б У протиріччя з принципами централізованого управління народним господарством.
Привабливим фактором у сфері страхування стала висока норма прибутку. Разом з тим, на перепоні розширення клієнтури як головного фактора росту компаній, які утворились, постали труднощі економічного, соціального і суто психологічного характеру.
Формування страхового ринку в Україні має стихійний характер, і в багатьох випадках захист прав та інтересів страхувальників не забезпечений належно.
Обсяг надання страхових послуг в Україні у 1998 р. менший від такого самого показника у Німеччині - у 626 разів, ранці - 589, Росії 20, Польщі - у 19 разів. Ступінь розвитку різних регіонів неоднаковий, і треба чимало часу для рівномірного розвитку страхових послуг на території України.
Незважаючи на труднощі періоду становлення національного страхового ринку, обсяги страхових операцій помітно зростають, і, за даними провідних аналітиків світу, Україна за темпами розвитку страхової галузі перебуває на першому місці у світі.
Початком страхового буму в Україні вважають 1992 р.
На початку 1995 р. в Україні було 660 страхових організацій, з яких активно діяло 654 страховики. У III кварталі 1994 р. з HACK "Оранта"* (колишній Укрдержстрах), яка налічувала 799 установ по всій Україні, відокремилися і стали самостійними. Простежувалася також тенденція до самоліквідації страховиків, передусім тих, які займалися страхуванням життя.
Прийнятий у березні 1996 р. Закон України "Про страхування" став першим кроком у системі заходів, спрямованих на формування цивілізованого ринку страхових послуг, посилення страхового захисту майнових інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.
Станом на 1 квітня 1997 р. страховий ринок України після перереєстрації відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про страхування"" було представлено 201 страховою організацією, з яких 14 отримали ліцензії після прийняття Закону України "Про страхування".
У 1997-1998 pp. спостерігався розвиток мережі страхових організацій у центральному, південному та східному регіонах ринку страхових послуг України.
Кількість чинних договорів страхування наприкінці 1997 р. зменшилася на 17% порівняно з попереднім роком. Це пояснюють передусім скороченням видів недержавного обов'язкового страхування.
Балансовий прибуток страховиків України у 1997 р. збільшився порівняно з 1996 р. у 2,2 рази, досягнувши 94 880 тис. грн. Причина такого явища полягає в тому, що з квітня 1996 р. унаслідок введення в дію Закону України "Про страхування", використовують нову методику розрахунку технічних резервів, тому 1996 р. виявився перехідним, і як наслідок - від страхової діяльності одержано прибутки. На збільшення прибутку вплинула: зміна об'єкта оподаткування страховиків з липня 1997 р. і зниження на 12% рівня виплат. Водночас, прибуток від інвестування тимчасово вільних коштів зменшився на 5 644 тис. грн (на 16%) - до 29379 тис.грн. Витрати на проведення страхування та інші витрати, що відносять на собівартість, становили 128170 тис. грн (31,5% від надходжень страхових платежів).
B умовах подальшого зниження обсягу ВВП та спаду виробництва промислової і сільськогосподарської продукції відбувався розвиток страхового ринку України у 1998 р. Страхова діяльність зазнала відчутного впливу інфляційних процесів зниження курсу національної валюти стосовно до іноземних валют, хоча і надалі простежувалося суттєве перевищення темпів зростання надходжень страхових платежів над темпами інфляції, тобто відбувалося реальне зростання обсягів страхових послуг.
Прибутковість страхової діяльності в Україні дуже висока - 261 компанія має прибутковість більше ніж 50 відсотків. Це пояснюють низьким рівнем виплат, що становить основну статтю витрат у страхуванні. Рівень виплат по відношенню до валових премій (та до чистих премій) за всіма видами страхування невпинно знижується: 2001 - 14,0% (16,9%), 2002 - 12,2% (14,5%), 2003 -9,4% (11,3%).
Найбільша кількість страхових компаній зосереджена в економічно розвинених регіонах (Київ - 50,8%, Харків - 6 8% Дніпропетровськ і Донецьк по 6,2%). У той же час нерівномірність кількості страхових компаній компенсується наявністю їхніх відокремлених структурних підрозділів у всіх регіонах України (філій), практично у всіх областях страховий захист надають через структурні підрозділи системних страховиків, які зареє-стровані в основному в Києві.
Розвиток сектору страхування тісно пов'язаний з розвитком банків. Так, операції з надання кредитів, в тому числі банками, супроводжується укладенням договорів страхування кредитів.
Український ринок страхових послуг має значні можливості, проте потреби національної економіки та населення у якісних ' страхових послугах не задовільнено. На страховому ринку існують серйозні проблеми, які перешкоджають подальшому його розвиткові, серед них: недосконала законодавча та

 
 

Цікаве

Загрузка...